Moet er sprake zijn van een hiernamaals en een god of goden om van een religie te kunnen spreken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Religie is per definitie vaag en is wel gedefinieerd als 'de verhouding van een mens tot iets anders' (G. van der Leeuw). In de theologie wordt dat 'anders' wel aangeduid als het heilige, maar niet per definitie als god. Voor veel mensen is religie zonder god ondenkbaar en er is geen religie die zich niet uitlaat over het leven na de dood, maar strikt genomen hoeft dit dus allemaal niet om van religie te kunnen spreken.

Bronnen:
Van Gelder, B. & E. Hoekstra. Spoorzoeken...

Als het goed is MOET er niets? ;) Meeste uitleg las ik hier: religie zn. ‘godsdienst’ Mnl. eerst religioene ‘kloosterleven’ [1265-70; VMNW] en religyoen ‘godsdienst’ [1300-25; MNW-R], dan die religie ‘het kloosterleven’ [1340-60; MNW-P], in valscher religien ‘in onware godsdienst’ [1384-95; MNW-P]. Eerst als religioen(e) ontleend aan Frans religion ‘godsdienst’ [ca. 1120; Rey], ook religiun ‘klooster’ [ca. 1130; TLF], dat ontleend is [ca. 1085; Rey] aan middeleeuws Latijn religio < klassiek Latijn religiō (genitief -iōnis) ‘bedenking, gewetensbezwaar, godsdienst’, dat in het middeleeuws Latijn ook ‘kloosterleven, kloosterorde’ betekende. Later als religie rechtstreeks ontleend aan Latijn religiō, een woord waarvan de etymologie al bij de Romeinen omstreden was. Volgens een aannemelijke etymologie, die reeds door Cicero werd verdedigd, zou het een afleiding zijn van relegere ‘opnieuw doornemen, opnieuw lezen’, gevormd met →" re- ‘opnieuw’ bij legere ‘verzamelen, lezen, doorlopen’, zie → legende, en zo betekenissen verklaren als ‘bedenking’ en ‘gewetensbezwaar’ en vervolgens ‘godsdienst’ als een nauwkeurig volgen van godsdienstige riten. Volgens anderen, zoals Augustinus, zou het een afleiding zijn van religāre ‘vastbinden’, gevormd met → re- als intensiverend voorvoegsel en ligāre ‘binden’, zie → liëren, omdat religie iemand in geweten bindt, bijv. door een afgelegde eed. Volgens mij zou het dan moeten gaan om een soort van ge-WETEN die innerlijk in de mens leeft, waar ooit dan zijn leven , afkomst of evt meerdere levens op aarde begon?

Bronnen:
http://etymologiebank.nl/trefwoord/religie

Antwoord daarvan verschilt weer per religie. In de Abrahamitische religies wordt met een religie een Goddelijke Leiding bedoeld. Oftewel, zij erkennen elkaar(s religie), maar geen andere religies. Een voorbeeld: de moslims noemen Christenen en Joden ook 'mensen van het boek'. De Islaam staat het meest vredelievend tegenover 'mensen van het boek', omdat zij dezelfde God aanbidden (alleen ieder op zijn eigen manier en met een eigen Godsbeeld/visie). Sterker nog, een moslim mag 'lieden van het boek' huwen. Om terug te komen op jouw vraag; ja en nee. Veel mensen zien iedereen die 'ergens' in gelooft (niet zozeer een god, maar meer almachtige/schepper) als religieus en religieuze mensen zien anderen als religieus als ze in een God en hiernamaals geloven.

Ik geloof dat we nu alleen maar een deel van ons totale leven meemaken. ik geloof dat als we straks dood zijn, dat het niet einde betekend maar dat het nog meer is, een leven na de dood. Maar even een paar stappen terug doen. Een bekende fysicus heeft eens gezegd over de wereld waarin we leven en het universum waar in dat zich bevindt. Hoe meer we ontdekken over het universum, hoe meer we moeten toegeven dat wordt beheerst door het rationele wetten. Oftewel wij mensen, de aarde opzicht en het gehele universum is niet toevallig bij elkaar geraakt.Zo weet je .Het is een geordende geheel. Vraag je zelf weleens af hoe dat zou eens gekomen? maar hoe zit het dan met jou? Hoe zit het met het menselijk lichaam? sta eens stil bij bijvoorbeeld de werking van je hersenen.hoe functioneert die grijze massa? Hoe denkt, analyseert en slaat deze informatie op? hoe haalt het vervolgens deze informatie weer op en categoriseert dat in miljoenste van seconde. denk na over je hart. Het hart pompt bloed door je hele lichaam tot je dood zonder de aansturing van persoon. Wie heeft dat geschapen. W wie heeft dat geplant? Wie heeft dat geregeld? Mensen zelf? Natuurlijk niet. Waarom zouden wij dan wel moeten geloven dat jij, ik, de rest van de mensen de aarde en de maan zonnestelsel en het heelal dat dit allemaal uit het niks is ontstaan, dat we gewone product zijn van een toevallige gebeurtenis? Zeg het maar.Waarom? Je weet volgens mij wel beter. Maar als het zo is dat jij schepper of maker hebt, hoe zit het dan? Ik bedoel waarom heeft hij dan jou geschapen? voor wat? En wie is hij dan eigenlijk precies? Genoeg vragen voor nu? Genoeg dingen om er over na te denken. Dit zijn vragen waar elke mens weleens antwoord opzoekt. En uiteindelijk concludeer ik het volgende.We zijn hier niet zomaar. Maar weet je wat? je hebt genoeg gehoord om er over na te denken. kijk eens verder dan je neus langs is. Bekijk verder naar kennis. En als je meer wilt weten, vraag het dan verder. Denk niet dat men gaat je vraag stom of vinden, want de enige stomme vraag, is de vraag die niet werd gesteld. Leuk dat je hebt gelezen.Bedank dat je moeite hebt genomen.

Bronnen:
waaromislam.nl