God is liefde.Hoe kunnen mensen die liefde ervaren?

De bijbel verklaart op diverse plaatsen dat God liefde is.

Onder andere in (1 Johannes 4:8) ...Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde.

Hoe ervaren mensen die liefde?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als we een goede relatie hebben met God ervaren we die liefde als van een liefdevolle vader die er altijd is voor ons. Deze liefde ervaren we ook in omgang met medegelovigen. Onlangs heb ik persoonlijk deze ervaring nog meegemaakt toen we met duizenden medegelovigen bij mekaar waren. Gods woord zegt niet voor niets " liefde is een volmaakte band van eenheid" . Kolossenzen 3:14

Dat god liefde is, hebben de mensen er van gemaakt. In het OT doet die god anders uitspraken, die absoluut niet van liefde getuigen. De liefde die de mens ervaart, komt van zijn medemens. Laat de minnetjes tot mij komen!

Liefde is een emotie, dus god is een emotie als je zo redeneert. In dat geval kun je stellen dat God geen mens is en ook geen overheerser van iets, want en emotie is niet iets overheersent, maar een deel van.

Zeer veel mensen ervaren God als liefde. Ik vind dat we dat moeten respecteren en zo laten. Wanneer mensen daar vertrouwen, rust, geluk en veiligheid bij ervaren, heeft niemand het recht hen dit af te nemen. Maar mensen die het anders zien, die God helemaal niet als liefde , doch misschien juist als tiranniek ervaren, hebben exact dezelfde rechten op respect en vrijheid het zo te zien. Objectief beschouwd kan God uit de bijbel net zo goed als ' goed' (genade/ vergeving) als slecht (narcistisch, dominant, almachtig) ervaren worden. Vaste gelovigen ervaren hun God als een redder: een baken ; een houvast . Als een wezen dat uit kan stijgen boven de dagelijkse behoefte n waardoor hogere (heilige?) behoeften in beeld komen. Een redder...een gids..een corrigeerder en een corrigeerder.

Merkwaardig dat mensen die blijkbaar niet in God geloven een antwoord op deze vraag geven. Als je een kind van God bent, dan heb je Zijn liefde ook ondervonden. Maar hoe kan je dat uitleggen aan iemand die die ervaring niet heeft? Het is een warm gevoel diep in je waardoor je weet dat jouw leven een doel heeft, dat je op aarde bent omdat je wat te betekenen hebt voor je medemens. Dat je niet voor jezelf leeft, maar om met elkaar de wereld een aangename verblijfplaats te laten zijn. Respect te hebben voor een ander, die te waarderen voor wat hij of zij goed doet. Niet aan te vallen omdat je het niet eens bent met zijn of haar denkbeelden, maar gewoon te accepteren.

'Een cursus in wonderen' leert je daar alles over. En de resultaten zijn verbluffend. God is liefde. Wij zijn allen een stukje van God. Wij zijn dus allen liefde. Al het andere is niets. Lastig om dat even uit te leggen. Als je er echt in geinteresseerd bent en werkelijk deze liefde wil leren kennen en je leven een ultieme wending wil geven, orienteer je dan eens in 'een cursus in wonderen'. Het is een (leer)boek, er is een site en het is wereldwijd verbreid. Geen kerk, geen sekte, geen enge toestanden.

Bronnen:
www.eencursusinwonderen.org
www.miraclesincontact.nl

God is liefde en dat openbaart zich in de persoon Jezus. Jezus heeft hier op aarde geleefd. Hij had lief en genas vele mensen. Hij was altijd de minste en ging daar zijn tijdgenoten in voor. Hij had alles voor iedereen over. Hij was niet zoetsappig, maar rechtvaardig. Uiteindelijk is Hij aan de kruisdood gestorven. Voor zijn tijdgenoten was dat gerechtigheid omdat ze Hem niet plaatsen konden, maar voor Hij onderging dit lijden voor de ellende van deze hele wereld, om dit weg te dragen. Hoe ervaar je nu Zijn liefde? Door de ander die deze onbaatzuchtige liefde in zijn hart draagt en dit wil uitleven. Ik ken zulke mensen en zo wil ik zelf ook zijn.

God is haat. Voor mij is het onmogelijk om die liefde te ervaren. Wie heeft de mens en zijn gewoonten gemaakt. Al die kleine kinderen die misbruikt worden of die honger hebben. Daar is hij verantwoordelijk voor. (als je er vanuit gaat dat hij bestaat.)

Alle liefde komt van God, God is liefde. Zonder God was er geen liefde. Je kunt dat merken in je hart.

Er staat ook ergens in de bijbel dat god ons heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Misschien ligt daar het antwoord in je vraag. Misschien zijn wij gewoon allemaal goddelijk en wordt het eens tijd dat we elkaar ook met meer liefde gaan behandelen.

Je kunt je gewoon heel goed voelen bij gedachten. Ik heb heel vaak dat ik tijdens een denkproces het idee heb dat het klopt, dat het goed is en dan voel ik iets dat op liefde lijkt. Als je het gevoel koppelt aan gedachten aan God, Jezus, mensen om je heen, natuur, zon, etc, dan kun je gevoelens van liefde krijgen. En ook als je goede dingen doet voor anderen of anderen voor jou of de wereld. Dan kun je voelen dat het klopt en kun je liefde voelen.

Als je gelukkig voelt. Maar let op, je kan gelukkig voelen door foute dingen ook zoals gelukkig voelen door het voeden van je ego. Dan ben je verkeerd bezig want je voedt de andere kant wat in de religies een duivel wordt genoemd. Maar als je een kanaal bent van Gods liefde aan anderen dan zal je altijd deze geluk die door jou naar anderen stroomt voelen.

Door god als symbool te zien en waar je het 5e tot en met het 10e gebod moet respecteren! Wie goed doet, die goed ontmoet!

Alles wat er is,is in jezelf te vinden.Kijk naar binnen en luister naar jezelf dan kom je er achter wat liefde echt is.

Misschien help dit artikel Enjoy :)

Bronnen:
http://www.hopeway.org/lifehelps/GodLove.asp

Als je Liefde niet hebt ervaren, heb je God niet leren kennen. God komt tot je als jij eerst tot hem komt!

Het is goed dat er mensen zijn die geloven.Maar als er maar 1 god is,kan ie niet overal tegelijk zijn.Dus..Als god liefde is,kom dan eerst in het rein met jezelf.Wand god zit in jezelf.zorg dat je denkwereld en je eigen ik 1 worden.En geloof in jezelf.Dan komt de lievde voor dingen of mensen vanzelf."wat je zaait,dat oogst je(uiteindelijk)"

Bronnen:
Mezelf