Waar is de ark van het verbond gebleven?

De ark van het verbond was erg belangrijk voor het volk Israel. Zo belangrijk zelfs dat er doden door vielen (Uzza die de ark aanraakte en stierf). Zelfs zo belangrijk dat de filistijnen de ark linea recta terug stuurde naar Israel toen hun god Dagon steeds uit elkaar bleek te vallen als gevolg van de aanwezigheid van de ark. Hoe kan het dan zo zijn dat we plotseling niets meer van de ark horen? Hij verdwijnt ergens ten tijde van de ballingschap en we oren er nooit meer wat van. Er vallen geen doden meer door en er vallen geen goden meer uit elkaar als gevolg van aanwezigheid van de ark. Voor mij is dat overigens het zoveelste bewijs dat veel bijbelse passages mythevorming betreffen. Wie kan mij meer over het lot van de ark vertellen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Men weet inderdaad niet precies wanneer en onder welke omstandigheden de ark van het verbond verdween. Blijkbaar maakten de Babyloniërs de Ark niet buit toen zij in 607 v.G.T. de tempel plunderden en verwoestten, want de Ark wordt niet onder de meegenomen tempelvoorwerpen genoemd (2Kon 25:13-17; Ezr 1:7-11). En in de door Zerubbabel gebouwde tweede tempel en in de nog fraaiere tempel van Herodes bevond zich ook geen Ark in het Allerheiligste. Toen Jezus stierf, bracht God zijn toorn tot uitdrukking door te veroorzaken dat het dikke, zware gordijn dat het Allerheiligste van het Heilige scheidde, van boven tot onder in tweeën scheurde. De priesters die in het Heilige aan het werk waren, konden toen een blik werpen in het Allerheiligste, waardoor zij duidelijk konden zien dat er zich in deze afdeling geen Ark bevond als een zinnebeeldige voorstelling van Gods aanwezigheid bij hen. Deze daad van God bevestigde dat de zoenoffers die de joodse hogepriester bracht, nu geen waarde meer hadden en dat de diensten van de levitische priesterschap niet meer nodig waren. Vanaf 607 VChr. begonnen de tijden der heidenen ,God zou zich niet meer door een aardse koning te Jeruzalem laten vertegenwoordigen. Alles wat met het tempelheiligdom te maken had was een voorafschaduwing van toekomende dingen. Voor te weten wat de ark symboliseerde is het goed het Bijbelboek Hebreeën te lezen en ook het boek Openbaring. De Ark des verbonds had haar doel gediend en wellicht heeft God er voor gezorgd dat ze niet meer te vinden was, net zoals met het graf van Mozes ,om verafgoding tegen te gaan.

Ergens staat in de bijbel dat de ark begraven ligt in een grot van de berg Nebo in Jordanië. Maar hij zal wel even moeilijk te vinden zijn als die andere ark, die van Noah.

volgens mij is de ark des verbonds verloren gegaan met de verwoesting van de tempel

Er zijn zoveel theorieen over de ark - dat hij door Levieten verborgen zou zijn in de tempelberg (voor de derde tempel), of in het vacticaan, of in Egypte bij een christen gemeente, hier mogen geen buitenstaanders bij. De Ark van het Verbond verdween ergens vóór of tijdens de Babylonische invasie van Jeruzalem in 586 voor Christus uit de Joodse Tempel. In anticipatie van het verdwijnen van de Ark schreef de profeet Jeremia: "En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, zal niemand meer over de ark van het verbond met de HEER spreken. Die komt in niemands gedachten op, hij wordt niet meer genoemd of gemist, en wordt niet opnieuw gemaakt" (Jeremia 3:16). Al voor de tijd van Jezus openbaarde de profetie van Jeremia dat er in de toekomst geen behoefte meer zou zijn aan de Ark van het Verbond. God had een beter namelijk een beter Verbond dat Hij in werking zou laten treden - het Nieuwe verbond in Zijn Zoon, Jezus Christus. Waardoor God's Geest in het hart van de mens kan komen wonen. Daarom gaf God ons Jezus Christus als het ultieme offerlam, en dit werd de grootste liefdesdaad in de hele geschiedenis. ( bij de ark waren dierenoffers nodig voor de zonden ) Waar de ark nu zou zijn, is dus geen duidelijkheid over. Persoonlijk geloof ik dat God hem in de hemel heeft opgenomen - wijzend naar het Nieuwe Verbond. Openbaringen 11: 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

In bovenstaand antwoord ligt volgens mij een kern van waarheid, de ark van het verbond is teruggevonden in de hemel in Open. 11 laatste vers en Open. 12. De scheiding tussen de twee hoofdstukken is niet origineel, maar is later door mensen gemaakt. Je moet dus doorlezen en dan wordt duidelijk dat die ark op Maria duidt. Zoals de Ark van het verbond in het Oude Testament de drager was van Gods heerlijkheid, zo is dat in het Nieuwe Testament Maria, die de draagster is van de Zoon van God.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100