Gaan berouwvolle misdadigers wel naar de hemel ?

Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat er een hemel bestaat, heeft een misdadiger die oprecht spijt heeft van zijn daden recht om in de hemel te komen ? Neem als voorbeeld de professor die zijn vrouw vermoord zou hebben.

http://www.nu.nl/algemeen/1954816/politie-jaagt-op-docent-na-schietpartij-vs.html

Zou hij als hij spijt betuigd recht hebben in de hemel te komen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kijk, om te beginnen weet je niet wat er achter zo'n daad zit. Misdaden zijn nooit goed te praten, maar je weet niet wat er precies aan vooraf gegaan is, ook in het hoofd van de misdadiger. Het zelfde geldt voor achteraf. Ik denk dat als je zoiets doet, en daarna besef je wat voor verschrikkelijks je gedaan hebt, wat je aangericht hebt, waar je verantwoordelijk voor bent, en je hebt daar echt spijt van maar je kan het niet meer terugdraaien... (ook een professor kan geen mensen tot leven wekken)... dat is volgens mij al een hel op zich. Ik denk dat als iemand oprecht berouw heeft van zoiets, deze persoon in de hemel kan komen - maar dan moet er natuurlijk wel sprake zijn van echt berouw, geen snel 'het spijt me'. Wat er ook aan vooraf gegaan is, of er na gebeurd is, God prikt overal doorheen en is rechtvaardig. Gelukkig kunnen we het aan Hem overlaten of iemand naar de hemel kan of niet. Daarnaast, wanneer zou je kunnen spreken van iets wat te erg is om nog in de hemel te komen? Als je het goed bekijkt zouden we dat geen van allen kunnen, we zijn allemaal afhankelijk van Gods genade, jij en ik niet minder dan een misdadiger. Toegevoegd op 05-05-2009 11:01:14 vooral vers 16 is bekend, maar ik denk dat het goed is om het hele stuk in wat meer context te lezen... Johannes 3:14-21: 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+3...

Alleen als God hem genade schenkt.

Het is zeker mogelijk. Op het moment toen Jezus werd gekruisigd. Heeft Jezus op het allerlaatste moment ook de schulden van 1 van de 2 moordenaars op zich genomen. De zondaar betuigde zijn spijt aan het kruis. Zijn zonden waren hem vergeven en hij zou in de hemel komen.

Alleen als ze ook nog in de hemel geloven.

Tuurlijk andere liggen alle fundamentele begrippen van zonde, boete en vergiffenis aan duigen. ja , als het berouw oprecht is.

Onder de voorwaarden die jij schept: "Ja, want Petrus bij de poort kan dan zien of het berouw oprecht was, en of de 'misdadiger' genoeg geboet heeft voor zijn misdaad".

(Over)ijverige moderatoren, mag ik beginnen met een paar vragen te stellen als antwoord op de vraag, voordat u met de wisknop zwaait? Wie bestempelt een ander als misdadiger? Is dat net zo als de politie-agent die een auto achterna zit en zelf nog harder rijdt en dan die snelheidsduivel een dikke prent gaat uitdelen? Is die politie-agent dan degene die bepaalt of ik een snelheidsmonster ben, terwijl als we alleen maar naar de snelheid kijken die ieder afzonderlijk rijdt, de politie-agent dus de overtreder verre overtreft, want anders kan hij hem niet inhalen... Dus als God mee zou kijken en niets snapt van de wet (wetten zijn toch alleen maar menselijk nietwaar?), maar alleen kijkt naar wat ieder voor zich klokt op de schaal van snelheid, wat dan? En wie kan nu bepalen of iemand werkelijk berouw heeft, kan dat niet alleen de persoon zelf weten? En ga je alleen maar naar de hemel als je erin gelooft? Als de hemel bestaat dan is er ook een hemelpoort en een toelatingscommissie. Dus dan kom je daar aan, hele heisa van doodgaan net achter de rug en dan moet je gaan bewijzen en getuigen dat je nog steeds in de hemel gelooft. Dan moet dat nog door de ballotagecommissie heen, dat duurt natuurlijk effe en als aan al die voorwaarden voldaan is, dan krijg je toegang, maar dan weer wel voor eeuwig. Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen... Is een berouwvolle misdadiger nog wel een misdadiger? Of ontslaat het berouwvol zijn hem van het predicaat misdadiger? Zijn er wel mensen die nooit iets verkeerd of fout gedaan hebben? Is fout doen niet een een kwestie van definitie van hij die daar belang bij heeft om jou als dusdanig te stigmatiseren? Is het stempel van de politie om jouw als snelheidsduivel neer te zetten niet een mooi middel om zonder schuldgevoel iemand lekker op zijn pik te trappen? Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut... Ik zeg dus niet dat ik de wet niet nageleefd moet worden of om de politie slecht af te schilderen, ik laat alleen een paar andere invalshoeken zien, meer niet... Een paar kritische vragen, meer niet... Ik ben blij met de politie en blij met wetten, anders zou er anarchie zijn en dat is nog VEEL minder dan nu het geval is... Ik laat alleen maar zien dat het op vele niveaus andere gezichtspunten heeft, dan alleen maar een ongenuanceerd nee of ja... En ook zo hoef ik geen antwoorden op de gestelde vragen of reacties daarop, ik ga er niet op in... Wie de schoen past trekke hem aan, dat doe ik ook altijd. 2500

Ha, die Smiley-D; Ik stel me een visser voor op een nog onontdekt eiland die in totale harmonie leeft met de natuur. Hij zorgt voor de mensen in zijn gezin, gelooft in wat hij ziet en meemaakt, dankt dagelijks de zee voor de vissen en de zon voor zijn warmte en heeft geen weet van God noch Hemelen. Tot overmaat van ramp draait hij 's avonds met zijn medemensen nog een fijne joint een geeft de vrouw van zijn buurman een vrolijke veeg, een goed gebruik op zijn eiland waar eenieder zich dan ook vrolijk en vol overgave op stort. Een stelletje polygame junks waarschijnlijk volgens onze norm, een vreedzame harmonieuze leefgemeenschap volgens de hunne. En wat doen we met die visser als hij bij Petrus aanklopt?

Iedereen "gaat naar de hemel"...Geen andere keuze

Waarom niet??

Als hij er werkelijk spijt van heeft en bereid is om - als dat kan - het kwaad te herstellen - gaat hij natuurlijk naar de hemel. Als hij katholiek is zou hij ook moeten of beter - mogen - biechten. Denk aan het verloren schaap en de verloren zoon. (Lucas 15).