waarom zijn de belangrijkste ambten in de kerk dominees en pastoors, terwijl de Bijbel die benamingen niet eens kent?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er zijn zeer veek bijbelvertalingen naar het Nederlands en zelfs die hanteren verschillende namen. Maar, even los daarvan: in de H. Schrift is te lezen dat de apostelen erop uittrokken en overal geloofsgemeenschappen stichtten. Die stonden onder leiding van oudsten. In de katholieke Kerk zou hun ambt met dat van de priester kunnen worden omschreven. 'Pastoor' is natuurlijk afgeleid van 'pastor', herder. Dat is een aanduiding van een functie (de coordinerende priester in een geloofsgemeenschap, als er meerdere zijn). Voor de zorg voor armen en zieken waren er in de Bijbel diakens, die heten in de katholieke Kerk nog steeds zo. Die apostelen behielden natuurlijk wel het toezicht op die geloofsgemeenschappen, zij bleven ervoor verantwoordelijk dat de Blijde Boodschap werd overgedragen zoals ze die van Jezus zelf hadden doorgekregen. Die functie van toezichthouder heet in het Grieks episkopos en daar komt het Nederlandse bisschop vandaan. Een van de apostelen, Petrus, werd de rots, de Petra, waarop Jezus zijn Kerk zou bouwen. Petrus was de eerste onder zijn gelijken. Tot op de dag vandaag zien we dit terug in de katholieke Kerk: de bisschop met het Petrus-ambt noemen we paus.

Volgens mij omdat de bijbel helemaal niet over de organisatie van de kerk gaat maar over het geloof en de inhoud van de boodschap. Er wordt beperkt in de in het NT opgenomen brieven over organisatie kwesties geschreven als daar aanleiding toe is. De hele organisatie van het christendom is later om het geloof heen gebouwd.

Een dominee is hetzelfde als in de bijbel een prediker Dominee is een prediker van het Goddelijke woord , dus een geestelijke leraar die de mensen onderwijst in geestelijke zaken Dominee komt vanuit het latijn , Verbi Divini Minister (afgekort VDM) en betekent Dienaar van het Goddelijke Woord.

In de kerk zijn verschillende bedieningen. Dit wordt de vijfvoudige bediening genoemd. Je zou ook van vijf soorten mensen kunnen spreken die van door de Heilige Geest zijn geroepen voor een van deze bedieningen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars(Ef 4:11) God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. (1 Cor.12:28). Iedere bediening heeft een taak om de kerk vitaal te houden en te doen groeien Vanuit deze gedachte gang kun je het ontstaan van het verschil in ambten gaan begrijpen. Pastoor staat bijvoorbeeld voor herder ( vanuit het Latijn ) Hiernaast heb je ook nog verschillende stromingen met verschillende gedachten hierover.