Waarom moet je in God geloven?

Zoals ik het begrijp kom je in de hemel als je in God geloofd en in de hel als je dat niet doet. Is er een andere reden dan zijn wil die ten grondslag licht aan het idee dat je gestraft word als je niet in hem geloofd, zelfs als je goed wilt zijn voor de wereld en je verder misschien zelfs dezelfde waarden en normen hanteert als een gelovige?

Toegevoegd na 11 minuten:
De antwoorden tot zover lijken me niet slecht, maar het is niet helemaal wat ik bedoel. Ik begrijp zelf ook wel dat er een hele hoop subvragen te stellen zijn en dat een ongelovige sowieso niet zal 'moeten' geloven.

Ik stel de vraag meer hoe ik vermoed dat een gelovige er tegenaan kijkt. In zijn/haar ogen staat er een straf op niet geloven (klopt toch?) de hel. Als iemand van zijn geloof in god af zou stappen, maar wel blijft geloven dat er een hel en hemel is, dan zou die toch bijna wel gedwongen zijn weer in god te gaan geloven om die eeuwige straf te ontlopen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wie zegt dat en is dat absoluut juist? Wat is de hemel en wat is de hel? Wat is goed doen, wat is een zonde en wie straft wie? Wat zijn dezelfde waarden en normen als een gelovige, welke gelovige? Zoals je ziet is een sluitend antwoord op je vraag "Moeten geloven in God" (welke God trouwens ?) godsonmogelijk.....

Niemand MOET in god geloven. Dat is een keuze. Ik persoonlijk geloof niet in een god maar denk wel eens, als ik de keus had waar wil ik dan heen, de hemel of de hel?. Ikzelf kom steeds weer uit op de hel omdat ik daar gewoonweg veel meer mensen ken dan dat ik naar de hemel zou gaan.

Dat moet helemaal niet... En dat is nergens goed voor... Nee dat had je niet goed begrepen, ze zeggen dat wel, maar dat is de waarheid niet, als je in God gelooft je in de hemel komt... Het is niet juist... Geloven is NIET WETEN... Want als je wist dan wist je het en hoefde je niet te geloven... Geloof jij dat je twee benen hebt? Nou dan, dat weet je toch... Een gelovige is precies hetzelfde als een niet gelovige, want hoe kun je laten zien dat je gelooft? Dat kun je niet, want het is alleen maar gedachten-activiteit...

God heeft er helemaal geen behoefte aan dat je in hem gelooft. Hij weet heus wel dat de meeste mensen uit angst in hem geloven. En aan dat soort mensen heeft hij de gloeiende pest. Hij heeft nog meer op met mensen die eerlijk zijn en zeggen: ik geloof niet in je, God, dan met mensen die zeggen: Here God, ontfermt u zich over mijn arme ziel.

Het is geen geloof zo van 'ik geloof dus ga naar de hemel'. Maar je zal oprecht moeten geloven dat Jezus voor zondaren gestorven is en inzien dat we doemwaardige schepsels zijn die geen goed kunnen doen. Prediker 7:20: "Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt."

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/pred/7.html

Wie zegt dat je in God MOET geloven? Niemand is dat verplicht, zeker niet diegene die denken dat er geen God bestaat!

Om maar gelijk met je laatste zin te beginnen. Je kan niet geloven in een hemel en hel zonder in God te geloven. Die 2 zijn zo met elkaar verbonden dat de een niet zonder de ander bestaat. De reden dat mensen geloven in God is een combinatie van allerlei factoren. Verschillend per persoon. Maar de voornaamste reden is: Een zijn met een groep. Oftewel ergens bij horen. Met daarbij een gelovige opvoeding die je van je ouders hebt meegekregen en voila, weer eentje die geloofd. Iemand die op latere leeftijd zich bekeert tot het geloof heeft vaak ook als hoofdreden het een zijn met de groep. De warmte en liefde die je krijgt door erbij te horen. Maar beseffen de meeste gelovige zelf niet eens waarom ze geloven. Vraag maar eens aan een gelovige waarom hij/zij geloofd in God. Ow, en je MOET niet in God geloven. Het is een vrije keus.

Bekijk het eens van de andere kant. Het geloof is door de mens gemaakt en God is door de mens geschapen. Elke religie is per definitie een dictatuur: de vertegenwoordigers van God schrijven de wet voor en iedereen (ook niet gelovigen) moeten zich daaraan houden. Dus we moeten niets en als we dat toch doen, doen we ons dat zelf aan. De rede hiervoor mag duister zijn. Stelt je je voor dat je in staat bent een prestatie te leveren waartoe een ander niet bij machte is. Stel je je met andere woorden voor dat jij je een onmetelijk welwillende en almachtige schepper die je heeft geschapen kunt indenken. Hij heeft jou gemaakt en vormgegeven en zet je op de wereld die hij voor jou heeft ontworpen. Daar leidt hij jou en zorgt hij voor je, zelfs als je slaapt. Stelt je je vervolgens voor dat je, als je de regels en geboden gehoorzaamt die hij in al zijn liefde heeft voorgeschreven, in aanmerking komt voor eeuwig geluk en eeuwige rust. Ik zeg niet dat ik jou dat geloof benijd (volgens mij verlangt jij naar een vreselijke vorm van vrijwillige en onveranderlijke dictatuur), maar ik heb een oprechte vraag. Waarom maakt een dergelijk geloof zijn volgelingen niet gelukkig? Zij moeten toch het idee hebben dat ze in het bezit zijn gekomen van een prachtig geheim, waaraan ze zich zelfs in momenten van de grootst denkbare tegenslag kunnen vastklampen? Het blijkt dat ze dat niet hebben. Denk je nu echt dat God jou, een uitgehongerde, simplistische fanaat, een geheim schenkt dat hij een ander onthoudt? Goed, wat maakt het ook uit. Geloof dat dan ook maar!

je mag zelf bedenken of je in hem geloofd of niet, dat is je eigen keuze.

Jij hebt een vermoeden hoe "ëen gelovige"er tegenaan kijkt. Nu zijn er vele gelovigen, en die velen kijken er op hele verschillende manieren tegenaan. Daar kun je dus niet 1 invulling aan geven. Persoonlijk:ik geloof in God, maar als ik niet zou geloven zou ik nog niet in de hel komen. Want als je sterft worden al je zonden vergeven, waarom zou je dan nog in een hel moeten branden en gestraft worden als het je toch al vergeven is? De Bijbel word op vele manieren geintrepeteerd.

Je moet helemaal niks geloven.

Even voor de duidelijkheid: De hemel is de plaats bij God. De hel is de plaats waar God niet is. Je kunt zelf kiezen of je graag bij God wilt zijn. Hij wacht als een genadige en geduldige vader tot je bij hem wilt komen. Als je dat niet wilt, dan is dat je eigen keuze. Ieder mens maakt fouten cq. mist zijn doel (dat noemen we zonde). God wil je je fouten vergeven en je een nieuw leven geven. De vraag is of je je fouten wilt toegeven en een nieuw leven wilt beginnen? In de Bijbel staat in het boek Johannes 3 vers 16: Want zo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat niemand verloren gaat, maar dat en ieder die in Hem geloofd eeuwig leven heeft. Want als je fouten maakt, dan horen daar consequenties bij, maar God heeft ervoor gekozen om die door Zijn Zoon Jesus te laten vereffenen door te sterven aan een kruisdood. Wil jij inzien dat God zoveel van jou houdt?

Allereerst MOET niemand in God geloven. Het is vrije keus, je doe het of niet. In het kort: je gelooft dat je in jezelf slecht bent aangezien je slechte dingen doet. (slechte gedachten, slechte dingen zeggen, ruzie maken etc. etc.) Omdat je deze dingen doet moeten deze dingen ook gestraft worden. Iedereen zit in hetzelfde schuitje op weg naar de straf voor zijn/haar daden, ook wel hel genoemd. Er is echter één redding. Jezus Christus, de zoon van God die zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis, zodat hij als het ware de straf van ons overnam. Wij hoeven niet meer gestraft te worden want de straf was op hem. Het is misschien vreemd dit aan te nemen, maar als je het hebt gedaan kun je niets anders dan deze Jezus als je enige redding aan te nemen. Vanaf dat moment heb je een persoonlijke relatie met God! Je gelooft niet enkel dat God bestaat, maar je hebt contact met hem. Door te bidden en te mediteren vertel je God de fouten uit je leven er op vertrouwend dat Hij ze dan zal vergeven! Je put er enorme kracht uit! Verder zul je zien dat je leven compleet veranderd, je doet bepaalde dingen niet meer. Niet omdat het wettisch gezien niet mag, maar omdat je voeld dat het totaal onzinnig of slecht is. Je wilt niet slecht zijn maar het beste er van maken! Toch kom je er steeds achter dat je er niets van bakt wat je weer tot God brengt.

Je probeert het verschijnsel geloof te ontrafelen met de instrumenten van de logica. Dat is een doodlopende weg. Religie is een cultureel verschijnsel (want gedeelde waarden, normen, mens- en wereldbeeld in een groep) , op individueel niveau een psychologisch verschijnsel en ook nog eens iets dat zich soms op kunstzinnige wijze manifesteert. Daar logische argumentatie op toepassen is zinledig.

Zou iedereen willen aanraden om het boek 'geleid door het licht'van Betty J. Eadie te lezen. Deze vrouw had enkele jaren geleden een bijna-dood ervaring. Ze schreef daarover het boek Geleid door het licht, waarin ze op aangrijpende wijze verslag doet van haar verblijf in het schemergebied tussen leven en dood. Ondanks ze streng Katholiek was is ze door deze ervaring heel anders naar het geloof gaan kijken. Het heeft mijn visie, op het leven ook veranderd en wel op een positieve manier.

Je voorbeeld is een voorbeeld uit de oude tijd en zijn oude ideologieën. Het komt uit de tijd dat de kerk hun aanhang in hun macht wilden hebben. Het komt uit de tijd dat men zelf graag wilden overgeven aan hun spiritualiteit. In die tijd is het geloof vaak opgedrongen onder angst. Deze angst is het ideale middel om mensen aan je te binden, om de massa te laten doen wat jij (de kerk) zouden willen. Het is ook de reden waarom Martin Luther zijn eigen geloofsstroming heeft opgericht. Zelfs in deze tijd heerst angst in onze maatschappij. Dit is iets wat we nog steeds niet hebben verleerd. Ook al kijken we reeds met andere ogen tegen het geloof van God. Ook bepaalde politieke partijen (mis)gebruiken angst om mensen aan zich te binden.

Om in hemel te belanden na je dood.

Je verwart geloof met godsdiensten.

Je gaat na je dood naar een plek waar je het meeste thuishoort. Heb je als een egoïst geleefd, en alleen maar rekening gehouden met jezelf, dan ga je ook naar zo"n plek, koud en liefdeloos in het schemerdonker, waar je je lotgenoten zult ontmoeten. Ben je een liefdevol mens geweest, rekening houdend met andere mensen, en altijd bereid het goede te doen, dan ga je naar een fijne warme lichte plek waar liefde zal heersen. Het heeft dus niets met straf te maken, maar het past gewoon het beste bij je. Nu nog het eeuwige, dat klopt niet. Er zijn allerlei niveaus van zeer donker en kwaadaardig, naar heel licht en liefdevol. Een mensengeest die in het donker vertoefd, en spijt heeft van zijn leven, en tot inkeer komt, zal bemerken dat het lichter om hem heen zal gaan worden, waardoor je in een ander verblijfsniveau, komt. Het allerbeste is om in dit leven bewust te leven, omdat je nu nog makkelijk gemaakte fouten weer goed kunt maken. Zo is het en zo zal het gaan.

om beschaafd met mensen om te kunnen gaan en bepaalde taboes te kunnen hebben in het leven die je een goed mens kunnen maken.Door in god te geloven heb je rechten en plichten die een mens goed kan gebruiken in het leven.

Vreest God en houd Zijn geboden, dit betaamd alle mensen. Dit is een tekst uit de bijbel. Leest in de bijbel en vindt de weg die u kan leiden tot de eeuwige gelukzaligheid.

De betekenis van het woord "geloven" is in de loop der jaren veranderd. Geloven betekent eigenlijk vertrouwen hebben in. Dus wie gelooft (vertrouwen heeft) in de sociale verzorgingsstaat (Nederland) vraagt een uitkering aan als hij werkeloos is. Daardoor ontvangt hij een uitkering (beloning). Wie echter niet gelooft gelooft in de sociale verzorgingsstaat vraagt geen uitkering aan als hij werkeloos is. Daardoor ontvangt hij geen geld. De vraag is dan moet je geloven, is het een straf dat de ongelovige geen geld krijgt ....

Omdat Hij het waard is misschien, Hij heeft ons geschapen wij behoren Hem toe. Alles wat we hebben gekregen komt van Hem.

1. Zuiver geloof in God is moelijk te bereiken. Maar, de mens kan van God getuigen! Het is een weg. De weg daar naartoe is de (zuivere) Islam (moeilijk te vinden). Die wijst naar de ene God. Moet je geloven? Ieder maakt zijn eigen keus. God is uiteindelijk de grote baas (om het zo maar te zeggen). Hoe vind je het als op je werk iemand de baas niet erkend? Of als iemand de burgermeester van een stad niet erkend? Wetende dat deze "Koning" de hoogste is. Goed doen en niet geloven is anders... is misschien leuk, maar je erkent dan niet de Almachtige, Alwetende, Barmhartige. Daarbij zeggen of niet zeggen dat je gelooft is een ding.. wat in je hart is, daar draait het om.

Er zijn verschillende "Religies" en overal komen God en de Duivel voor. Het is niet de straf voor het niet geloven waardoor je naar de Hel gaat. In veel geloven en / of religies wordt dit wel zo geïnterpreteerd. Een paar duizend jaar al, maar een paar duizend jaar geleden waren wij nog niet genoeg in staat om dit te begrijpen. Dus hoe leg je aan iemand iets uit die het niet begrijpt? Maar je weet wel wat het beste is? Denk hierbij aan kinderen. Dan zeggen we: Niet denken, maar gewoon doen en als je niet luistert, dan word je gestraft. Mensen zijn nu in een verder stadium. Dat wil niet zeggen dat we niks meer hoeven te doen. God helpt ons, maar Hij is geen Sinterklaas die ons maar geeft wat we willen wanneer we dat willen als we maar hard genoeg bidden.

Uit jezelf kun je niet geloven,velen zijn geroepen en zeer weinige uitverkoren Geloof is een gave Gods,wij zijn geboren Godhaters,Jesaja zegt een mens springt op van vreugde om mij te tarten Toegevoegd na 50 seconden: mij is God

Ik denk dat je bedoelt: kun je als gelovige ook in de hel komen, of als ongelovige in de hemel? In dat geval lijkt mij dat hoe je als mens bent belangrijker is dan of je wel of niet gelooft... Een 'gelovig' mens die slecht is voor anderen, of erg hypocriet zal als er zoiets bestaat eerder naar de hel gaan dan naar de hemel, terwijl iemand die nergens in gelooft, maar altijd een zo goed mogelijk mens is geweest, best eens in de hemel zou kunnen komen, als die toch zou blijken te bestaan. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat je alleen gelooft uit angst om niet in de hemel te komen. Bovendien zijn er zoveel religies, die allemaal beweren de enige juiste kan zijn, dat niemand jou kwalijk mag nemen als jij niet kunt bepalen wie er gelijk heeft... Sterker nog, de meningsverschillen en oorlogen die daarover al gevoerd zijn, bewijzen toch wel dat het daar helemaal niet om gaat... Als er een almachtige alles begrijpende God bestaat, dan zal hij begrijpen dat je het niet zeker kunt weten, en je dus eerder beoordelen op hoe je je als mens gedraagt, dan hoevaak jij in de kerk zit. Maak je geen zorgen... gelukkig hoef je het ook niet te weten... volg gewoon je geweten, dan zit je altijd goed.

Een mens kan niet zo heilig worden als God. Het meeste wat een mens kan doen is God volgen. Daarom moet je in God geloven, dan zul je voor God heilig zijn.

In God geloven is in eerste instantie het bewust worden dat er meer is dan wij zintuiglijk kunnen waarnemen. Daarna zien wij dat dit bewustwording zich uit vooral in het najagen van verbetering Dus ten bate van de mens. Een stapje verder zien wij dat de mens ook onderdeel van wat wij zintuiglijk niet kunnen waarnemen. Vooral dit biedt de mens ongekende mogelijkheden. In de bewoording van hemel en hel zien wij een bewust worden van het feit dat het kwade uiteindelijk niet tot een gunstige resultaat leidt en het goede uiteindelijk wel.

"Zoals ik het begrijp kom je in de hemel als je in God geloofd en in de hel als je dat niet doet." Dat kan niet, want als geloof onder dwang is, heeft 't letterlijk geen waarde. Anders gezegd: het _is_ dan geen geloof - maar slechts de uiting van de bewering dat je in God gelooft. Kortom: geloof moet jou 'treffen'. Het kan niet zo zijn van: 'Heej, laat ik maar geloven, dan kom ik in de hemel'. Dat is onzin. En wat als je van je leven nog nooit papier hebt gezien, laat staan een bijbel? Hoe kan je daar dan voor gestraft worden en in de hel komen? Onmogelijk, want een Goede Almachtige God zou dat nooit toestaan. Of je moet laten varen dat Hij almachtig is, en dat dat verkeerd vertaald in de bijbel staat of verkeerd geïnterpreteerd wordt of dat 't fout opgeschreven is. Enige conclusie kan eigenlijk inderdaad zijn dat er geen Almachtige God bestaat. Als er een Goede Almachtige God zou bestaan, zou er absoluut geen martelen bestaan. Geloven in een Goede Almachtige God lijkt mij eigenlijk zelfs volstrekt ongeloofwaardig. Als er een Goede God is (dus niet hetzelfde als een Goede Almachtige God), dan moet er ook een duivel zijn, die 'tegenwerkt'. Echter, totnutoe ben ik nog nooit een aanwijzing tegengekomen dat er een God of duivel bestaat (anders dan diegene die er om goede overlevingskansredenen bestaat), zoals die ongeveer in de bijbel beschreven is. "Als iemand van zijn geloof in god af zou stappen, maar wel blijft geloven dat er een hel en hemel is...." Dat kan eigenlijk ook niet. God en de hemel en de hel komen uit hetzelfde verhaal. Je kunt ze niet zomaar loskoppelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100