Wat is het verschil tussen een priester, een pastoor en een pater?

Weet jij het antwoord?

/2500

Alle drie zijn titels uit de Rooms Katholieke Kerk. Een priester is iemand die gehoorzaamheid heeft beloofd aan een bisschop of een religieuze orde. Een pastoor is een priester in een parochie. (dus bijvoorbeeld de priester in de Rooms Katholieke kerk om de hoek) Een pater is een priester die leeft volgens een religieuze orde. (dus bijvoorbeeld een priester die leeft volgens de regel van Augustinus)

Voor de roomkatholieke kerk: Daar zijn pater en pastoor beide priester. Een priester is iemand die met uitsluiting van anderen bepaalde gewijde handelingen (sacramenten) mag uitvoeren. Een pater is lid van een kloosterorde die daarom de gelofte van armoede heeft afgelegd. Een pastoor is het hoofd van een parochie (godsdienstige afdeling of gemeente. Voor een priester gelden de geloften van gehoorzaamheid en zuiverheid (com celibatair te leven), Een pater kan ook pastoor zijn. Toegevoegd na 1 minuut: roomkatholieke= roomskatholieke com celibatair= om celibatair

Er zijn 2 soorten priesters. De zg wereldgeestelijken, zij horen bij een bisdom en er zijn paters, die horen bij een kloosterorde. Als zij in een parochie werken kunnen zij de functie van "pastor" krijgen of pastoor, Kapelaan (zeg maar hulppastoor) Vroeger waren pastoors voor 90% wereldgeestelijke, tegenwoordig zie je veel paters als pastor of pastoor. Wereldgeestelijken staan in het algemeen vrijer in de maatschappij, mogen hun eigen vermogen hebben, zijn minder gebonden aan gehoorzaamheid etc.