De Apocriefe zijn boeken die niet opgenomen zijn in de bijbel. Worden deze boeken wel gelezen?

En waarom wel of niet? Het zijn immers 'geleerde' die lang geleden besloten hebben dat deze boeken niet in de bijbel thuis hoorde, hoe zeker is die uitsluiting?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Deze boeken worden zeker door een groep mensen gelezen. Zelfs mijn vader (van de zeer zwaar gereformeerde kant) heeft deze boeken in huis. Deze boeken zijn niet in de Bijbel opgenomen. Volgens de zwaardere kerken is dit omdat het geen boeken zijn die geinspireerd zijn door de Heilige Geest. Zij geloven dat de Bijbel geschreven is door ingeving en sturing van God zelf. De apocriefe boeken horen hier niet bij omdat ze door de geleerden en profeten zelf zijn geschreven in die tijd. (Ik verwoord hier overigens een mening die binnen de zwaardere kerken verteld wordt) Ik denk dat het voor theologen heel waardevol is om deze boeken toch te lezen omdat het een rijke aanvulling is van de bijbelse geschiedenis. Veel dominees hebben ze dan ook in huis maar behandelen ze niet tijdens de preken in de kerk.

Dat is juist het punt, het waren wel geleerden, maar geleerden die deel uitmaakten van de katholieke kerk en de boeken waarvan de inhoud volgens hen niet strookte met de opvatting van de RK-kerk werden apocrief verklaard. Voor iemand met een andere opvatting dan de katholieke kunnen de boeken dus wel degelijk interessant zijn. En ja als je googlet op apocriefe boeken zoals Jacobus dan kun je er ook uit lezen.

Over de apocriefe boeken is nog steeds discussie, en zeker onlangs toen men over is gegaan op de nieuwe bijbelvertaling kwamen deze boeken ook weer ter sprake. Aangezien de uitsluiting van deze boeken diep wortelt in de geschiedenis zal dit niet snel veranderen. Hierover kun je op internet van alles vinden, het wordt een te lang verhaal om hier te vertellen waarom ze uitgesloten zijn. In het kort komt het erop neer dat er wordt getwijfeld aan de authenticiteit/echtheid van deze verhalen. Deze boeken worden overigens nog regelmatig gelezen, als naslagwerk bij he bestuderen van de bijbel, maar ook uit historische belangstelling of om de bijbel beter te leren begrijpen. Ze zijn ook voor iedereen toegankelijk o.a. via internet, zie bijgevoegde links over dit onderwerp.

Bronnen:
http://www.holyhome.nl/apocrief.html
http://www.statenvertaling.net/apocriefen.html

"De Apocriefe boeken: door de Protestanten als , niet gelden als woord van God. door de Kerk worden niet als onderdeel van de Bijbel gezien. Zij beschouwen de boeken wel als waardevol. Het lezen van deze boeken worden dan ook aangeraden. Als je Google onder "Apocriefe"vindt je hele goede uitleg.

Bronnen:
google

Met meerderheid van stemmen werd besloten de apocriefe boeken toch vanuit het Grieks in het Nederlands te vertalen. Maar aan dit werk zou minder zorg worden besteed dan aan de vertaling van de canonieke geschriften. De apocriefe boeken waren van oudsher in binnen- en buitenland altijd in één band met canonieke uitgegeven. Wanneer de Nederlanders van dit gebruik zouden afwijken, dan kon dit „lichtelijk een oorzaak van ergernissen en lasteringen” worden. En „hoewel te wenschen ware, dat al deze Apocriefe boeken nooit bij de heilige Schriftuur waren gesteld geweest, zoo vond men nochtans goed, dat, in dezen tijd, dezelve van het lichaam des Bijbels niet zouden gescheiden, maar daarbij gevoegd worden, mits dit voorbehoud.

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/vdvlis4.html

Na Jezus zijn heengaan, zijn er heel veel geschriften ontstaan, iedere gemeente hadden er wel een paar. Dus er was heel veel in omloop. De romeinse keizer heeft gebundeld wat er in de bijbel moest komen en wat niet. Wat bedreigend was, of niet strookte met hun opvattingen werd er uitgelaten. Na de vondst van de Naghammadie geschriften, wordt het ook steeds duidelijker hoe de eerste christengemeentes geloofden. Op het moment worden deze geschriften steeds meer gelezen en toegepast.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100