God schiep de zon en de sterren in 1 dag. Hoe kreeg hij dat voor elkaar?

Voor zover nu bekend zijn er in het heelal 70 triljard sterren (voorzichtige schatting). Als God in 1 dag de zon en de sterren heeft geschapen, dan heeft hij per seconde (!) 810.185.185.185.185.185 sterren gemaakt (exclusief planeten). Voor de niet-cijferaars onder ons: dit getal is nog steeds ongrijpbaar groot. Een volstrekt onmogelijke opgave, voor welke God(heid) dan ook. Wie kan me hier wat meer duidelijkheid over geven (liever geen vage antwoorden als: "zo zie je maar weer hoe groot God is", a.u.b.)


Bron: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/13081793/

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Godsdienst en wetenschap doorelkaargooien werkt niet. Bijna alle gelovigen nemen bijbelverhalen als dit met een korreltje zout. Één dag staat voor één gedachte, één tijdperk. (Vergelijk de zondvloed: reken uit hoeveel water nodig was om HEEL de wereld onder te zetten en vraag je af waar dat water in de gauwigheid vandaan kwam. Zout, graag.) Hij schiep het heelal, als de Big Bang dat kon, dan god ook. ALS je de bijbel als gods-eigen-woord 100% waarheid noemt, accepteer dan dat een almachtige god alles kan. Ik voor mijzelf: god deed het niet, de BB deed het. De bijbel is geschreven door mensen die BB ‘god’ noemen, maar die mensen wisten niets van die 70 triljard. Die zagen er gewoon ‘mooi veel’. En dat is voor elke god te doen.

God is -volgens de bijbel- overal. Daarom kan hij alles tegelijk scheppen en hoeft hij niet een voor een die dingen te maken. Denk aan het gebruiken van een kruiwagen. Voor een bacterie die op een zandkorrel zit is het onmogelijk voor te stellen daat iets 30 miljoen zandkorrels in een keer kan verplaatsen.

Volgens mij schiep hij de aarde in 6 dagen plus een rustdag, dat maakt dus percies de week die wij nu kennen. Ervan uit gaande dat god niet bestaat was daar dus de gewoon de "big bang" waarna naar enige tijd de sterren (en planeten) ontstonden, een proces wat vandaag de dag nog gewoon doorgaat.

Zoals jezelf al aangeeft "een onmogelijke opgave",derhalve is er geen antwoord mogelijk. Toegevoegd na 2 minuten: een volstrekt onmogelijke opgave

Als er al een god was, schiep hij/ zij de zon en sterren met een oerknal. Toegevoegd na 5 minuten: Daarbij branden sterren op en worden er ook nog steeds nieuwe gevormd.

Bronnen:
http://www.astronomie.nl/encyclopedie/67/v...
http://www.google.nl/search?hl=nl&rls=com....

Bij God kan een ogenblik een eeuwigheid duren of andersom. Het was misschien nogal een lange werkdag.

Misschien is het scheppingsverhaal wel een mythe zonder enige ankers in de echte wereld.

"God schiep de zon en de sterren in 1 dag. Hoe kreeg hij dat voor elkaar?" Volgens de wetenschap door een 'Big Bang/ Oerknal'. Volgens de religie (Bijbel, Koran, Tora, enz.) door het woord...

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
http://www.statenvertaling.net/kanttekenin...

Je moet het woord "dag" niet zo letterlijk nemen. Verderop in de bijbel staat: 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Het frappante vind ik dat het scheppingsverhaal (en dan de term dag even loslaten) precies dezelfde volgorde heeft als de evolutietheorie, terwijl in de tijd dat de bijbel geschreven is, hier nog niets van bekend was.

Wat is 1 dag? We zien een dag als 1 rondje van de aarde om onze as. HA! Wie zegt dat dat in die oorspronkelijke tijd ook een dag was? Als er zoveel sterren zijn en nog meer planeten, dan kan je een dag ook zien als de traagste planeet die om zijn eigen as is gedraaid. Hoe dit gegeven in de bijbel gemeten is, welke referentie voor een dag werd genomen, is niet beschreven. De wetenschap vindt dat alles er in 1 Big Bang was. Dat is nog veel sneller. Hoe dan ook, we kunnen het niet weten. God is ook groot (maar dat mocht niet in het antwoord staan...), of je erin geloofd of niet, is onbelangrijk, zie het als metafoor. Als er een God is, dan mogen we dankbaar zijn voor alles wat er is en is het ongelovelijk (en dan toch erin geloven...). God voor mij is de optelsom van alles wat er is. Of dat bestaat of niet is dan eigenlijk een onzinnige vraag of dingen kunnen of niet is dan even onzinnig. Maar het blijft leuk om erop te antwoorden en ernaar te vragen natuurlijk Het is er, hoe het er gekomen is (van toen er niets was naar het iets ook al is dat oneindig lang geleden), is een magie waar we alleen maar naar kunnen gissen. Wat daarachter zit (sommige noemen dat God en sommige noemen het logisch), is zo ontzettend niet te vatten en doet ons beseffen hoe klein we zijn en hoe machtig we zijn daar deel van uit te mogen maken... Toegevoegd na 12 minuten: Het eigenlijke antwoord was, hij was nogal verkouden, nieste en zie daar is het heelal.

Wij - vooral westerse mensen - kunnen alleen maar in normen van "tijd" denken. Bij God is geen tijd. Hij leeft in de eeuwigheid. Inderdaad duizend jaar als 1 dag en andersom.

Voor God is niks te wonderlijk, Hij spreekt en het is er gewoon. Kunnen wij nooit met ons verstand bijkomen. Toegevoegd na 1 minuut: Is dus makkelijk te halen in een dag.

Allereerst is de aarde eerder geschapen. De Bijbel begint met: In het begin schiep God de hemel en aarde. Wanneer dat was zegt de Bijbel niet. Gesteenten die dus gevonden worden, kunnen vele jaren ouder zijn dan de mens. (Genesis 1:1) De aarde was vormloos en het was er donker. (Ge 1:2) Toen begon God te scheppen. Alles wat met leven, licht, voedsel, e.d. te maken heeft, schiep hij in 6 "dagen" Waren het letterlijke dagen? Lees even goed: Waarom het niet kan. Er staat in Ge 1: 5 - Het werd avond en het werd morgen een eerste dag. Zo ging het dus steeds door bij alle dagen. Letterlijke dagen vallen niet tussen een avond en een morgen. Maar wat blijkt dat er over de zevende dag dat niet word gezegd. God ging op de zevende dag "rusten" (ophouden met werken, wachten). - Genesis 2:2. Wat blijkt Paulus te zeggen bijna 4000 jaar later? Dat in die tijd zij nog steeds in de rustdag van God zaten (Hebreeën 4:1-11) Onderdeel van die rustdag is ook de 1000-jarige regering van Christus die genoemd word in Openbaring 20:1-6. Hoe oud is dan de mens sinds de schepping? Met behulp van de leeftijden die genoemd zijn in het boek Genesis (5:3-29 en 7:6,11; Genesis 11:10 tot en met 12:4 ), Exodus (12:40,41) en verdere jaartallen genoemd van koningen en hun regeringsjaren (plaats tekort voor volledige uitleg) de hele geslachtslijn vanaf Adam tot Christus te berekenen valt en dat de mens iets meer dan 6000 jaar bestaat op aarde sinds de schepping van Adam. Dat betekent dus al met al dat een scheppingsdag niet uit 1 dag van 24 uur bestaat maar veel langer. Dit neemt niet weg dat God iets niet kan doen in 1 dag van 24 uur. Maar gelet op de voorbereiding en groei die er plaats moest vinden en de volgorde van dingen scheppen, zat er natuurlijk voor de mens en dier een periode voor.

Niet aangezien het onmogelijk is om uit niets iets te scheppen ,uit een andere vraag van je al bleek dat god niet almachtig is en daarmee aangetoond is dus niet bestaat.

Het licht van de Andromeda-nevel is in een heldere nacht op het noordelijk halfrond te zien en doet er ongeveer 2.000.000 jaar over om de aarde te bereiken, waaruit blijkt dat het universum ten minste miljoenen jaren oud moet zijn.  Eindprodukten van radioactief verval in gesteenten die in de aarde worden aangetroffen, getuigen ervan dat sommige rotsformaties al miljarden jaren onveranderd zijn. Maar let op !Genesis 1:3-31 is geen verhandeling over de oorspronkelijke schepping van materie of van de hemellichamen. Deze verzen beschrijven hoe de reeds bestaande aarde voor menselijke bewoning werd gereedgemaakt. Dit omvatte onder meer het scheppen van de basissoorten van de plantengroei, het leven in de zee, de vliegende schepselen, de landdieren en het eerste mensenpaar. Over dit alles wordt gezegd dat het binnen een periode van zes „dagen” tot stand werd gebracht. Het Hebreeuwse woord dat met „dag” is vertaald, heeft echter verschillende betekenissen, onder andere ’een lange tijd; de tijd die gemoeid is met een buitengewone gebeurtenis’ (Old Testament Word Studies, Grand Rapids, Mich.; 1978, W. Wilson, blz. 109). De gebruikte term laat ruimte voor de gedachte dat elke „dag” duizenden jaren ,zelfs eonen tijd geduurd kan hebben.

Voordat de zon en de sterren gemaakt waren was er niets, dus ook geen dag & nacht. Er was immers ook geen licht, toch? Want er was geen zon die licht kon stralen. Geen zon, geen dag! Met andere woorden de 1e dag was een heeeeel lange dag, waarvan het grootste gedeelte donker was, dus een lange donkere ochtend, waarin alles gemaakt is en toen pas verlicht. Vandaar dat dit makkelijk in 1 dag pastte.

Door chaos. Dyscord is de schuldige.

De zon en de sterren waren niet het moeilijkste :)

Ja gewoon heel hard werken.! Hierop kan niemand je antwoordt geven.

God gaat ons verstand te boven he;)... , hij is geen mens zoals wij vaak denken..

Je schept een paradox; als er geschiedschrijving bestaat over het ontstaan van de sterren, planeten, zon, en aarde, wie heeft het dan opgeschreven? Er was niemand bij. Het verhaal waaraan je in je vraag refereert is een mythische vertelling. In andere verhalen zijn de sterren ontstaan toen Hera op de berg Olympus de borst gaf aan Hercules. Bij beet in haar tepel, waarna ze deze schreeuwend van de pijn terugtrok, en een enorme sliert melkdruppels de lucht inschoot. Dat is wat we nu de melkweg noemen.

Makkie ; de zon is ook een ster, dus als je dan toch bezig bent.....

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100