hoeveel kinderen hadden Maria en Joseph? waar kan ik dat vinden in de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

In bijbel staat veel over hun beroemdste zoon, maar weinig over hun kinderen. Maar in Matteüs 13: 55 en Marcus 6:3 wordt gesproken over broers en zussen. Gezien het feit dat Maria eeuwig maagd is kunnen dat alleen kinderen zijn van Joseph. Of neven en nichten. De bijbel is zo veel keer vertaald en herschreven, dat je kennis moet hebben van diverse talen en rekening moet houden van diverse mogelijke betekenissen. Zie verder het zeer goede artikel hier over op wikipedia. Van 5 zonen van Maria en Jozef zijn de namen van bekend. En van twee alleen de naam, maar verder staat er nix in de bijbel. Het antwoord is minimaal 5 kinderen, maar of dat directe kinderen zijn of kinderen van broers en zussen of adoptie kinderen dat is niet duidelijk. Wel is duidelijke vermeld in de bijbel dat Joseph niet moeilijk deed om een kind van een andere vader te erkennen als zijn eigen kind, dus misschien heeft hij dat ook gedaan met andere kinderen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broers_en_zus...

Jezus was volgens het christelijke geloof niet van Jozef, dus dat was geen biologische zoon van Jozef en Maria samen. Er is op een forum (http://forum.credible.nl) ook een discussie over geweest: In de bijbel wordt soms gesproken over 'broers en zussen'. (zie in bron 3 voor de vindplaatsen, o.a. Matteüs 12: 46 en 50; Marcus 3:31; Lucas 8:19:) Maar volgens sommigen kan het woord 'broer' ook als neef worden geinterpreteerd. Op het forum is verder te lezen: Dat is feitelijk ook wat Calvijn concludeert. Het woord voor 'broer/broeder' (adelphos) kan evengoed vertaald worden met neef of andersoortig familielid. Zijn conclusie is dat we het simpelweg verder niet weten, aangezien het niet verteld wordt.

Bronnen:
http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=4...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broers_en_zus...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl

De bijbel zegt dat Jezus’ broers „Jakobus en Jozef en Simon en Judas” heetten. En Jezus had ook zussen, die leefden toen hij predikte. Jezus was het eerst geboren, dus ze waren allemaal jonger dan hij. — Mattheüs 13:55, 56; Lukas 1:34, 35. Waren Jezus’ broers ook discipelen van hem? De bijbel zegt dat ze in het begin niet in hem geloofden (Johannes 7:5). Maar later werden Jakobus en Judas discipelen van hem, en ze hebben zelfs bijbelboeken geschreven.

Maria heeft maar een kind gehad: Jezus. Van Jezus wordt gezegd dat Hij Maria's eerstgeborene is, dit betekent voor een Jood dat dit het eerste kind is dat de moederschoot opent, en dat daarom geheiligd is. Het hoeft niet te betekenen dat er daarna meer kinderen volgen. Er wordt welliswaar gesproken over broers van Jezus, maar zoals de anderen al gezegd hebben hoeft dit niet broers te betekenen, maar het kan ook halfbroer (zoons van Jozef uit een eerder huwelijk) of neven betekenen. Er zijn een paar Bijbelse aanwijzingen dat Jezus de enige Zoon van Maria geweest is. zoals deze tekst: Ezechiel 44: "2 En de HEERE zeide tot mij: Deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat de HEERE, de God Israëls, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn." Hier wordt geprofeteerd dat Maria altijd maagd zal blijven, door de ‘poort’ waar de HEERE doorgegaan is mag niemand daarna doorgaan, die blijft toegesloten. Marcus 6: 3 "Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria." Jezus wordt altijd ‘de’ zoon van Maria genoemd, niet ‘een’ zoon van Maria.

Bronnen:
http://verbond.blogspot.nl/2010/08/bleef-m...
http://verbond.blogspot.nl/2011/01/de-sleu...

Het antwoord volgens de bijbel is minimaal 6 broeders en zuster. Voor wie de bijbel neemt als referentie en gelooft dat dit de waarheid is, geeft de evangelist Markus geeft het meest nauwkeurige antwoord op deze vraag. Markus6: 3: Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het dus gaat om minimaal 4 broers en omdat er gesproken wordt over zusters, gaat het dus om minimaal 2 zussen. We kunnen hierbij spreken om halfbroers en -zusters omdat Jezus door de heilige geest verwekt is. Het argument dat Maria een eeuwige maagd zou zijn is ongegrond. D.m.v de volgende tekst zou je evt. kunnen interpreteren dat Maria een eeuwige maagd is Daniel 44:2 2 En de HEER zei tegen mij: ‘Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor naar binnen, want de HEER, de God van Israël, is erdoor naar binnen gegaan. Daarom moet hij gesloten blijven. Als we verder lezen dan komen we tegen in diezelfde droom : Daniel 46:1-3: 1 Dit zegt God, de HEER: De oostpoort van de binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven, maar op sabbat en op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. 2 Dan komt de vorst van buiten door de voorhal de poort binnen en stelt zich op bij de deurpost van de poort, en de priesters brengen zijn brandoffer en zijn vredeoffer. Dan moet hij zich neerbuigen op de drempel van de poort en weer naar buiten gaan. De poort mag tot de avond niet gesloten worden. 3 De bevolking van het land moet zich op sabbat en op nieuwemaan bij de toegang van die poort neerbuigen voor de HEER. We kunnen met deze tekst dus aantonen dat dit geen profetie kan zijn voor Maria dat die een eeuwige maagd zou blijven aangezien de poorten op Sabbat en bij nieuwe maan wel openmochten. Het was gods wil die via een engel van de heer aan Jozef geopenbaard werd dat hij met Maria zou trouwen(zie Matheus19-24), vanwege dit feit is er dus niets dat Jozef weerhoudt om na de komst van Jezus kinderen met Maria te hebben. Als dit niet zou was dan zou had God geen engel naar Jozef gestuurd, want hij was immers van plan om haar te verlaten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100