waarom houden christenen zich niet aan de wet van Mozes?

Jezus zegt toch duidelijk in Lukas 16:16-18=


16Voordat Johannes de Doper kwam, moest u zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws dat het Koninkrijk van God dichterbij was gekomen. En iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te krijgen.17 Betekend dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet! Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen,dan dat één letter uit de wet zou vervallen.
Ik zie haast altijd dat christenen eigenlijk wel dingen doen wat in de wet van Mozes een overtreding is,ook doen ze niet aan offeren.
Kan iemand mij uitleggen waarom dit is?
en is er een christelijke stroming die zich nog wel aan deze wet houdt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je christen bent, en in God gelooft betekent dit niet dat je direct verandert in een heilige. Helaas. Het maken van fouten/overtreden van regels is menselijk, en christenen zijn ook mensen! Over het offeren (ik neem aan dat je het offeren van bijvoorbeeld een geit bedoelt): dit wordt zeker nog door christenen gedaan, maar de opvatting van veel christenen is dat een moderne vorm van offer en dankzegging beter in deze tijd past. Zo zijn er bijvoorbeeld veel christenen die geld storten op rekeningen van kerken/goede doelen/evangelisatieprojecten. Er zijn talloze manieren om te offeren, en uiteraard heeft iedereen zijn eigen voorkeur.

De komst van Jezus en zijn kruisiging heeft de wet van Mozes opgeheven. Het christendom kent vele stromingen, dus er zullen ook christenen zijn die er anders over denken.

Bronnen:
http://www.bijbelstudies.com/gen.htm

Christenen houden zich niet aan de wet van Mozes omdat zij vinden dat deze achterhaald is. 2000 jaar geleden vond Jezus dat al. Inmiddels denken ook veel mensen dat de ideeën van Jezus achterhaald zijn. Zolang religies gebruik maken van geschreven teksten is al duidelijk dat volgelingen zich niet (kunnen) houden aan alle beschreven wetten. Soms omdat het om interpretatieverschillen gaat, soms omdat ze dat niet willen of besluiten dat het niet meer in het huidige tijdsbeeld past. Zo zal het altijd gaan bij de mensheid. De wetten, en de interpretatie ervan, blijven onderwerp van discussie. Wat op zich een goede zaak is omdat mensen dan in ieder geval nadenken over wat ze doen.

Het is onmogelijk om je aan deze wet te houden, Alleen Jezus Christus is zonder zonde. (zonde is als je dingen doet wat eigenlijk niet van de bijbel mag) daarom is Jezus Christus de zoon van God, gestorven aan het kruis om onze zonden te vergeven. Er zijn wel christelijke stromingen die de wet minder belangrijk vinden. (o.a. evangelische kerken) Offeren deden ze omdat ze van God houden, Dit betekend niet dat we tegenwoordig niet meer van God houden. Toegevoegd na 4 minuten: Over het offeren ben ik het zeker eens met ''President''

ik ken veel christenen die vinden en geloven dat Jezus met zijn offer de wet vervuld heeft, zij hoeven niet meer te offeren want het offer was eigenlijk het symbool dat Jezus geofferd zou worden. Omdat dat gebeurd is, hoeft dat niet meer. je hebt bijvoorbeeld de zevende-dag-adventisten. deze mensen houden de zaterdag als heilige dag omdat dat vanouds door God (en in de tien geboden) is ingesteld. de meeste christenen vinden dat dat de zondag is omdat Jezus op een zondag is 'geofferd'. door de tijd heen zijn er veel pausen. predikanten en andere kerkleiders geweest en bijna allemaal hebben zij hun sporen nagelaten. zowel binnen als buiten het christendom verandert de maatschappij continu. bij de gereformeerde en hervormde (ook PKN) kerken zijn formulieren ingesteld, veelal dezelfde door synodes en dergelijke. deze hebben meer invloed dan de Bijbel omdat zij gezien worden als het juiste inzicht in de Bijbel. Andere kerken hebben weer andere theorieën. er zijn wel stromingen die zich er aan houden, orthodoxe joodse mensen komen er het dichtst in de buurt. Zij houden zich zoveel mogelijk aan de oude wetten van de Thora (de eerste vijf bijbelboeken en de profeten zoals het in de christelijke bijbel staat in het OT). Dat doen zij omdat zij wachten op de messias. Maar zij offeren ook niet meer echt, zij eten wel kosher. Je hebt in Amerika ook de Amish, zij hebben hun eigen aparte wetten en menen dat al het nieuwerwetse slecht is. Eigenlijk horen de wetten van Mozes meer bij de Joden en de regels in het NT meer bij de christenen. Toegevoegd na 2 minuten: oh ja, en het is nog wel geldig maar vooral de tien geboden, ik dacht (en heel veel mensen gaan daarvan uit) dat het daarover gaat in dat stuk.

Het klopt inderdaad niet. Als Jezus heeft gezegd dat de Wet van Mozes onverkort blijft gelden (het citaat dat de vraagsteller geeft), dan kan je niet volhouden dat Christenen naar believen de geldigheid van allerlei wetten en regels kunnen opheffen. (Het heeft er niet mee te maken dat wij zondige mensen die regels niet allemaal altijd kunnen naleven. Het gaat erom dat allerlei wetten voor Christenen niet meer gelden.) Als je Christen bent, zul je je aan de Joodse reinheidswetten moeten houden. Een vrouw is dus onrein in de periode rond de menstruatie, de Sabbat moet worden gerespecteerd. Als je Christen bent, neem je eigen wetten dan serieus! Waarom gebeurt dat niet? Het is de inbreng van Paulus. Hij heeft Jezus nooit gekend, was geen Jood maar een Romein, heeft in de eerste arbeidzame jaren van zijn leven Christenen vervolgd, maar heeft niettemin na zijn bekering een enorm stempel op het Christendom gedrukt. Hij heeft het Christendom open willen stellen voor niet-Joden en heeft daarom de Joodse leefregels willen relativeren, omdat hij begreep dat hij niet aan kon komen met - bij voorbeeld - mannenbesnijdenis bij mensen die daar nog nooit van hadden gehoord.

Toen Jezus op aarde kwam zei Hij: “Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid om Uw wil, o God, te doen”. Hiermee heeft Hij het ene (de wet van Mozes) opgeheven om het tweede (het offeren van Zichzelf) te doen gelden. Hij is niet gekomen om de wet van Mozes te ontbinden (=op te heffen) maar om deze te vervullen. Deze schijnbare tegenstelling legt Hij verder uit in Mattheüs: “Gij hebt gehoord dat tot de ouden (de wet van Mozes) gezegd is . . . ., maar Ik zeg u . . . .” Dus geen onschuldige dieren offeren (Mozes) maar jezelf (egoïsme). De apostel Paulus vat het oude (Mozes) en het nieuwe (Christus) voor de christenen als volgt samen: daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Bronnen:
Hebreeën 10 vers 5 ev, Mattheüs 5 vers 21...

In de begin van de vroege kerk was hier al " gedonder" om omdat zeker in het begin voordat paulus om de hoek kwam kijken de discipelen vaak alleen de joden opzochten. maar Paulus heeft daar heel duidelijk verandering in gebracht gezien een gedeelte in handelingen Handelingen 15,1-35 Jezus heeft met zijn volgelingen een nieuw verbond opgezet dat het oude vervangt. De wet is er nog steeds maar de straf van de wet (de dood) is door het offer van Jezus weggenomen.

Spijswetten zijn in de nieuwtestamentische tijd onbelangrijk geworden omdat Jezus zegt "Niet wat een mens eet maakt hem onrein maar datgene wat in zijn hart om gaat" (Matt.15). Wetgeving met betrekking tot het de tempeldienst en offers is "geïnternaliseerd" omdat de mens nu de tempel is waarin de eredienst naar God toe plaats vindt. Hij zelf is de priester die de tempel onderhoudt en hij brengt in zijn doen en laten offers. Jezus is zijn Hogepriester. Vandaar ook dat christenen zelf voor hun eten bidden en geen koheen of imam nodig hebben. Reinheidswetten hebben een voordeel op het gebied van hygiëne maar zijn (net als eten en drinken) niet van invloed op datgene water in het hart om gaat. Net als de spijswetten kunnen ze een voordeel hebben maar ze zijn niet van invloed op de moraal van het individu. Christenen houden zich (als het goed is) wel aan de sociale en morele wetten van Mozes, Veel van de westerse wetgeving is daarop gebaseerd. Zij vieren ook de joodse feesten die in een nieuw daglicht zijn komen te staan na de komst van Jezus. Zij geven (vaak) tienden om mensen te ondersteunen die de christelijke gemeenschap zijn gaan dienen in plaats van een reguliere baan te nemen. Bijvoorbeeld een kerkleider of een zendeling. Messiaanse joden zijn christenen die zich in een grotere mate bezig houden met de joodse wetgeving. Maar ook voor hen is in ieder geval minimaal het hierboven genoemde van toepassing.

Bronnen:
https://www.debijbel.nl/#panelOT

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100