Wat gebeurt er met de zielen die voor christus zijn gestorven,en dus niet gedoopt zijn?

Toegevoegd na 1 dag:
Ik bedoel hiermee de zielen die in onwetenheid waren,en nooit van god hadden gehoord.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens de bijbel komen zij allen voor de troon van God en zullen geoordeeld worden naar hun daden. 18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven. 12 En ik zag de doden, klein en groot,29 staande voor God;30 en de boeken werden31 geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is;32 en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.33 kijk ook naar de verwijzingen: http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Op20.htm Toegevoegd na 17 uur: http://www.gotquestions.org/nederlands/grote-wite-troon.html

Bronnen:
openbaring 11:18 20:12

Die gaan net als ieder ander naar de hemel. Als degene nog meer te leren heeft of wenst gaat hij nog een keer terug voor de volgende levens les. Als zijnde gelovig, niet gelovig, zwerver, rijk man, of wat dan ook. Tot hij alles geleerd heeft wat een volmaakte ziel moet weten.

Ik ga er van uit, omdat je refereert naar Christus, dat de bijbel je uitgangspunt is. Ik heb hier zelf ook een poos nagedacht. Er staat namelijk in Marcus 16:16 'Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.' Opvallend aan dit vers vind ik dat er in het deel voor de komma wordt gesproken over wie gelooft en gedoopt is zal worden gered en vervolgens wordt er gezegd wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Ik zie zelf, en hier zijn de mening binnen het christendom over verdeeld, is dat je laten dopen een bewuste "gevolg" is van je geloof. Ook hier wordt in de bijbel een aantal keer naar gerefereerd. Om antwoord te geven op je vraag, ik denk ( geloof ) dat iemand die sterft en GELOOFT dat Jezus Christus zijn/haar verlosser is behouden zal zijn. Dit geloof ik op basis van de bijbel: Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ Johannes 3:18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 6:47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Zo zijn er nog wel een aantal bijbelverzen te noemen die ongeveer hetzelfde zeggen. Ik hoop zo een beetje antwoord te hebben gegeven op je vraag. Nogmaals; dit is hoe ik het zie, en zoals ik het geloof.

Ik ben christen ,dus ja, ik geloof in god,en ja ik denk dat God liefde is,en ja god ontvangt iedereen,dus ook ongedoopt. Natuurlijk als je geloofd word je meestal gedoopt maar zou dit om welke oorzaak niet gebeuren denk niet dat het uitmaakt.

Die zijn allen even welkom. Een vader zal zijn kind nooit afwijzen. Hij zal wel pijn voelen om de fouten die het kind maakt, en het kind daarop wijzen, maar het is en blijft zijn kind. Met onze hemelse vader is het net zo, wij zijn zijn kinderen, en horen erbij. Toegevoegd na 1 dag: Niemand hoeft onwetend te zijn, we hebben allemaal een ingeboren gevoel voor een schepper.

die gaan naar het voorgeborchte

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorgeborchte

Dan is de stof terugkeert naar de aarde (dit is het lichaam), en de Geest of de ziel keert terug naar de God die het gaf. "Alles gaat in zijn achteruit. Zijn adem (de geest) verlaat zijn lichaam en keert terug naar God en zijn lichaam terugkeert naar de aarde. Er zijn twee verschillende entiteiten die deel uitmaken van de mens. Er is het spirituele lichaam en het fysieke lichaam. en we moeten beide in gedachten te houden bij het bespreken van de dood, want bij de dood elk van deze entiteiten heeft een andere pad.

In de geloofsgetuigenis wordt gezegd: Die nedergedaald is ter helle... Daarmee wordt dus bedoeld dat in de christelijke opvatting Jezus (vzmh) na de kruisdood naar de onderwereld, het zogenoemde voorgeborchte van de hel, is gegaan om de zieltjes over te brengen naar de Hemel. Niet alle zieltjes, zo zegt de Catechismus, alleen de zielen van de rechtvaardigen. In het voorgeborchte moesten de zielen van de rechtvaardigen namelijk wachten op de verlossing van Jezus (vzmh). Daarna, zo zegt de christelijke dogmatiek, is hij de derde dag verrezen uit de doden (Pasen dus). Toegevoegd na 1 dag: Overigens, ik ben het oneens met deze gedachtegang. Ik ben moslim en verwerp het idee dat God een zoon had die moest sterven voor de zonde van Adam (vzmh) waarna het doopsel werd ingesteld. Ik persoonlijk zeg dus dat alle zielen hetzelfde behandeld worden, gedoopt of ongedoopt, voor of na Jezus (vzmh). God beslist op basis van je daden, niet op basis van een doopsel.

Alle Joden vóór Christus geloofden in een opstanding op aarde.Zij krijgen dus een opstanding op de aarde ,zelfs inclusief Johannes de Doper! Abraham geloofde in een aardse opstanding: (Hebreeën 11:17-19) . . .Door geloof heeft A̱braham, toen hij beproefd werd, I̱saäk zo goed als geofferd, en hij die met blijdschap de beloften had ontvangen, poogde [zijn] eniggeboren [zoon] te offeren, 18 alhoewel er tot hem was gezegd: „Wat ’uw zaad’ genoemd zal worden, zal door bemiddeling van I̱saäk zijn.” 19 Maar hij was van oordeel dat God hem zelfs uit de doden kon opwekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van illustratie ontvangen. David is niet naar de hemel : (Handelingen 2:34) 34 Da̱vid immers is niet naar de hemelen opgestegen, . . . Wat geloofde de zus van Lazarus? (Johannes 11:23-24) . . .Jezus zei tot haar: „Uw broer zal opstaan.”  Ma̱rtha zei tot hem: „Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.”  Zoals hier boven genoemde mensen die God hebben gediend ,worden de ‘rechtvaardigen’ genoemd die een opstanding krijgen. Zoals Lucas het schreef: (Handelingen 24:15) . . .en op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze [mannen] zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.  Tot de onrechtvaardigen behoren de grote mensenmassa’s die door de hele geschiedenis heen gestorven zijn, in het bijzonder degenen die in ’tijden van onwetendheid’ hebben geleefd . (Handelingen 17:30). Pas met pinksteren kon men de hemelse hoop verkrijgen. En dit zou alleen maar voor "een kleine kudde" zijn! (Lukas 12:32) . . .Vreest niet, kleine kudde, want het heeft UW Vader goedgedacht U het koninkrijk te geven.  Toegevoegd na 15 uur:

Dat is een onmogelijkheid, want zielen worden geacht niet te sterven, dus deze vraag zou verwijderd moeten worden.

Er gebeurt helemaal niets. Of je nu wel of niet geloofd/gedoopt ben. Dood is dood.

Volgens Dante Alighieri de schrijver van het meesterwerk ''La divina commedia'' schreef in Canto IV dat Zielen die voor Christus zijn gestorven en niet gedoopt zijn terecht komen in de limbo of ook wel voorgeborchte genoemd. Omdat zij niet gedoopt zijn, hebben ze geen toegang tot de hemel. Echter, ze worden niet gekweld door duivels, omdat ze geen kwaad verricht hebben; hun straf is een eeuwig leven in duisternis, verstoken van de goddelijke liefde.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_goddelijke_komedie

Persoonlijk zou ik het anders stellen. Naar mijn mening heeft elke ziel hetzelfde soort kennis en zijn ze dus onveranderlijk 'wetend' maar wijkt de kennis van de verschillende ego's af. Vermits sterven niet echt definitief verdwijnen is ga ik ervan uit dat de onwetenden in de dood-fase wetend worden... om het zo maar eens te zeggen. Ik zie de dood-fase dus als een levens-level waarin we verder leren en werken aan datgene waar we in dit levens-level niet aan toe gekomen zijn. Volgens mij hoef je ook niet fysiek gedoopt te zijn om toch intens naar de theorie der gedoopten of naar de leer van christus te leven. Ik kan het mis hebben uiteraard maar zo denk ik hierover. Hopelijk heb je iets aan dit antwoord. Fijn weekend nog op de planeet der onwetenden ;-)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100