Zijn er dronken mensen in de bijbel, zo ja, hoeveel?

Toegevoegd na 25 seconden:
Ik zou ook graag willen weten wie dat dan waren en waar dat staat :D

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er wordt in de Bijbel herhaaldelijk gewaarschuwd tegen dronkenschap. In welke teksten – daarop kunt u googelen. Het verhaal van Genesis 19 is hierboven al verteld. Twee dochters die incest plegen met hun dronken gevoerde vader. Met als doel allebei een kind te kunnen krijgen omdat er geen andere mannen in de buurt woonden. In Genesis 6 tot 9 wordt het verhaal van Noach en de zondvloed verteld. In het negende hoofdstuk staat dat Noach na de zondvloed als landbouwer een wijngaard plantte. Toen hij van de eerste wijn gedronken had werd hij dronken en kwam naakt in de tent te liggen. Cham, één van zijn drie zonen, zag zijn naakte vader en vertelde dat aan zijn broers Sem en Jafeth. Die bedekten hun vader achteruitlopend met een mantel. Cham die alleen maar smalend en zonder respect aan zijn broers had verteld wat hij had gezien, werd door Noach vervloekt. De vertaling in de link is uit de Willibrordbijbel. Er zijn twee versies in de link te vinden. De tweede versie is van 1995. Toegevoegd na 1 uur: In Genesis 19 staat het verhaal van Lot die door zijn 2 dochters dronken wordt gevoerd. Met als doel zonder dat hij het in de gaten heeft zicht te laten bevruchten door hun vader. Ook is er het verhaal in 2 Samuel 13. Absalom, 1 van de vier zonen van koning David, voert Amnon zijn broer dronken tijdens een door hem georganiseerd feest. Dat is met opzet, want Amnon heeft zijn mooie halfzuster Tamar verkracht. Als wraakactie moet Amnon worden gedood. Absolom geeft, als Amnon dronken is gevoerd, een teken aan zijn dienaren Amnon te doden. Toegevoegd na 4 uur: Genesis 43 beschrijft hoe Jozef, die onderkoning in Egypte was geworden na jaren weer in contact kwam met zijn broers. En zij (de broers) werden dronken en dronken met hem, http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&set=10&l=nl&pos=1&qall=1&idq=19&idp0=19&idp1=38&m=Genesis%2043&hl=Genesis%2043%2C29 Hieronder genoemd: Het verhaal van Nabal die zeer dronken was. David en zijn mannen waren op de vlucht voor koning Saul. Ze moesten natuurlijk wel eten en drinken. De rijke en hardvochtige Nabal weigerde eten en drinken te geven. Abigail zijn vrouw bracht alsnog eten. Nabal nam het er goed van en werd zo dronken dat Abigail zijn vrouw een dag moest wachten voor hij weer aanspreekbaar was. Nabal stierf 10 dagen later door de hand van God. David trouwde met Abigail. http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=nabal&idq=37&l=nl&set=10&q1=1&qall=0&qids=1 Ook het verhaal van de bruiloft te Kana (duurde 7 dagen!) is hieronder genoemd.

Bronnen:
http://www.biblegateway.com/passage/?searc...
http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=8898,8990
http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=491,499

't geen mij meteen te binnen schiet is Genesis 19, 31-38: 31 Op een dag zei de oudste dochter tegen de jongste: ‘Onze vader is al oud, en er is in dit gebied nergens meer een man die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is. 32 Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen; dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader.’ 33 Nog diezelfde nacht gaven ze hun vader wijn te drinken, en de oudste sliep met haar vader, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. 34 De volgende morgen zei de oudste tegen de jongste: ‘De afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen. Laten we hem ook vannacht weer dronken voeren, en dit keer moet jij met hem slapen; dan kunnen we allebei kinderen krijgen van onze vader.’

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+1...

Ja, heel veel. Zoals hier boven staat Lot, die door zijn dochters dronken werd gevoerd. Maar ook: - Uria, wordt door David dronken gevoerd (2 Sam 11:11) - in Jesaja en jeremia wordt een aantal keer gesproken van hele volkeren (of de hele aarde)die dronken worden gemaakt (maar dit zijn voorspellingen) - Nabal was ook zwaar beschonken (1 Sam 25:36) En dan heb je ook nog het verhaal van de bruiloft te Kana. Het is niet voor niets dat verbaasd wordt gereageerd als de gastheer eerst slechtere wijn en pas daarna de goede wijn schenkt (de wijn die Jezus van water had gemaakt) Normaal schonk men eerst goede wijn, en als de gasten flink aangeschoten waren en het allemaal niet meer zo door hadden, kon men wel overstappen op slechtere wijn. Nu werd de goede wij. Dus aan de dronken gasten geserveerd.

In Genesis 8 lezen we ook over Noach dat hij een wijngaard had en en door zijn zoon Cham van de wijn dronk zodat hij dronken werd en zich geheel ontklede in zijn tent en zo lag te slapen Cham zag dat en maakte zijn vader bespottelijk maar Sem en Jafeth (de 2 andere zonen) legden een kleed over hun vader zodat zij de naaktheid niet zagen van hun vader. Dus ook Noach was dronken en ging gekke dingen doen wat beslist fout was . En daarom vervloekte hij Cham ook We lezen in heel de bijbel nergens dat dit goed was om zich dronken te maken , maar het gebeurde wel , ook toen bracht de drank al veel verdriet en ellende teweeg.