Wat staat in de bijbel over 'genieten van het leven'?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

(Prediker 5:18-20) 18 Zie! Het beste dat ik voor mij heb gezien, dat uitstekend is, is dat men eet en drinkt en het goede ziet voor al zijn harde werk waarmee hij hard werkt onder de zon gedurende het getal van zijn levensdagen die de [ware] God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. 19 Ja, ieder mens aan wie de [ware] God rijkdom en stoffelijke bezittingen heeft gegeven, die heeft hij zelfs gemachtigd ervan te eten en zijn deel weg te dragen en zich in zijn harde werk te verheugen. Dit is de gave Gods. 20 Want niet vaak zal hij aan zijn levensdagen denken, omdat de [ware] God [hem] bezighoudt met dat wat zijn hart verheugt. (Spreuken 5:18-20) 18 Laat uw waterbron gezegend blijken te zijn, en verheug u met de vrouw van uw jeugd, 19 een lieflijke hinde en een bekoorlijke steengeit. Laten háár borsten u te allen tijde vreugdedronken maken. Moogt gij over haar liefde voortdurend in extase zijn. 20 Waarom zoudt gij dus, mijn zoon, in extase zijn over een vreemde vrouw of de boezem van een buitenlandse vrouw omhelzen?  (Psalm 104:14, 15) 14 Hij laat het groene gras ontspruiten voor de dieren, En de plantengroei ten dienste van de mensheid, Om voedsel uit de aarde te doen voortkomen, 15 En wijn, die het hart van de sterfelijke mens verheugt, Om het gezicht van olie te doen glanzen, En brood, dat zelfs het hart van de sterfelijke mens verkwikt.

Deuteronomium 12 vers 18b: In tegenwoordigheid van de HEER, uw God, zult u genieten van de vrucht van uw arbeid. Job 33 vers 28: Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten. Psalmen 34 vers 13: Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Psalmen 65 vers 5: Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Spreuken 7 vers 18: Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnespel tot in de morgen. Prediker 3 vers 12: Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Prediker 6 vers 9a: Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Prediker 11 vers 8a: Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. Jesaja 55 vers 2: Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Jesaja 58 vers 14: dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken! Jesaja 65 vers 22: in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 1 Timoteüs 6 vers 17: Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Bronnen:
http://www.biblija.net/

‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Petr+3&id18=1&l=nl&set=10

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100