Waarom krijgen bijbelse figuren uit het OT niet de titel Sint?

Gelovigen uit het NT (Jozef, Johannes, Petrus, enz.) krijgen in de christelijke kerk allemaal de titel St/Sint. Maar ik heb nog nooit van Sint Abraham gehoord. Vanwaar dit verschil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het Oude Testament worden bepaalde voorwerpen voor God gereserveerd, waardoor ze heilig (kadosj) zijn. Omdat pas bij Jezus God mens is geworden en Jezus als zodanig totaal gereserveerd was voor God, werd het begrip heilig ook toegepast op zij die Jezus zijn toegewijd op een heldhaftige wijze. In de eerste eeuwen van het christendom werd iemand heilig door zijn martelaarschap. Voor een protestant geldt tegenwoordig dat iedereen die die Jezus is toegewijd heilig mag worden genoemd. In de RKK is het eerder een canonische instelling waarbij iemand pas door een heldhaftig en wonderlijk leven heilig wordt genoemd. Toegevoegd na 5 minuten: De leden van de Heilige familie zoals Marie en Jozef worden wel als heiligen beschouwd in de RKK en protestantse kerk. De engelen zoals Michael en Gabriel worden overigens ook wel als heiligen betiteld. Toegevoegd na 15 minuten: Het antwoord op de vraag is dus eigenlijk omdat God nog niet mens was geworden waarmee ook personen als gereserveerd voor God konden worden aangemerkt en dus heilig. En omdat het niet duidelijk was welke Jood wel of niet Jezus zou aanvaarden is dat niet gebruikelijk. Hoewel het wel in de lijn der verwachting lag dat de profeten zoals Abraham en Jesaia dat wel zullen verdienen ogv van hun daden en voorspellingen en 'orthodox' geloof. Toegevoegd na 2 uur: De limbus patrorum: de tijdelijke toestand van de zielen van hen die een goed leven leidden, maar stierven vóór de opstanding van Jezus Uit het voorgeborchte van de Vaderen zijn de aartsvaders (Abraham en nageslacht), toen Christus ter helle nederdaalde, weggehaald, en als zodoende ook heilig en in de hemel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorgeborchte

Je veronderstelling klopt niet helemaal . Inderdaad hoor je weinig over de H. Abraham en de H. Mozes bijv. In de katholieke Kerk wordt wel eens de zog. litanie van alle heiligen gebeden. Er bestaan enkele varianten van maar deze oud-testamentische profeten worden wel als heiligen aangeduid. Bijv.: "Alle heilige aartsvaders en profeten: bidt voor ons". Of (specifieker): H. Abraham, bid voor ons H. Mozes, bid voor ons H. Elia, bid voor ons (...) Alle heilige patriarchen en profeten, bidt voor ons. Alle zielen in de hemel zijn, ook katholiek gesproken, heilig. Niet alleen de gecanoniseerde heiligen. In de geloofsbelijdenis staat dat Jezus is nedergedaald ter helle (na zijn sterven en voor zijn verrijzenis). Die hel is het dodenrijk, niet de plaats der verdoemden. Toen Jezus met zijn ziel, die verenigd is met zijn goddelijke persoon, is afgedaald in het dodenrijk heeft Hij voor de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, de poorten van de hemel gekomen. Die zijn dus "met terugwerkende kracht" ook heilig geworden. Toegevoegd na 2 minuten: "Gekomen" moet zijn "geopend".

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100