Is Maria de moeder van God?

In een gebed staat:

Wees gegroet Maria
vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria
Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Moeder van God? Is Maria de moeder van God of niet eigenlijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Maria is de moeder van Jezus Christus. God, Jezus Christus, en de Heilige Geest vormen de drie-eenheid. Ze zijn in drieën één. In die zin is Maria dus de moeder van God. Toegevoegd na 2 minuten:   De Drie-eenheid komt ook voor in het bekende "kruis slaan": met je rechterhand je voorhoofd, je borstbeen, je linkerschouder en je rechterschouder aantikken, en daarbij zeggen: In de naam van de (tik voorhoofd aan) Vader, de (tik borstbeen aan) Zoon, en de (tik linkerschouder aan) Heilige Geest, (tik rechterschouder aan) Amen. Zo heb ik het vroeger geleerd, bij Katechisatie.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Neen, God heeft geen moeder. Maria is de moeder van Jezus, de ZOON van God die na de hemelvaart weer bij GOD vertoeft. Toegevoegd na 7 minuten: Zonder te willen beledigen , het is geen Bijbels gebed. De Bijbel wil ook niet dat we mensen aanbidden , ook geen Heiligen. Als we deze grote mensen (Maria en de andere Heiligen) willen eren , doen we dat het best door GOD te danken voor wat HIJ door deze grote gelovigen gedaan heeft. Zelfs Engelen willen NIET aanbeden worden, de Enige die we mogen aanbidden is GOD ZELF waarbij de Vader(GOD) en de Zoon(Jezus) EEN zijn. Zowel Maria , de Apostelen als vele andere Heiligen beseften bij leven al dat hun goede werk voortkwam uit de Leiding en de Kracht die GOD hen gaf, zij waren gehoorzaam aan Zijn Stem. En dat laatste is vaak al een hele moeilijke opdracht. Zie ook Joh 10 Toegevoegd na 21 minuten: Misschien moeilijk te begrijpen maar bij de kruisdood stierf de mens Jezus. daarmee stopte de bloedband tussen Jezus en Maria. De opgestane Jezus was geen bloedverwant meer van Maria, omdat het Verheerlijkt Lichaam van Jezus niet gevormd was in de schoot (baarmoeder) van Maria. Dit doet echter NIETS af aan het feit dat ZIJ als de verhevendste onder de vrouwen gezien werd door GOD Zelf. Helaas schijnen mensen mijn verhaal verkeerd op te vatten. Ik doe NIETS af aan de Heiligheid en de Zuiverheid van Maria. Maria komt voort uit de Bloedlijn van David, de Koning van het Uitverkoren volk van GOD. Je kunt niet de moeder zijn van je eigen Schepper. Je kunt wel de moeder zijn van het lichaam waarin de ZOON van de Schepper onder ons mensen geleefd heeft. Je moet dus verschil maken tussen het lichaam en de Geest. Ik kan me voorstellen dat dit voor Gelovigen niet eenvoudig is, ik zat daar zelf ook wel eens mee.

Nee, maria is de moeder van Jezus, God creerde de mensheid, de eerste 2 mensen waren Adam en Eva, later kwam maria en die kreeg een heel speciaal baby'tje volgens de engel, genaamd Jezus, Dus het antwoord op je vraag is nee ;)!