Wanneer is het Christendom ontstaan?

In welke eeuw/ welk jaartal is het Christendom ontstaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Daar zijn veel antwoorden op te geven, vanuit verschillende perspectieven. Met meest letterlijke antwoord zou zijn: ergens tussen het jaar nul en het jaar 33. Wij hebben onze jaartelling immers gebaseerd op de (veronderstelde) geboorte van Jezus, die later Christus (christos, de gezalfde) werd genoemd. Hij verkondigde een ander geloof dan mensen tot dan toe beleden. Hij was een jood, en leefde dus temidden van wat ik maar even oud-testamentische joden zal noemen. Anderzijds was zijn land bezet door de Romeinen, die een veelgodendom hadden. De god van het oude testament werd afgeschilderd als erg streng. Hij was - zoals in die tijd bij allerlei volken gebruikelijk was - exclusief verbonden aan één volk. Jezus vertelde een ander verhaal: zonden konden vergeven worden, en ook niet-joden kwamen in aanmerking voor een eeuwig leven in wat we nu de hemel noemen. Hij kreeg een hoop aanhangers, en dat vonden noch de joden, noch de Romeinen leuk. Eigenlijk vonden ze hem maar een lastpak. Daarom vonden de Romeinse overheersers het best oké toen hij als een misdadiger werd opgepakt en uitgeleverd. In de tijd na zijn dood, die door de eerste christenen als een zoenoffer voor alle zonden werd gezien, verspreidde het christendom zich steeds verder. De vier evangelies die in 'ons' nieuwe testament staan, zijn pas veel later geschreven, als lijkt het alsof ze direct verslag doen. Er zijn trouwens meer van dat soort 'verslagen', maar die worden niet tot de officiële bijbelteksten gerekend.

In wetenschappelijke zin tussen 110 en 120, met vermeldingen van de geschiedschrijvers Plinius, Tacitus en Suetonius.

Met de geboorte van Jezus, (alhoewel er natuurlijk nog geen christenen waren) kan men eigenlijk zeggen is er een begin gemaakt met het ontstaan van het christendom. Want een redder( de christus, de gezalfde is geboren) Met Jezus doop in water door Johannes, en met de doop in Gods geest, symbolisch door de duif, werd er een begin gemaakt met het zoeken naar volgelingen (eerst de apostelen, dan de volgelingen vergelijkbaar uit de bergrede) . Sinds de doop van deze redder of gezalfde, werd de reddinggevende boodschap bekend gemaakt. Later toen deze volgelingen werden gedoopt zoals beschreven in korinthiers hfst 12 , in de heilige geest (de geest die we krijgen van christus, ) kunnen we zeggen dat het ontstaan van het christendom echt van start is gegaan. "vers 12 Zoals het lichaam een eenheid is en de ledematen een veelheid, en alle ledematen ondanks hun veelheid toch één lichaam vormen, zo is het ook met Christus. 13 Want wij allen zijn in de kracht van diezelfde ene Geest ook door de doop één lichaam geworden, of we nu Joden of Grieken, slaven of vrije mensen zijn; allemaal zijn we doordrenkt met één Geest. " Deze eerste doop met de 120 discipelen was met pinksteren zoals beschreven in handelingen hfst 2 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+2&id42=1&id18=1&id17=1&id47=1&id16=1&id37=1&id35=1&l=nl&set=10 Het is geen toeval dat de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd in handelingen 11:26 waar staat: "26 En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Een vol jaar kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven een groot aantal mensen onderricht. In Antiochië noemde men de leerlingen voor het eerst christenen." Men kan zeggen dat het christendom echt van start is gegaan met de uitstorting van de heilige geest op de 120 discipelen ongeveer in 33 GT.

Op de éérste pinksterdag, toen ontstond de eerste christelijke kerk-gemeente de zogenoemde pinkstergemeente. De eerste pinksterdag vond plaats 50 dagen ná het eerste paasfeest. Het eerste paasfeest was in de week waarin Jezus stierf, tussen 26 en 36 na Christus. Het juiste antwoord is dus: op een pinksterdag, tussen het jaar 26 en 36.