Hoe kon Noach / de Bijbel toen al de stabiele scheeps maatverhoudingen weten van de ark 30:5:3 ? dit voor een stabiel schip.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je de Bijbel moet geloven, van God. Al kriebelt die gedachte natuurlijk bij de Atheisten (wetenschappers) want er bestaat immers geen God... Maar toch 'staat vast' dat Noach het wist en eigenlijk NIET kon weten;) Toegevoegd na 7 minuten: "Wanneer de bovenstaande afmetingen omgezet worden in de hedendaagse afmetingen kan gesteld worden dat de Ark een afmeting had van 135 meter lang bij 22 meter breed en 13 meter hoog. Als deze maten in verhouding bezien worden dan komt men uit bij een verhouding van 30:5:3 Een zeer opmerkelijke verhouding, die niet alleen zeer modern te noemen is, maar ook garant staat voor een zeer stabiel schip, gezien het feit dat mammoettankers tegenwoordig dezelfde verhoudingen hanteren. Even ter verduidelijking: was de boot langer geweest dan had deze zijn sterkte verloren, een bredere boot was minder comfortabel geweest en een hogere boot zou minder stabiel zijn geweest. Kortom: de Ark zoals gebouwd volgens eerder vermelde afmetingen voldeed aan alle eisen om het lange tijd op het water vol te houden."

Hij bouwde in opdracht van God. Die heeft hem ook het ontwerp gegeven. Toegevoegd na 3 minuten: Zie Genesis 6

Volgens de bijbel is het heel eenvoudig: Noach kreeg van god persoonlijk de opdracht een schip te bouwen, proviand te verzamelen, en daarna de deur open te houden voor een heleboel dieren. Als god toch al persoonlijk die opdracht gaf, ligt het natuurlijk voor de hand dat god er meteen bij vertelde hoe groot het schip moest worden. -- Maar wanneer we met een wat bredere blik kijken, vanuit meer bronnen dan alleen de bijbel, dan blijkt al snel dat de vraag ongeldig is. --  Het staat namelijk niet vast dat Noach überhaupt heeft bestaan. --  ALS hij al heeft bestaan, staat niet vast dat hij werkelijk een boot heeft gebouwd. --  ALS hij al heeft bestaan EN als hij een boot heeft gebouwd, staat niet vast (om het maar eens heel vriendelijjk uit te drukken...) dat vrijwel alle diersoorten ter wereld op die boot hebben gebivakkeerd, en dat er een wereldwijde overstroming isgeweest. Zodra je meer bronnen bekijkt dan alleen de bijbel, kan de vraag zoals die is gesteld, niet worden beantwoord. De enige vraag die wel kan worden beantwoord, is de vraag hoe het mogelijk is dat het net lijkt alsof Noach die kennis had. Die vraag kunnen we beantwoorden door de ontstaansgeschiedenis van de bijbel te bestuderen. Dan zien we dat de bijbel bestaat uit verschillende boeken. Die boeken zijn op verschillende momenten door verschillende personen geschreven. We zien ook dat de boeken later meermaals zijn herschreven: er zijn passages toegevoegd, verwijderd, en veranderd. Dit alles heeft gedurende vele eeuwen plaatsgevonden. Pas na al die wijzigingen en het samenvoegen van al die bronnen tot één boek, ontstond de bijbel zoals wij die nu kennen. Dit werpt een heel ander licht op de visie dat Noach over kennis beschikte die hij in zijn tijd niet had kunnen hebben. Toen de boeken van de bijbel werden geschreven (c.q. voor het laatst werden herschreven) had men al vele, vele jaren ervaring opgedaan met zeevaart, en dus met het bouwen van stabiele schepen. Ook wist men toen natuurlijk dat Noachs schip groot en stabiel moest zijn. Ga maar na: als je zelf een vergeiljkbaar verhaal zou schrijven, en je zou verstand hebben van scheepsbouw, dan zou je toch ook opschrijven dat het schip groot, en vooral stabiel was? Je wilt je verhaal tenslotte zowel meeslepend als geloofwaardig maken. Het is dus niet verbazingwekkend dat die stabiele verhoudingen in de bijbel worden genoemd. De schrijvers van de bijbel beschikten, wellicht in tegenstelling tot Noach, wel degelijk over deze kennis.