Wat zijn wrede of gruwelijke teksten in de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In onderstaande link hebben Mormonen een 1200 -tal horror verhalen uit de Bijbel opgesomd En nog een aantal uit de Qoran als toemaatje

Bronnen:
http://skepticsannotatedbible.com/cruelty/...

In 2500 tekens ??? Ik denk dat je hem beter een keertje kunt lezen,. Met name het oude testament staat wel een en ander naar je gading, en in openbaringen natuurlijk, DE inspirator voor veel goeie horrorfilms (en een heeeeleboel slechte ook trouwens). Toegevoegd na 1 minuut: (Je moet de bijbel natuurlijk wel een beetje zien in het licht van de tijd waarin die geschreven werd, 5000 tot 2000 jaar geleden ongeveer, en voor een groot deel weer als kopie van oudere werken. Dingen waar wij nu van gruwen waren toen (en in veel delen van de wereld nog steeds) heel normaal. En het is maar net wat je gruwelijk vindt. De een trekt de grens bij stenigingen, de ander vind besnijdenissen zonder medische noodzaak al niet kunnen. In dat opzicht is er in de bijbel natuurlijk wel een en ander te vinden. Hoe gevoeliger je (westerse) geest, hoe meer (relatieve) gruwelijkheden je vindt. Misschien gruw je al van dieren die geofferd worden, kan maar zo).

Ik heb er een gevonden hoewel ik geen bijbelkenner ben. Leviticus 20, vers 13: "Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!" Niet bepaald homovriendelijk

Citeren kan ik hem niet, maar je eigen kind offeren!!!!!!!!!!

In Genesis staat ook een hoofdstuk over een man die met zijn dochters de bergen in trekt en hen stelselmatig verkracht en meerdere kinderen bij hen verwekt. De kriebels kreeg ik ervan en heb het boek toen maar neergelegd. Dit is ook inderdaad het oude testament.

Of wat te denken van Koning Herodes die opdracht gaf om alle jongetjes in Bethlehem onder de twee jaar te vermoorden....?

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermoord_v...

Ha, due Tessa222; In sommige bijbelvertalingen wordt de kruisiging van Christus ook nogal plastisch en bloederig beschreven.

De dochter van Herodias die op de verjaardag van Herodes het hoofd van Johannes de Doper als cadeau wenste te ontvangen voor haar optreden voor Koning Herodes.

Hier komen er eenstuk of wat. Genesis Omdat God graag Abel offeren van dieren meer dan Kaïn fruit , Kaïn doodt zijn broer Abel in een vlaag van religieuze jaloezie. 04:08 "Ik zal vernietigen ... zowel mens en dier. " God is boos. Hij besluit te vernietigen alle mensen , dieren , kruipende dieren , kippen , en " alle vlees waarin er adem van het leven. " Hij is van plan ze allemaal te verdrinken . 06:07, 17 " Elk levend wezen die ik gemaakt heb zal ik vernietigen. " God herhalingen zijn voornemen te vermoorden "om de levende substantie ... van uit het gezicht van de aarde. " Maar waarom doet God doden alle onschuldige dieren ? Wat hadden ze gedaan om zijn toorn te verdienen? Het lijkt God nooit zijn buik vol van de dieren komt kwellen . 07:04 "Alle vlees, dat zich op de aarde . " God verdrinkt alles wat ademt de lucht . Van pasgeboren baby's tot koalaberen - alle schepselen groot en klein, de Here God verdronken hen allen. 7:21-23 God zendt een plaag over de farao en zijn huishouden , omdat de farao geloofde Abram liggen. 12:17 God vertelt Abram om enkele dieren te doden voor hem . De onnodige slachting maakt God zich beter voelt. 15:9-10 Hagar vat , waardoor Sarai jaloers. Abram zegt Sarai doen om Hagar wat ze wil. " En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte . " 16:6 "Ik zal niet vernietigen omwille van de TEN's . " Ik denk dat God niet kon vinden, zelfs tien goede Sodomites want hij beslist om alle doden in Genesis 19. Jammer dat deed Abraham niet aan God vragen over de kinderen. Waarom hen niet redden ? Als Abraham kon vinden 10 goede kinderen, kleuters, kinderen of baby's, zou God behoede de stad? Blijkbaar niet. God niet schelen kinderen. 18:32 Lot weigert te geven, zijn engelen naar de perverse menigte, het aanbieden van zijn twee " maagdelijke dochters "plaats. Hij vertelt het stel van Angel rapers "doen tot hen [ zijn dochters ], zoals goed is in uw ogen. " Dit is dezelfde man die genoemd wordt " gewoon " en "rechtvaardige "in 2 Peter 2:7-8. 19:7-8 God doodt iedereen ( mannen, vrouwen , kinderen , baby's, pasgeborenen) in Sodom en Gomorra regenen door " vuur en zwavel van de Heer uit de hemel . " Nou ja, bijna iedereen - hij spaart de " rechtvaardig en Lot en zijn familie. 19:24 Lot naamloze

Bronnen:
mormon

Blader en je ziet overal wel wat: Openbaringen 12-16 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. Of Deuteronomium: 20 De HEERE zal hem niet willen vergeven; maar alsdan zal des HEEREN toorn en ijver roken over denzelven man, en al de vloek, die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen; en de HEERE zal zijn naam van onder den hemel uitdelgen. 23 Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding; die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig kruid daarin zal opgekomen zijn; gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid; Ezechiël 38: 18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen. Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/oude-testament.html

Wel ik heb eens een keer de Bijbel volledig uitgelezen (ja inderdaad van A tot Z) en wat mij opviel is dat er eigenlijk weinig verhalen in te vinden zijn (en dus ook geen gruwelijke teksten as such). De meeste verhalen die uitgebreid in boeken of films te vinden zijn, staan in de Bijbel meestal maar in 1 of enkele zinnen. Echt gruwelijke dingen staan er dan ook niet in; dat soort zaken speelt zich voornamelijk af in de verbeelding van de lezer.

zo'n beetje alles in de bijbel is gruwelijk tot op een bepaalde hoogte. het gaat er meer om voor wie het gruwelijk is. maar als ik het mij goed kan herinneren dan waren er ook nog tekens van massaverkrachting gevonden in de bijbel. wat waarschijnlijk voor iedereen gruwelijk klinkt.

dat david een mooie vrouw op een dak ziet staan en haar wil hebben maar dan blijkt zij getrouwd te zijn David bedenkt een list en stuurd haar man voorop in het front de oorlog in en hij gaat dus dood maar david moet een hoge prijs betalen en zijn zoon gaat dood die hij met deze vrouw heeft niets nieuws onder de zon dus , het zijn allemaal verhalen waar we wat uit kunnen leren

In de boeken staat veel haat tegen de mens die geen godsdienst aan hangt en volgens hun dan ongelovig is . In de koran 22.39 Wie niet gelooft zal branden. 2.88 ongelovige zijn vervloekt 3.10 ook de kinderen en bezittingen van ongelovige brandstof voor de hel. Er zijn machtige duisteren krachten aan het werk ,die ons mensen op de wereld tegen elkaar opzetten. Ze weerhouden ons ervan te bereiken van ons ware potentiel onze ware evolutie. Ze verspreiden doods energie over deze planeet. Er is geen meesterras Er is geen ware godsdienst er is geen perfecte filosofie Er is geen enige weg naar de hemel Verwijder de ideeen uit je geheugen ,want dit zijn gedachten over scheiding en af scheiding. En mensen maken elkaar om deze gedachten af . We zijn alle 1

http://www.youtube.com/watch?v=hCovYF51qHE hier zijn wat teksten uit de Bijbel ; )) enjoy

Bronnen:
met dank aan MK

In de bijbel worden meer dan 600.000 moorden gepleegd door "de aanwezige" zelf. Bron ? de bijbel. wat dacht u van :" Gaat heen en vermenigvuldig u ". kain en abel konden niets anders dan hun moeder bestijgen. Oftewel incest goedgekeurd. enz enz

Een uitstekende bron hiervoor - geillustreerd met lego - is The Brick Testament. Ga maar eens grasduinen, ik denk dat je vooral de teksten waar een 'V' van violence bij staat moet hebben.

Bronnen:
http://thebricktestament.com/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100