In het licht van de Bijbel, als een man overspel heeft gepleegd maar daar enorme spijt van heeft, staat het de vrouw dan toch vrij te scheiden?

Ik probeer de christelijke traditie juist te interpreteren. De bedrogen partner schijnt de keuze te hebben om al of niet te scheiden. Als de schuldige heel veel spijt heeft en heel graag de relatie wil verder zetten, is het dan on-christelijk als de bedrogene dat verzoek naast zich neerlegt of maakt dat niks uit?

Weet jij het antwoord?

/2500

In de Bijbel staat duidelijk dat je overspel pleegt wanneer je van je partner scheidt en met een andere man/vrouw trouwt. (Marcus 10:11-12 en Lucas 16:18). Helaas zal de pleger van overspel, conform onder andere Deuteronomium 22:22, Leviticus 20:10, Spreuken 6:32 gedood moeten worden.

Lees Mattheus 18 vers 21 en 22 eens. Daarin zegt Jezus dat je je broeder of zuster, als die gezondigd heeft, zeven maal zeventig maal (ofwel oneindig) moet vergeven. Zeker als de betrokkene spijt over zijn of haar daad betuigt.

Je hebt gelijk. De Bijbel leert duidelijk dat overspel een grote zonde is en geeft instructies hoe hiermee om te gaan. Onder de wet die in het oude Israel gold was dit de doodstraf, maar sinds Christus komst zijn wij niet meer aan die wet gebonden. Jezus legt in Mattheus 19:3-6 duidelijk uit hoe het zit: Man en vrouw moeten samen blijven, maar als de een overspel pleegt kan de ander beslissen wat hij of zij wil. In principe geeft de Bijbel de raad om bij elkaar te blijven (zie bv 1 Korinthiers 7:10-28) maar scheiden obv overspel is mogelijk, maar zeker niet verplicht (zie: Mattheus 5:31, 32).