Wat is theosofische kennis?

Ik las laatst een poster voor een of andere bijeenkomst en daar stond: 'deel hier uw theosofische kennis'.
Maar kennis is als je iets zeker weet en theosofie gaat toch over geloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je kunt wel kennis hebben van een geloof, en veel gelovigen vinden dat hun geloof kennis is. Wikipedia (een knipje): "Theosofen gaan bij het zoeken naar een beter begrip van de werkelijkheid en naar de waarheid achter de uiterlijke verschijnselen uit van de aanname dat bewustzijn voorafgaat aan de manifestatie. Dit is een axioma en geen dogma. Dit staat lijnrecht tegenover de aanname van sommige wetenschappers dat bewustzijn een gevolg is van chemische reacties in de manifestatie. Wilsvrijheid en vrijheid van keuze moet aan de basis liggen van elk streven naar wijsheid. De theosofie kent geen 'verplicht te aanvaarden' leerstellingen. Zij kent überhaupt geen verplichtingen, anders dan die welke voortspruiten uit de eigen moraliteit."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theosofie

Lees hier het antwoord. Toegevoegd na 1 minuut: Geloof gaat altijd samen met de zekerheid van ware kennis. Dat is de essentie van geloof. Als je iets gelooft, dan weet je zeker dat dat waar is, zonder dat je daar bewijzen voor hebt of verlangt.

Bronnen:
http://www.theosofie.net/theosofie/theosofie.html

De betekenis van de naam theosofie is goddelijke kennis of wetenschap. De eigenlijke betekenis is goddelijke wijsheid, of wijsheid van de goden.

Bronnen:
http://www.katinkahesselink.net/theosofie_...

De theosofie gaat er van uit dat alle leven voortkomt uit een bron, en teruggaat naar die bron. Mensen zouden daar iets over kunnen ervaren, voelen, weten. Dit geloof aanhangen, heeft een betekenis voor je leven. Dat zou je dan met elkaar kunnen delen. Persoonlijk denk ik dat energie niet verloren gaat, Maar theosofie is me te weinig grond onder mijn voeten, een beetje zweverig.

Bronnen:
http://www.theosofie.net/theosofie/theosofie.html