Stel dat je sterft en je gaat naar de hemel. Waar (ik denk dat dit het goede woord is) is dat dan?

Eigenlijk kun je deze vraag alleen beantwoorden als je gelovig bent.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is geen hemel tenzij je een ander bewustzijnslevel een hemel wilt noemen. Je schept meestal zelf je "hel" en je "hemel" naargelang je je leven inricht en omgaat met anderen. Na de "dood" ben je in een andere bewustzijnsvorm nog steeds daar waar je qua ontwikkeling zit. Ook dan schep je nog steeds je eigen hemel of hel met je bewustzijn. Althans dat is wat ik er van weet, geloof..

Ik ben niet gelovig, maar ga toch een poging doen. De hemel is dan overal en nergens, namelijk pure energie.

De hel en de hemel zijn een psychologisch gegeven, geen geografisch gegeven.

Ik denk dat weinig mensen een idee hebben van een transcedente god. Ik durf zelfs stellen dat velen nog de hemel inbeelden als hoog aan het firmament tussen de wolken, zeker de generatie van voor het tweede vaticaans concilie.

Het is waar het altijd was, HIER...

Als er al een hemel bestaat, dan bestaat deze in een dimensie die mensen niet kunnen begrijpen.

Volgens de bijbel is de hemel boven de wolken, want God bellemmerde de bouw van de toren van Babel omdat men anders tot in de hemel kon bouwen. Maar ik heb recentelijk wederom kunnen aanschouwen dat boven de wolken nog geen hemel te vinden is, hoewel het er prachtig uit ziet. Maar zoals al eerder gezegd, het is geen geografische plek waar we naar toe zouden kunnen tijdens ons leven, onder het motto slechts op bezoek, of iets dergelijks.

Die vraag kun je het best stellen aan de bedenker ervan.

Welke? De bijbel speekt over hemelen!? De hemel is waar God is... Waar is God? Waar Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. Waar dat is? Dat is nu in de hemel waar de leeuw en de lammeren bij elkaar liggen zonder dat de leeuw het lammetje zal opeten. tip: Lees eens wat over bijna doodervaringen. Dan wordt er een tipje van de sluier opgelicht!

Moeilijke vraag 'Berry', We krijgen wat we verdienen, er zijn drie Hemelen zoals ik in Jakob Lorber lees, de natuurlijke de geestelijke en de hemelse.(ook Sweedenborg schrijft er over) Als je de brief van de apostel Paulus er op na leest dan schrijft hij in 2 korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. We leven hier niet voor niets, we moeten ons best doen, de naaste liefhebben als ons zelf, en daar heb ik een hel kluif aan! Persoonlijk heb ik al veel familieleden verloren, maar ik heb troost na de dood mag ik ze weer ontmoeten. Als je geïnteresseerd bent in een gedeelte wat Sweedenborg er over schrijft, geeft ik hier de link. http://www.nieuweopenbaring.nl/index.php?name=News&file=article&sid=351

Ik ben het niet met je eens dat je deze vraag alleen kunt beantwoorden wanneer je 'gelovig' bent. Je stelt namelijk een hypothese en deze kan ook op een wetenschappelijke manier worden benaderd. Zelfs wanneer je gelooft (of niet). We nemen voor het oplossen van je vraag aan dat je naar de hemel gaat. We zijn er in deze van overtuigd, dat het lichaam aards is en slechts de ziel of geest naar deze hemel gaat. Wat zijn de gegevens die bekend zijn (binnen de godsdiensten die over de hemel spreken)? - Wanneer we naar de hemel gaan, zijn we bij de god van het gestelde geloof - Deze god kijkt op ons neer. - 'Gevallen' engelen kwam 'neer' uit de hemel. Dit zijn even drie algemene noemers, voor mensen die nog nooit een tekst uit bijvoorbeeld een bijbel hebben gelezen, die herhaaldelijk in verschillende teksten voorkomen. Hieruit kunnen we aannemen dat de hemel die je hypothetisch benoemd, zich boven ons bevindt (even daargelaten dat dit metafysisch bedoeld kan zijn). Omdat alleen onze ziel en geest zich hierheen verplaatst, kan het zijn dat deze 'hemel' zich boven onze 'hemel' als gewelf bevindt. Dat we deze niet waarnemen, geeft aan dat wij ons in een materiële en aardse staat bevinden, waar we geen waarneming van de ziel kunnen doen en dus ook de hemel boven de hemel niet kunnen vinden. Hiermee je vraag beantwoordend: De hemel bevindt zich boven het aarde 'hemel'-gewelf. Afgezien van deze redelijk 'grijpbare' staat, is het ook mogelijk om je hemel in metafysische zin te bekijken. In die zin, kan de hemel zich op iedere plaats (dimensie) bevinden: astraal, fysiek in dit universum, puur mentaal of op een andere niveau van bestaan.

In de herinnering van je geliefden. Dat is volgens mij ook de enige manier van leven na de dood die er is: in de invloed die je leven na je dood heeft op de levenden. Aldus een antwoord van een niet-gelovige. Dit is één van de gebieden waar ik gelovigen niet begrijp: is wat er objectief gezien gebeurt niet mooi/indrukwekkend genoeg zónder er allerlei metafysische onzin bij te halen? Is het niet genoeg om voort te leven in de gedachten van je geliefden? Is het niet genoeg om met je leven invloed op aarde te hebben? Moet je echt zo nodig na je dood nóg een keer bewust ergens gaan leven? Is het niet genoeg dan?

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien... Johannes 14. Waar de hemel is is van geen belang! Dat die er is is zeker. Ik raad u van harte aan dit hele hoofdstuk te lezen (zie bijgaande link)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100