Gaan niet-gelovigen direct naar de hel volgens de Bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Bijbel zegt „De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust, (...) want er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool, de plaats waarheen gij gaat” (Prediker 9:5, 10). Het Hebreeuwse woord Sjeool, dat betrekking heeft op de „verblijfplaats der doden”, is in sommige Bijbelvertalingen met „hel” weergegeven. Wat zegt deze passage over de toestand van de doden? Lijden ze in Sjeool om voor hun zonden te boeten? Nee, want ze „zijn zich van helemaal niets bewust”. Toen de patriarch Job door een ernstige ziekte vreselijk lijden onderging, smeekte hij God dan ook: „O, dat gij mij in Sjeool [„de helle”, Leuvense Bijbel] zoudt verbergen” (Job 14:13). Wat voor zin zou dit verzoek hebben gehad als Sjeool een plaats van eeuwige pijniging was? In de Bijbelse betekenis is de hel gewoon het gemeenschappelijke graf van de mensheid, waar aan alle activiteit een eind is gekomen. Is deze definitie van de hel niet logischer en in overeenstemming met de Bijbel? Wat voor zonde, hoe gruwelijk ook, zou een God van liefde ertoe kunnen brengen iemand eindeloos te folteren? (1 Johannes 4:8) Daarnaast zegt de bijbel "wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken." Romeinen 6:7 Vergelijk deze Bijbelverzen: Psalm 146:3, 4; Handelingen 2:25-27; Romeinen 6:7, 23

Bronnen:
http://m.wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2009...

Marcus 16±16 zegt Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. `` Maar er zijn twee ongelovigen Zij die zeggen dat God niet bestaat en zij die nog nooit over God gehoord hebben, bv kleine kinderen, geestelijk gehandicapten, mensen die nooit de leer van GOD hebben gehoord, de ongeborenen enz. DE eerste kan je zeggen dat het uit moedwil is en dat zij vrijwillig en bewust niet willen geloven. De tweede groep zijn buiten hun wil omwetend van het bestaan van God, Vraag is over welke groep gaat het nu, of zijn beide gedoemd om in de hel te branden. Volgens Marcus zullen ze allemaal branden als ik het lees en begrijp. Daarom vind ik het altijd onzinnig dat men uit de bijbel citeert. Als men uit de bijbel citeerd dan moet je de rest van de bijbel ook citeren omdat de bijbel een totaalpakket is. Het is altijd gemakkelijk om een stuk tekst te kiezen dat in uw mening past, Robby BB

"Jezus spreekt vaak over de "gehenna" van het "vuur dat nooit dooft", bestemd voor hen die tot hun levenseinde weigeren te geloven en zich te bekeren, een plaats waar zowel de ziel als het lichaam verloren kunnen gaan. Jezus kondigt in strenge bewoordingen aan dat Hij "zijn engelen zal uitzenden, die allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven (...) bijeen zullen brengen om hen in de vuuroven te werpen" (Mt. 13, 41-42) , en dat Hij de veroordeling zal uitspreken: "Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur" (Mt. 25, 41)." (http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1034) De hel is eigenlijk het ultieme gevolg van een eigen definitieve keuze tegen God, die uit ons doen en laten hier op aarde blijkt. De Catechismus van de Katholieke Kerk omschrijft dit aldus (in tekstnummer 1033): "Wij kunnen alleen maar met God verenigd worden, als wij er vrij voor kiezen Hem te beminnen. Maar wij kunnen God niet beminnen, als wij zwaar tegen Hem, tegen onze naaste of tegen onszelf zondigen. "De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, en gij weet dat geen moordenaar eeuwig leven in zich heeft" (1 Joh. 3, 14-15). Onze Heer waarschuwt ons dat wij van Hem gescheiden zullen worden, als wij het nalaten aan de dringende noden van de armen en de kleinen, die zijn broeders zijn, tegemoet te komen. In doodzonde sterven zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden betekent uit eigen vrije keuze voor altijd van Hem gescheiden blijven. En het is deze staat van het zichzelf definitief uitsluiten van de gemeenschap met God en de gelukzaligen die men aanduidt met het woord "hel". "

Bronnen:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.ph...

Hel, sjeool, hades, , zijn verschillende woorden die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Sommige christenen geloven dat bovenstaande woorden de betekenis hebben op het gemeenschappelijke graf. --- een toestand van onbewust zijn, doden weten en voelen niets --- Dit wil zeggen: alle mensen die sterven, gelovigen, ongelovigen, goeden en slechten of hoe je het maar noemen wil, kortom iedereen die sterft zal terechtkomen in het gemeenschappelijke graf dat in het hebreeuws wordt weergegeven met sjeool en in het grieks hades. Sommige andere christelijke stromingen geloven dat de hel een plaats is van pijniging waarn mensen naartoe gaan waarvoor geen plaats in de hemel is bestemd. Er zijn nog andere stromingen die dan net weer iets anders geloven dan de twee voorbeelden boven. Woorden die verwant zijn aan hel, sjeool, hades zijn: meer van vuur, gehenna, tartarus, de uitdrukking tweede dood etc. Het is interessant om even in wikipedia te surfen op al deze woorden, deze verschaft je al een hele hoop info, vergeet even de griekse mythologie niet. ;-) Verder hieronder verschillende bronnen met een variabele uitleg over je vraag. http://www.sign2god.com/STOP/hel/hel.html http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001978 http://www.bijbelsofniet.hope4you.nl/ http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200004329 http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/T/Tartarus/604/ http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200001642

De Bijbel geeft voornamelijk hoe je een kind van God kunt worden en hoe je met God door het leven kan gaan. Het gaat in op levensvragen en levensproblemen waar de mens mee te maken heeft in alle generaties. Door Jezus Christus in je hart aan te nemen als je verlosser, kun je een kind van God worden en worden je fouten vergeven. De Here Jezus heeft de boze overwonnen aan het kruis. Veel in het oude testament verwijst naar de Messias Terug naar je vraag: Als waarlijk kind van God gaat je ziel/geest nu direct naar de hemel na het sterven en zal je deel uitmaken van de nieuwe hemel en aarde, die zal komen. De hemel is een prachtige plaats met gezang, geuren en kleuren. Als je niet gelovig bent, dan wordt het allemaal onduidelijker en onzekerder, omdat er geen eenduidig antwoord lijkt te zijn. - er zijn baby's die sterven ( of abortus ) die nooit van God hebben gehoord ( mogelijk geeft God ze een kans in het Voorgeborchte - het verblijf voor de hemel ) - er zijn mensen die nooit van Jezus hebben gehoord en toch goed geleefd hebben. of mensen die dachten gelovig te zijn ( ze worden geoordeeld naar hun daden ) - er zijn mensen die bewust niet voor God gekozen hebben ( aanhangers occulte ) of een slecht leven hebben geleid. Het ongeloof van de mensen brengt hun naar het Hades/vagevuur waar een diepe kloof is - hoe dieper men komt hoe duisterder het daar is. ( afhankelijk van je slechte daden ) - sommige beweren eeuwig anderen tijdelijk. Er is op het einde van de wereld een eindoordeel van God over alle mensen en over de satan ( zie de link ) De mensen die niets van God willen weten gaan naar de eeuwige poel van vuur. De Here Jezus waarschuwt uit liefde om daarom het juiste pad te kiezen. God wil niet dat iemand verloren gaat, de hel is niet de plaats waarom God mensen maakt. De Here Jezus liet toe dat Hij gekruisigd werd om de gevolgen van onze zonden te dragen, zodat de weg open is om naar de hemel te gaan.

De Bijbel zelf is zonneklaar: JA. Maar de interpretaties zijn net zo veel als er mensen zijn die diezelfde Bijbel hanteren, dus: misschien of NEE. Echter, niet ik, noch enig ander individu of religieuze leider, bepaalt of de niet-gelovige, naar de hemel of hel gaat. Jijzelf zal aan de hand van de Bijbel er zelf achter moeten komen om een antwoord te vinden/krijgen op jouw eigen vraag. “Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+14&id18=1&l=nl&set=10

Het antwoord is 'helaas' ja. Echter met een nuance: Jezus legt meermalen uit dat die in onwetendheid verloren gaan, vele malen beter af zullen zijn dan mensen die wetenschap hebben gehad van het geloof, maar het hebben geweigerd aan te nemen of oprecht te praktiseren. Je kunt dit terugvinden in Lukas 12 en Mattheus 11

Er wordt gezegd dat sommigen rechtstreeks de "tweede dood" (Openbaring 20:8) zullen sterven, terwijl de hel geassocieerd wordt met eerste dood (Openbaring 20:13-15). http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=openbaring+20%3A13-15&id42=1&id37=1&id36=1&id55=1&id43=1&id46=1&id51=1&id56=1&id52=1&id57=1&l=nl&set=10 Ofte wel, kennelijk gaat niet IEDEREEN direct naar de hel, maar ook sommigen naar de "vuurpoel" / "poel van vuur".

Alle antwoorden hierboven die 'ja' als antwoord geven op de vraag of niet-gelovigen direct naar de hel gaan zijn helaas niet juist. Niet-gelovigen gaan zeker niet direct naar de hel. Hiervan ben ik het levende bewijs, want anders had ik daar nu al gezeten. Op zijn vroegst na het overlijden gaan niet-gelovigen eventueel naar de hel, maar of dat echt gebeurt daar zijn de meningen over verdeeld. De bijbel geeft hier helaas geen eenduidig antwoord op.

Mooie vraag, maar het is genuanceerder dan je denkt. In de gehele tijdslijn die wij door de Bijbel heen kunnen lezen zien wij dat God zichzelf geen controle heeft gegeven over wie naar de hemel of hel gaat. Hij heeft de hel namelijk gecreerd om de duivel en alle gevallen engelen erin te gooien die voor de tijd van de mens al rebelleerde tegen God. Lucifer, die vanaf dat moment satan genoemd werd, introduceerde vanaf dat moment bij de mens de zonde in het hof van Eden (het verboden vrucht verhaal). God heeft een plek waar hij woont (wij noemen dat hemel) en dat is een plek waar zonde niet kan bestaan omdat God zonder zonde is. Het grote probleem is, God kan de zonde niet laten verdwijnen uit de mens en daarom kunnen wij eigenlijk allemaal niet in de hemel komen. Hij kwam met de oplossing om alle zonden over te dragen naar 1 mens, maar niemand kan dat verdragen. Hiervoor kwam God zelf als een mens naar de aarde als Jezus pak en beet 2000 jaar geleden. Het gaat dus puur om het geloof van 2 cruciale punten: 1. Geloof jij dat er een onderscheid bestaat tussen het goed en slechte (en zonde dus bestaat)? 2. Geloof jij dat je zonden mag overdragen naar Jezus? Hierin maakt het dus niet meer uit vanuit welke stroming je het benadert, want dit is gewoon de bottom line! Het maakt dus niet uit wat voor soort mens je bent: voorbeeldig of een moordenaar, blank of bruin, man of vrouw, hetero of homo! Wij zijn toch allemaal by default bestemd voor de hel! Daarom zeggen velen dat alleen Jezus kan redden.

Als ongelovige vind ik dit spijtig om te zeggen: ja. Toch gaan zij niet naar de hel, maar naar ''het vuur dat nooit dooft. ''God is genadig, maar als gij niet in de genade van God gelooft zullen gij branden (dit komt niet rechtstreeks uit de Bijbel).'' Als God bestaat zal ik en een hoop anderen dus branden in de eeuwigheid. Maar dan baby's enzovoorts. Hebben zij er ooit voor gekozen niet in deze genade te geloven. En bijvoorbeeld Joden. Zij geloven in God en zijn genade. Maar was het niet Jezus die dit volgens de Bijbel zij. Zullen deze ook met genade behandeld worden?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100