Hoe heet de plek in de kerk, waaruit priester/pastoor/predikant zijn gebed doet richting de kerkgangers?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het liturgische centrum, heet dat in het algemeen. In de protestantse kerk staat de voorganger achter de avondmaalstafel, aparte katheder, of op de preekstoel. In de katholieke kerk staat hij (of zij) achter het altaar of een aparte katheder.

in de katholieke kerk is dat het priesterkoor, dus de plaats waar ook het altaar staat

Zoals u de vraag stelt wordt deze plek het liturgisch centrum genoemd. Veel katholieke kerken hebben na het Tweede Vaticaans Concilie (1965) het priesterkoor aangepast tot liturgisch centrum. Deze (oude) naamgeving van priesterkoor werd veranderd in ‘liturgisch centrum’ De meeste Katholieke kerkgebouwen zijn aangepast aan de eisen van deze liturgische vernieuwing van de laatste 50 jaren. Het centrum van de kerk, vaak een verhoogd gedeelte en de plaats van het Allerheiligste in de kerk werd het priesterkoor genoemd. Hier staat ook het altaar. Het priesterkoor mocht alleen betreden worden door de priester, de koster en de misdienaars. In de 20e eeuw is er een liturgische beweging ontstaan, die actieve deelname van alle gelovigen in de liturgie wilde stimuleren. In deze lijn heeft het Tweede Vaticaans Concilie gesteld dat heel de gemeenschap liturgie viert. Niet alleen de priester en de misdienaars, maar heel de gemeenschap viert de Eucharistie. In de jaren na het Concilie zijn de kerkgebouwen aangepast aan deze nieuwe ontwikkeling. De afstand tussen priesterkoor en het schip van de kerk werd kleiner gemaakt en het altaar werd omgekeerd, zodat priester en volk op elkaar gericht werden. Het priesterkoor werd het liturgisch centrum, waar naast priester en misdienaars ook plaats is voor acolieten, lectoren, cantor en koor.

Bronnen:
http://home.kpn.nl/harms785/relisofie/arti...
http://www.lingewaardverband.nl/node/60
http://www.rkparochiedrachten.nl/meer-nieu...

In de katholieke kerk heet de plaats waarop het altaar, de ambo en (in ieder geval) de zetel voor de priester staat het priesterkoor, al hoor je tegenwoordig ook wel de termen 'altaarruimte' en 'liturgisch centrum'. Ambo/altaar/zetel: dit zijn meteen ook de drie plaatsen waarvandaan de priester het gebed doet. Niet gericht tot de kerkgangers, maar uiteraard tot God. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie staat de priester aan het altaar met zijn gezicht naar de gelovigen maar daarvoor niet. Toen stond het hoogaltaar in een katholiek kerkgebouw in de 'kopse kant' van het kerkgebouw in een halfcirkelvormige ruimte, de absis. Iedereen derhalve in dezelfde gebedsrichting.

Voor de komst van het "redelijk moderne woord" liturgisch centrum stond een voorganger op een kansel. Is dat het woord dat je zoekt?