Geeft de Bijbel, Thora of Koran een beschrijving van het uiterlijk van Adam en Eva?

Dus hun huidskleur, haarkleur, lengte, kilo, gezichtsvorm etc etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee Serenay, die boeken zijn v.w.b. 'specificaties' over dat koppel vrij vaag! Óók over meerdere zaken trouwens....

Geen bijbel, Thora of Koran kan beschikken over het uiterlijk van Adam en Eva. Waarom niet? De bijbel is net zo'n verhaal als koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. Poging tot verklaring: Als Adam en eva de eerste mensen op de wereld waren, hoe is dan de wereldbevolking opgang gekomen zonder incest? De bijbel zegt zelf dat incest zonde is. Volgens het scheppingsverhaal stammen alle mensen van één mensenpaar, waar alle Oud- en Nieuwtestamentische leerstellingen op gebaseerd zijn. In 1 Kor. 15:45 lezen we dat Adam de eerste mens was en de eerste vrouw kwam uit zijn rib. God was duidelijk niet begonnen met een hele groep. Ook lezen we in Genesis 2:20, dat toen Adam naar de dieren keek, hij geen hulp voor zichzelf kon vinden - er was er geen een van zijn soort. Nadat Kaïn Abel had vermoord moest hij vluchten. Voor wie vluchtte hij? Voor zijn vader of voor de mensen die er al bestonden? Genesis 4: 16-17 passage: En Kaïn ging weg van het aangezicht van God en woonde in het land van Nod, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch: en bouwde een stad en hij noemde de naam der stad naar zijn zoon Henoch. (het Hebreeuwse woord voor stad betekende toen "ommuurde"of "omheinde kampement". Een stad bouwen alleen voor vrouw en kind lijkt mij voorzichtig uitgedrukt te behoren in het land der fabelen. Met alleen maar deze geschreven zogenaamde feiten te benoemen wil ik alleen maar aangeven dat we het hier hebben over onmogelijke waarheden met wel het begrip van het ontstaan van het verhaal daarvan in die tijd. Om een lang verhaal kort te maken moet het hierbij duidelijk zijn, dat er niemand ooit in staat geweest is om Adam en Eva te omschrijven van hoe ze er uitzagen ten eerste omdat ze er nooit zijn geweest, en ten tweede, omdat de mogelijke aanschouwers nog geboren moesten worden. Vergeet de blinde gelovige voor het gemak maar dat het schrift nog uitgevonden moest worden? Ongelooflijk voor mij wat een geloof kan tewerkstellen. Ik ga er niet met meer argumenten op in daar ik al ervaren heb dat er anders hele volksstammen op je afkomen. Tot zover is dit gewoon mijn inzicht aan de hand van de voorliggende feiten. Voor de liefhebbers onder ons: Adam was dan wel de mooiste man die er heeft bestaan, maar Eva is de vrouw die ik elke dag mis. Leuker kan ik het niet maken. Toegevoegd na 14 uur: Sorry voor de laatste alinea. Het is mijn wijze van humor. Zoals ook: Ik geloof niet in een God, maar ik mis hem wel!

Adam en Eva waren de eerste geschapen mensen, naar het evenbeeld van God. De gehele mensheid, dus met alle uiterlijke beschrijvingen van vandaag de dag, is uit hen voortgekomen. Nee, de bijbel is op bepaalde gebieden vaag, of niet-specifiek. Maar alleen daar waar het niet nodig is of er niet toe doet. Daarom kan God een God zijn van ieder mens op aarde en bijvoorbeeld niet alleen van kleurlingen of blanken. Je kunt je voorstellen dat ze wel een kleurtje hadden, als het klimaat in daar in die tijd in die Tuin van Eden zo was als het klimaat daar nu is. Denken dat ze, netzoals Jezus bijvoorbeeld, blank waren zoals zovaak afgebeeld, is hoogst onwaarschijnlijk

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...

Het Hebreeuwse woord voor Adam heeft als bijbetekenis rood, omdat een bijna identiek Hebreeuws woord "rood" of "bloeden"betekent. Mogelijk hadden Adam en Eva dezelfde huidkleur als de oorspronkelijke Indianen. Maar zeker weten kunnen we dat niet, omdat de Bijbel daar geen enkele mededeling over doet. In de Koran staat wel iets: Allah schiep Adam met een lengte van 60 el. Waarschijnlijk wordt daar met een el iets anders bedoeld dan de ongeveer 52 centimeter die daarmee in de Bijbel aangegeven wordt.

Bronnen:
http://home.kpn.nl/genesis/Deel3/faq_mens.htm
http://www.watisislam.nl/de-profeten1/het-...

Je vraagt naar de Tora, Bijbel en H. Qur'aan. Toch zijn er voor de joden en de moslims méér dan alleen die Boeken. Zo zijn er de Talmoed voor de joden en de Hadith voor de moslims. Als je alleen kijkt naar de door jouw genoemde Boeken, kom je niet ver. Kijk je naar de Talmoed en Hadith, dan vind je aanvullende informatie. In de Tora (en dus ook de Bijbel) wordt gesteld dat God de mens schept naar Zijn beeld. In de Bijbel vinden we zelfs evenbeeld. Dat kan een wezenlijk verschil opleveren. eerlijkheidshalve heb ik hier niet verder op doorgezocht. De Talmoed vermeldt verder: zijn lichaam reikt van de aarde naar de hemel (of van het ene einde van de wereld naar de andere) vóór de zonde hem deed krimpen (Hag. 12a, Talmud Sanhedrin 38b traktaat). Hij was van extreme schoonheid en had een helderheid als de zon (BB 58a). Zijn huid was een heldere kleed, glimmend zoals de nagels. Toen hij zondigde verdween deze helderheid en was hij naakt (Targum Yer Gen. iii 7;.. Genesis Rabba xi. .) Volgens de Targum Yer. Genesis ii. 7 nam God het stof van de heilige plaats (het middelpunt van de aarde) en de vier delen van de wereld, vermengd met het water van alle zeeën en God maakte Adam (vzmh) rood, zwart en wit (waarschijnlijk meer correct, gesteld door Pirke de Rabbi Eliëzer en xi. Chronicles of Jerachmeël , vi 7: botten en zenuwen wit; darmen zwart, bloed rood en de huid van het lichaam of de lever groen) Rabbi Meir beschrijft dat God Adam gemaakt is van de stof verzameld uit de hele wereld, later aangevuld met: Adams hoofd is gemaakt van aarde uit het Heilige Land, het belangrijkste deel van het lichaam uit Babylonië en de verschillende lichaamsdelen uit verschillende landen" (Talmoed Sanhedrin 38a traktaat ev; vergelijk Genesis Rabba viii;. Midrash Tehilim cxxxix 5;... en Tan, Peḳude, 3, einde) In de islaam is er een Hadith bekend die ook hier naar verwijst: God stuurt de engelen ( Djibrik en Mika’il ) naar de aarde om verschillende plaatsen op onze aardbol verschillende kleuren aarde te verzamelen voor de schepping van Adam (vzmh). De aarde weigert echter medewerking, waarop God deze taak geeft aan de onverschrokken Engel des Doods Izra’il. Hij komt terug met rode, witte en zwarte klei, een verwijzing naar de mensenrassen. Dat de mensen verschillende huidskleuren hebben is hiervan het gevolg. Ook andere eigenschappen van de mens, zoals karakter, intelligentie, lichaamsbouw etc. is hiervan het gevolg.

Lengte was tot aan de hemel. Dit kan ook de reden zijn dat ze de dinosauressen de baas konden zijn .Dat er geen botten zijn kan omdat overstomingen zijn geweest .Ze kunnen de (Met alle respect voor doden)de skeletten van Natali holloway niet eens vinden) En Adam was profeet alle profeten hadden baarden.