wie had god als eerste op aarde gezet?

wie had god als eerste van de mensen op aarde gezet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw. Het Bijbelboek Genesis vertelt dat God Adam schiep door leven te blazen in het "stof der aarde" (Gen. 2:7). Later creëerde Hij Eva uit een rib van Adam. God had met de mens het volgende doel: Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.

Als ik het mij goed herinner had God, Eva gecreëerd uit een rib van Adam. Adam dus.

Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat dat God de mens maakte. Er staat: en God schiep de mens, man en vrouw. Dit betekent dat God twee vormen schiep, mannen en vrouwen die beide gelijkwaardig mens zijn. Pas later staat geschreven dat God Adam een vrouw gaf omdat Hij zag dat de mens zich alleen voelde, die vrouw maakte hij uit de rib van Adam. Er zijn dus in het eerste hoofdstuk van Genesis twee verhalen opgeschreven over het ontstaan van de mens. De naam Adam betekent letterlijk "mens".

Op het moment dat een wezen zich bewust was van zijn mens-zijn.... toen was (daardoor) de eerste mens ontstaan. Dat zoiets niet alleen maar leuk is, maar dat dus het weten ook nadelen oplevert, dat staat schitterend verwoord in het oude verhaal van Adam en Eva: Als je van de boom der kennis eet, dan ben je uit het paradijs van het niet-weten verdreven.... Zo zie je dat de oude verhalen ook vandaag nog veel waard zijn en je goed kunnen helpen. Als je de verhalen maar niet beschouwd als 'kranteberichten': een letterlijk rapport van duizenden jaren oud. Dan ga je de mist in..... Mensen die dat doen dwingen nogal eens hun mening af of zien hun eigen inzicht als superieur. Als veel mensen dat denken, dan krijg je dus de ellendige tegenstellingen die je zo veel om je heen ziet.... Als je op Spinoza-achtige wijze het woord god opvat, dan zijn alle oude verhalen ineens geen sprookjes meer, maar mooie boodschappen die ons echt iets te vertellen (kunnen) hebben, ervaring van zoveel mensen aan ons overgeleverd door de eeuwen heen... Neem ze letterlijk, en de werkelijke waarde is verloren.... Dan ben je pas echt een ongelovige.

Dat is nog niet zo simpel naar waarheid te beantwoorden. Men gaat uit van Adam. Er staat ook geschreven; Heel in 't kort: Kaïn doodde Abel. "Waar is Abel uw broer?" vroeg Jahweh. Kaïn loog er om dat hij het zogenaamd niet wist. Hij moest weg en verdween. Hij vestigde zich in het land van Nod en zorgde voor de nakomelingen die in het boek van Genesis onder meer worden genoemd: Jabal de stamvader van de nomaden en veefokkers, Jubal de eerste citer- en fluitspeler, en Tubal-Kain de smid. Dus er waren er al volkeren (mensen) vóór Adam en Eva. Gods wegen blijven dus ondoorgrondelijk alsook de uitleg van onze bijbel-deskundigen. Wat is de logica van deze waarheden? Elk antwoord roept steeds weer nieuwe vragen op. Als je het een gelooft; zul je het ander moeten ontkennen, terwijl ze beiden in de bijbel voorkomen.

Het antwoord hangt af van het geloof dat je aanhangt. Meer kan ik er niet van maken. Overigens is het zo dat de meeste religies evolutietheorie hebben geaccepteerd, inclusief de Katholieke kerk, de meeste protestantse kerken en de Angelsaksische kerk (om me maar even tot het Christendom te beperken). De scheppingsverhalen (er zijn er twee) uit het oude testament worden gezien als Bijbelverhalen met symbolische betekenis, geen letterlijke betekenis. Paradoxaal genoeg is wetenschappelijk vastgesteld dat "Adam" en "Eva" elkaar nooit gekend hebben. Om het preciezer te zeggen: de man waar we allemaal van afstammen heeft aanzienlijk later geleefd dan de vrouw waar we allemaal van afstammen (zie bron). Het is een paradox en dus is de tegenstelling maar schijn.

Bronnen:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/...

eva die is door god geschapen

Adam werd door God geschapen en Eva werd gemaakt uit de rib van Adam. Groetjes!

Volgens de moslims en de christenen was Adam de eerste mens maar datwilt niet zeggen dat dat het eerste schepsel was, hij was gewoon de eerste mens.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100