Welke religies stammen van elkaar af?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het christelijk geloof en het joodse geloof hebben hun roots van dezelfde oorsprong. De christen zien Christus als hun leider en de joden, waren ten tijde van Jezus Christus aardse leven al tegen hem. Met de tijd gingen christen hun eigen interpretaties geven aan dingen, waardoor er verschillende stromingen zijn ontstaan die weer verder werden uitgesplitst. Met de tijd zijn er allerlei onenigheden ontstaan, waaronder op het concilie van Nicea, 325 G.T., waar er belangrijke beslissingen zijn genomen met betrekking de leer van de drie-eenheid en meer. De leer van de kerk werd in een rumoerige en vijandige sfeer opgesteld. Er waren bisschoppen tegen. De toenmalige keizer wilde juist door de leer van de heidenen en de christenen samen te smelten, een schisma in zijn rijk voorkomen. Hierdoor zijn er veel heidense gebruiken de kerk binnen geslopen. Daardoor zijn er wel veel overeenkomsten in de meeste religies, maar toch weer verschillend in de beleving en uitvoering ervan. In het keizerrijk werd toen de katholiek kerk als staatsreligie beschouwd. Uit deze is weer het protestantisme ontstaan, na onenigheid over het een en ander. Langzamerhand ontstond ook de gereformeerde groep. Ook degene die aan gebedsgenezing doen, hebben wel wat leer betreft die ene basis, maar leggen weer nadruk op het feit dat zij net als Jezus ook door heilige geest krachtige werken verrichten. Maar de katholieke kerk heeft wel een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de diverse stromingen.

Volgens mij is Christendom afstammeling van Jodendom, en Islam afstammeling van Christendom.

Alle geloven hebben veel gemeenschappelijk. Ze geloven in iets en hebben bijna dezelfde punten die ze belangrijk vinden. Zo is bij alle geloven familie heel belangrijk en zo zijn er nog wat van die punten. Ik denk dus dat in het begin van ons bestaan 1 geloof was wat langzaam is af getakt in verschillende namen met ieders net iets andere eigenschappen/ samenstelling.

Er was altijd wel iemand uit een geloof die het niet precies eens was met de leer die hij /zij voorgeschoteld kreeg dat ze dan maar besloten weer net iets anders op poten zette alswaar ze uitkwamen.Er zijn zoveel verdeelde meningen in de wereld dat ze teveel zullen zijn om hier neer te schrijven.

Veel religies stammen van elkaar af en veel zullen ook overeenkomsten hebben. In de tijd dat religie de wereld beïnvloedde werden er veel gebruiken overgenomen om het bekeren minder schokkend te maken. De geboortedag van Jezus is ook in veel andere geloven de geboortedag van een heilige of god. Als je de religies bij langs gaat kom je erachter dat Jezus ook niet de enigste is die na 3 dagen weer uit de dood herrezen is.

Polytheïsme en monotheïsme Toen Mohammed met zijn oom naar Jeruzalem ging, maakte hij kennis met het Christendom. De Christenen vereerden maar één God, terwijl Mohammed gewend was dat er meerdere goden en godinnen waren om te eren. In die tijd was Mekka een belangrijk handelscentrum, waar handelaars van verschillende stammen bij elkaar kwamen om met elkaar handel te drijven. Deze stammen brachten ook allemaal hun eigen religie met zich mee.

Bronnen:
http://74.125.77.132/search?q=cache:xkbEFm...

Elk geloof kent dezelfde bron. De mens is het die deze naar zichzelf heeft omgebogen en als waarheid gebracht.

Is moeilijk na te gaan wie de oorsprong is. Wij gaan uit van het Christendom. Maar hoe dan ook ik ga er vanuit dat ze alle een afgeleide zijn van elkaar.