Waarom mogen moslims geen varkensvlees eten?

Dat vraag ik me af

Weet jij het antwoord?

/2500

Een moslim mag geen varkensvlees eten want een varken wordt beschouwd als een onrein dier. 2:173. “Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen. Maar als iemand door noodzaak gedwongen is, niet uit begeerte of om te overtreden dan is hij niet schuldig, want Allah is zeer zeker vergevingsgezind en genadevol”

ik denk aan een heel andere oorzaak. De vroegere Moslims waren nomade, ze trokken van gebied naar gebied met hun hele hebben en houwe, dus ook de veestapel. Nu lopen varkens niet zo hard als runderen en houden zo de karavaan erg op. ik denk dus dat toen een slimme Imam gezegd heeft dat varkens niet meer gegeten mochten worden omdat ze onrein zijn. Zodoende hielden de mensen geen varkens meer en de karavaan werd niet meer opgehouden

Wanneer iemand er voor kiest om moslim te zijn houdt dat in dat ze geen varkensvlees (mogen)eten omdat de varkens in dat geloof onrein zijn. Tevens is het mogen of niet mogen eigenlijk een beetje achterhaalt want ze kiezen hier voor en mogen als mens zijnde eigenlijk alles eten wat ze willen. Ze kiezen ervoor om het niet te eten,omdat het geschreven staat.

Het zijn voorschriften die behoren bij een bepaald geloof. Zo eten streng ortodoxe Joden geen combinaties van melk- en vleesproducten; moslims vinden varkens en honden onrein, waarbij je varkens niet eet, en je na aanraking met een hond je moet wassen, voor je de moskee in mag om te bidden; en Hindoes eten geen koeien, omdat dit bij hen een heilig dier is. De boeken die dit geloof voorschrijven en begeleiden geven aan, welke gedragsregels (en dus ook eetgewoontes) er te volgen zijn. Sommigen van deze regels zijn intussen een beetje achterhaald (er zijn niet veel christenen die hun buurman's ezel zullen begeren), maar ze staan nog steeds zo in de boeken.

In varkensvlees komen veel biogene aminen voor. Biogene aminen zijn eiwitachtige stofjes die in alle le- vende weefsel van nature voorkomen. Het zijn giftige verbindingen die tal van uitwerkingen in het lichaam kunnen hebben.

Bronnen:
Bron Jaap Huibers voeding en gedrag.

Zoals al eerder gezegd: Het word als een onrein dier beschouwd. Dat geld ook voor de joden in het verleden. Maar in later tijd is het onrein verklaren van dieren in de joodse wet herroepen. Het eten van varkensvlees in de woestijn tijdens de uittocht uit Egypte, niet verstandig en in warme gebieden ook niet. Met het vervangen van de Mozaïsche Wet, werden veel regels veranderd of afgeschaft. Het houden aan de regel geen varkensvlees te eten word lastig, daar veel moslims die wel chocola, softijs en bepaalde zoetjes gebruiken ook de kans lopen om bepaalde restanten van de varken te verorberen. Dit word niet altijd gebruikt en aangegeven (varensreuzel) maar word vaker gebruikt dan bekend. Uit eigen ervaring kwam een moslim erachter door op de wikkel van een chocoladereep dit te lezen.

Omdat het onrein is, zoals in de andere antwoorden.Varkens rollen zich in het modder,zo een antwoord hoor k zelf vaak .

De koran (jaar 570) is grotendeels gebaseerd op de veel oudere bijbel. In de bijbel wordt het eten van onder meer dieren met gespleten hoeven als onrein aangemerkt (koosjer). Deze Joodse spijswetten zijn één op één in de koran overgenomen. Daar is er sprake van niet halal (niet koosjer). Een varken heeft gespleten hoeven (tenen) en is dus niet halal.

Gespleethoevigen zijn de uitverkoren dieren. Er zijn dus regels opgesteld om te zorgen dat ze niet worden gegeten. Echter zijn er maar een paar volkeren die daarnaar luisteren.

Het is een onrein dier omdat het uitwerpselen eet. Het kan volgens vele wetenschappers leiden tot allerlei lichamelijke kwalen en allergieën. Zelfs in de westerse medische sector komen er steeds meer aanwijzingen dat varkensvlees een negatieve invloed op de gezondheid kan hebben. ( Toch ook maar even als antwoord ;-). )

Nou kijk. Is dat de dieren, die zijn groot en dat ze zwaar wegen en-zo. Dus dan als je de dier slacht, dan dat je veel vlees hebt, en dat dat dan meer is dat je in ene keer kan eten, en ook niet met de hele dorp en-zo. Behalve kippen, die kan wel. Nou en dan dat de varken die is van vet gemaakt, en vlees en bloed en-zo maar de vet is de belangrijke. Want! In de warm, dan de vet heel snel ranzig, en dat is niet goed. En in de islam, en in de joden, en-zo, die komen uit de landen met de woestijn en de serieuze warm. Dus dan kan je de varken niet bewaren, want toen de Goddienst werd bedacht, toen had god niet de koelkast ook gemaakt. Dus dan in die landen dat de varken sneller ranzig en rot werd dan kan eten, en dat daarom zeiden ze doe maar niet de varken eten, want je moet zoveel weggooien dan en je mag niet doden om weg te gooien.

Volgens de Koran is een varken een onrein dier

Moslims en Joden eten geen varkensvlees, omdat het in de Koran en Tora wordt verboden. “ Ook het zwijn, omdat het wel gespleten, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn, Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij niet aanraken; onrein zullen die voor u zijn” . Leviticus 11:7-8 “ Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden, Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde, want Allah is vergevingsgezind, genadevol”. Soera 2: 173