Is Christendom is een polytheïstisch geloof?

“Als dit geen duidelijke polytheïsme en afgodendienst is, wat is dan wel polytheïsme en afgodendienst?”

Zoals ik al gezegd heb, als jij een christen vraagt naar zijn God, vraag hem dan niet of hij één of drie goden aanbidt. Want hij zal beweren slechts één God te aanbidden. Stel hem daarentegen de vraag als volgt: “Aanbid jij één of meerdere entiteiten?” Indien het een christen betreft die in navolging van de protestantse, katholieke of orthodoxe kerk leeft en de ware en onvervalste uitspraak van zijn kerk nastreeft, zal hij te kennen geven drie entiteiten te aanbidden.

In een ingezonden brief probeerde een hindoestaanse vrouw uitleg te geven over haar geloof. Zij trachtte een aantal argumenten aan te kaarten en kwam tot de conclusie dat het hindoeïsme een monotheïstisch geloof is en niet polytheïstisch. Terwijl zij duizenden enititeiten aanbidden, beweren zij dat al deze personen ook één intrinsieke Goddelijkheid vormen.

Christenen aanbidden drie wezens en verbloemen dit door te suggereren dat deze drie een intrinsieke Goddelijke eenheid vormen. Deze suggestie is de uiterste vorm van polytheïsme. Het is bij eenieder bekend dat monotheïsme impliceert dat God in al Zijn Namen en Eigenschappen Eén is en dat niets gelijk is aan Hem.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De officiële leer is dat het om één God gaat. De praktijk met de drieëenheid is wel knap verwarrend, uitvloeisel van het feit dat in het Christendom Jezus wordt beschouwd als God en tegelijk als mens. De Heilige Geest is dan nog een verdere bron van verwarring; ik vermoed dat Die erbij is gekomen omdat drie een mooier getal is dan twee. Er zijn in de loop der eeuwen tal van theorieën geopperd hoe we Jezus dan moeten zien: gelijk aan God of niet, wel of niet in staat tot het plegen van zonden. In de Bijbel bidt Hij tot God, dus tot Zichzelf? Op het Concilie van Nicea is met meerderheid van stemmen bepaald hoe het nou zit, en dat is de basis geweest voor de officiële leer - en ook voor kettervervolgingen trouwens. Nu zijn er Christenen die in die meerderheidsopvatting heilig geloven, alsof het Gods woord zelf is. Democraten avant la lettre. Jodendom en Islam zijn hier veel duidelijker over: die kennen echt maar één God.

Christenen geloven in één (1) drie enig God de bovenste regel zegt dus 1 God die drie-enig is Dus de Vader in de Hemel De zoon die 2012 jaren geleden werd geboren uit de maagd Maria En de Heilige Geest waarvan Maria de onbevlekte ontvangenis kreeg , en dus Gods Zoon baarde Dus opgeteld is het toch (weer) een drie_enige God Tot Zover

Nee, het christelijk geloof is een monotheïstisch geloof. Bij polytheïsme worden meerdere goden aanbeden. Bij het christelijk geloof niet. God is één in Wezen. Maar God bestaat in drie Personen (God de Vader, God de Zoon, God de heilige Geest) die je wel van elkaar kunt onderscheiden maar niet wezenlijk van elkaar kunt scheiden omdat ze alle drie van het ene goddelijk wezen zijn. Ze zijn alle drie 'even veel God'. En omdat God er van eeuwigheid is, is Hij ook Drie-enig in eeuwigheid. God de Zoon - die we als mens Jezus noemen - is dus niet minder 'God' dan 'God de Vader'. Hij is 'één in Wezen met de Vader'. En God de heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon. Kun je dat uitleggen? Nee, het is een geloofsmysterie.

Ik snap je verwarring, maar het Christendom gelooft toch echt maar in 1 God. Die God is er op drie manieren, Hij is er als God de Vader, God de mensenzoon (Jezus) en de God de Heilige Geest. Deze drie zijn een Drie-eenheid. Dat is moeilijk te bevatten, maar zoals in mijn bron staat: 'Ons beperkt verstand kan evenmin de Drie-eenheid in de Eenheid bevatten, als een notendop al het water van de zee' Het gaat ons verstand ten boven. Maar niet alles wat er is hoeft door het menselijk verstand begrepen te kunnen worden. Wij mensen willen dat wel graag, alles begrijpen, maar het zal ons waarschijnlijk nooit lukken. We zullen altijd vragen blijven houden en dingen verkeerd uitleggen. We blijven mensen ;-) In mijn bron leggen ze de Drie-eenheid uit op de volgende manier: 'In het lichaam van de zon hebt u - de substantie van de zon - de stralen - de warmte De stralen worden voortgebracht door de zon, de warmte komt zowel uit de zon voort als uit de stralen; maar deze drie zijn, hoewel onderscheiden, niet gescheiden; alle drie samen zijn zij één zon. Zo is het ook in de gezegende Drie-eenheid; de Zoon is gegenereerd van de Vader, de Heilige Geest gaat van Beiden uit; en toch zijn ze één God, hoewel drie onderscheiden Personen.' Dit is in het klein hoe Christenen geloven in de Drie-eenheid, maar het is maar heel klein deel ervan. Het is iets ingewikkelds, zelfs voor veel Christenen, en daarom moeilijk uit te leggen. Maar het Christendom is dus wel een polytheïstisch geloof, omdat er maar 1 God wordt aanbeden. Christenen geloven dat Jezus en de Heilige Geest één en dezelfde zijn als God de Vader. Zoals een vrouw bijvoorbeeld dochter, moeder en oma tegelijk kan zijn, is God Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie verschillende vormen/namen voor 1 God. Bij polytheïstisch geloven moet je denken aan de oude Grieken en Romeinen, die echt meerdere goden aanbaden. Een god voor het weer, een god voor oorlog, een god voor de liefde...En die goden zijn dan niet 1 en dezelfde, maar zijn er meerdere die elk hun eigen 'vakgebied' hebben.

Bronnen:
http://preken.dewoesteweg.nl/Kerkhistorisc...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100