Wat wordt er bedoeld met het seksueel misbruik 'binnen de katholieke kerk'? Dat was toch niet letterlijk in de kerk?

Ik begreep dat thuis en in het journaal nooit. Of hebben priesters dat samen afgesproken dat ze dat thuis zouden doen? Ik snap er niks van.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het betekent dat het tussen katholieken gebeurde.

dat het in de katholieke kerk (hiermee wordt bedoeld alle katholieke instellingen) zo veel gebeurde is omdat in die tijd de katholieke instellingen als een soort overheid gold. Vooral in Brabant en Limburg was dit dus het geval. Heel veel scholen werden door fraters geleid (les gegeven), heel veel weeshuizen en opvanghuizen waren allemaal katholiek, dus ook allemaal dat die kinderen daar dag en nacht intern moesten verblijven (die ouders van de kinderen van de opvanghuizen bijv. zagen blijkbaar geen enkel gevaar), allerlei instellingen zoals priesteropleidingen en natuurlijk ook in de kerk zelf (misdienaars). Het komt dus omdat toen bijna alles in die provincies katholiek was en in handen van de katholieken was. Deze instellingen werden blijkbaar gesponsord (door de overheid of bisdommen vanuit Rome?) en door de mensen zelf die daar allemaal katholiek waren. Het hadden net zo goed protestanten kunnen zijn of anders-gelovigen of zelfs atheisten als deze toendertijd ook zo'n georganiseerde clubs waren geweest. Het feit blijft dat overal waar er machtsverschillen zijn er andere mensen, (die dus seksueel gefrustreerd zijn of echte pedofielen zijn) aan kinderen kunnen gaan zitten, als die mensen niet betrapt kunnen worden. Ook nu nog gebeurt het dus overal.