Waarom is de bijbel niet tegen paranormale zaken?

Al lezend in de bijbel kom je van alles tegen, engelen, geesten, visioenen, wonderen,genezingen enz.
Toch moeten veel christelijke kerken niets hebben van dit soort zaken, al snel is alles het werk van de duivel.
128 keer zijn in de bijbel verschijningen van engelen beschreven, dan zou je toch verwachten dat gelovigen er meer achter zouden staan in plaats van tegen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voor Eddijst Dat komt omdat de kerk alle macht bij zich wil houden. Die zijn er niet van gediend dat de mensch op eigen houtje aan het genezen slaat en licht brengt in den duisternisch. Zij zijn bang dat de mensch in zijn algemeenheid gaat ontdekken dat het instituut kerk er helemaal niets niemandal van af weet, en dat de kerk de mensch eeuwen heeft bedrogen. De mensch met een oprecht hart staat in directe verbinding met het Goddelijke, kan engelen zien en ervaren en kan genezen door pure Liefde en Aanraking. En dat wil de kerk liever in eigen hand houden, zodat de gewone burger niet merkt dat kerk er een potje van heeft gemaakt en dat priesters niet meer dan andere oprechte menschen in verbinding met God staan, zoals ze ons willen doen geloven.

De moderne kerk wilt graag dat je zit, kijkt, luistert, wat in de collectezak gooit, na afloop 10 minutjes blijft babellen en daarna weer naar huis gaat. Dat is het veiligst, zo blijft de kerk bestaan zoals hij is. Als er opeens vanuit de gemeente allerlei paranormale verhalen verteld worden, zijn deze ervaringen wellicht tegenstrijdig met de verhalen uit de bijbel. Dus de mensen moeten maar geloven wat de bijbel, zoals deze is samengesteld, haar verteld.

Engelen worden in de bijbel niet para normaal genoemd en de gelovigen noemen engelen ook niet zo. Ze denken dat dit nu niet meer voorkomt. De bijbel is wel tegen waarzeggers, sterrenwichelaars etc., omdat zo wordt gezegd, de mens op God mag vertrouwen. Toch gebeurde het wel dat zelfs Koning Achab een waarzegster ging raadplegen omdat hij bang was voor de strijd tegen de Filistijnen waar hij zich in moest begeven.

Ja, Ed. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Heel goeie vraag trouwens. Ik denk persoonlijk dat het probleem is dat wanneer het in de bijbel vertelt wordt, het gelijk duidelijk is dat het de tussenkomst van God is. Terwijl als ik een geest zie, of een visioen heb, zeker omdat ik niet gelovig ben, ik het natuurlijk anders uitleg. Iemand die heel gelovig is zou mijn visioen of verschijning, misschien uitleggen als het werk van God, terwijl ik niet naar hem zal willen luisteren. Hoe dan ook ben ik het met je eens dat er in de bijbel vele paranormale zaken beschreven staan. Daarom vond ik als kind op school de bijbelvertellingen enorm leuk. Het zijn prachtige verhalen (voor het nieuwe testament), met wonderen en wijze lessen en altijd een goede afloop voor degenen die zich 'goed' gedragen. Toegevoegd na 57 minuten: Niet (voor het nieuwe testament), maar (voorAL het nieuwe testament)

Vroeger mocht dat nog, tegenwoordig is het getaboeriseerd... Elke priester krijgt in zijn opleiding op het seminarie les in duivel uitdrijven, vandaag de dag nog steeds... Dus iedereen die er niet in gelooft, de priester leert het wel... Dus hoe dom kun je zijn als die mensen er LES in krijgen tijdens hun opleiding om het te ontkennen...

De Bijbel is niets menselijks vreemd. Zo ongeveer alles wat een mens kan doen of overkomen vind je ergens in dat boek. Het is niet de Bijbel die tegen paranormale zaken is, maar het zijn de kerken, dus clubs van mensen met een bepaalde mening.

Ik denk dat de kerk, of de mensen van de kerk, ook mensen zijn. Zij zijn misschien heel gelovig in God en Jezus, maar daarbuiten blijven het gewone mensen. Die niet zelf het paranormale hebben ervaren. Hierdoor zijn de gewone mensen ook nog wat skeptisch, ondanks dat de geschriften andere verhalen (ongelovelijke verhalen) vertellen. Bovendien zal (volgens films) de bovennatuurlijke verschijnselen door de kerk onderzocht worden. Dus huilende maria's en heiligverklaringen van personen. Daarmee moet wel bewezen worden dat het geen nep is. Ook de kerk zal filteren of de uitkomst geen "kwaad" kan voor het geloof en de kerk. Duiveluitdrijving werden angstvallig achter gehouden. Ook een volgend persoon die hetzelfde kan als Jezus, zou als een nieuwe Jezus moeten worden ontvangen. Dit zou het hele huidige geloof op hun grondvesten zouden doen schudden. Laat staan als er twee personen zijn. Voor de rest denk ik dat de bijbel ook door gelovigen op het paranormale vlak als een verhaal beschouwd wordt. Een roman. Die worden als niet echt beschouwd in de tijd waarin we leven.

Er staat wel in de Bijbel dat wij ons niet met voorspellingen mogen bezighouden, of anders geformuleerd.