Wat is het verschil tussen een priester en pastoor?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Priester(s) Ons woord ‘priester’ komt etymologisch van het Griekse ‘presbyter’. In het Nieuwe Testament wordt gesproken van ‘presbyter’ (‘oudste’) en ‘episkopos’ (‘opzichter’). De presbyters bestuurden gezamenlijk een christelijke gemeenschap, naar analogie van een synagoge-bestuur. Zie bijvoorbeeld Hand. 11,30, 14,23 en 15,22. In onze huidige tijd slaat het woord ‘priester’ op een door één of meerdere bisschoppen gewijde man die gemachtigd is zes van de zeven sacramenten te bedienen (een priester kan geen priester wijden). Later kwam het Latijnse woord ‘sacerdos’ in zwang. Pastoor / pastoors ‘Pastoor’ komt van het Latijnse ‘pastor’ wat ‘herder’ betekent. Een pastoor is verantwoordelijk voor de kleinste kerkelijke eenheid in de r.k.-kerk: de parochie. Een pastoor wordt gezonden door de bisschop, maar wordt betaald door de parochie zelf. Een pastoor is altijd een gewijde priester.

Bronnen:
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?...

De pastoor is binnen de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de oudkatholieke Kerk de priester die door de bisschop benoemd werd als verantwoordelijke van een parochie. Het woord pastoor komt van het Latijnse woord pastor, dat herder betekent. Dat verklaart waarom een pastoor soms over zijn kudde spreekt. De aanspreekvorm voor een pastoor is "Zeereerwaarde Heer Pastoor

Bronnen:
wikipedia

Een pastoor is altijd priester, een priester is niet altijd pastoor. Een pastoor is een priester die is aangesteld als verantwoordelijke van een parochie. Het is een soort bedrijfsleider van de parochie waar ook andere priesters, maar tegenwoordig ook met name leken actief zijn. Om aangesteld te kunnen worden als pastoor moet je als priester gewijd zijn.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Priester

Een pastoor is een priester, maar ene priester is niet altijd een pastoor. Priesterschap is een wijding, pastoor is net als kapelaan een functie in een bepaalde kerk.

Een pastoor is een gewijde priester, aan wie door een bisschop de zorg over een parochie is toevertrouwd. Op grond van zijn wijding mag deze pastoor voorganger zijn in de eucharistie, en de sacramenten van de katholieke kerk toedienen: doop, communie, vormsel, doop, huwelijk, biecht, ziekenzalving. De priester moet een man zijn en ongehuwd celibatair leven. De pastoors die geen eindverantwoordelijkheid dragen worden pastor genoemd. Die functie kan door een vrouw worden bekleed, en een man mag getrouwd zijn en een gezin hebben. Ook zijn er priesters die buiten een parochieverband werken: in een ziekenhuis, gevangenis, op een school, in het leger. Hoewel dat tegenwoordig meer pastorale werkers zijn. Want er zijn maar weinig actieve priesters meer, zodat die vooral voor het parochiewerk worden ingezet.

Bronnen:
http://www.quirinuskerk.nl/jeugd/sacramenten.htm
http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=305

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100