Het was pas weer Maria Hemelvaart. Waarom staat er niets van in de Bijbel, als het zo belangrijk is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Mijn theorie: dit is weer zo een katholiek gebruik dat ze er later bij hebben verzonnen. De bijbel gaat over Jezus, Maria is in dat verhaal slechts een "bijrol". Maar ja, de kerk moest het hebben van de heiligen. Er zijn zoveel heiligen die niet in de bijbel voorkomen hé....

Is het zo belangrijk dan ? De hele feestdag zegt me al primair niks, dus ik vraag me af of het zelfs wel een officiële - vermoedelijk Christelijke - feestdag is - en ik heb mijn sporen toch aardig achtergelaten in de kerk vroeger. Maar hier heb ik nooit van gehoord, en de associatie met Maria doet me denken dat het katholiek is. Katholieken hebben wel meer dingen bedacht die niet in de bijbel staan, en daar hele cultussen omheen bedacht, erger nog dan alleen maar een feestdag hier en daar en zeker ook kwalijker. Denk aan gelukkkig inmiddels afgeschafte verworvenheden als de aflaat; staat ook niks van in de bijbel, maar is toch eeuwenlang gebruikt om de katholieke kerk zodanig bovenmatig te verrijken dat ze dat geld volgens mij nooit meer op krijgen. De reformatie is natuurlijk uiteindelijk niet voor niks gekomen. En net zoals de meeste heiligen, zijn ook dit soort feestdagen door de reformatorische/hervormde godsdiensten niet overgenomen, juist ook OMDAT er niks over in de bijbel staat, en deze nieuwe stromingen alleen de bijbel gebruikten als leidraad voor hun godsdienst. Maria Hemelvaart roept bij mij associaties op als zou Maria niet gestorven zijn maar net als Jezus rechtstreeks naar de Hemel zijn gevlogen. Ik denk dat buiten een enkele extreem vrome katholiek, zelfs geen gelovige dat verhaal serieus zal nemen. Belangrijk is het dus al helemaal niet.

De data van katholieke feestdagen komt vaak ongeveer overeen met de data van heidense feestdagen in de gebieden die de kerk (religieus en/of wereldlijk) veroverde. Op die manier zou het gemakkelijker zijn om heidense gebruiken uit te bannen. De bevolking hield een belangrijke feestdag, maar werd afgehouden van al te heidense gebruiken. Ik denk dat met Maria Hemelvaart zoiets aan de hand is: waarschijnlijk was er gewoon een feestdag rond deze periode 'nodig'. Ik kan me zo voorstellen dat dit te maken had met de oogtfeesten in augustus.

Maria Tenhemelopneming is in de Rooms-Katholieke kerk een zogenaamd Hoogfeest. In veel landen (o.a. Duitsland, Frankrijk, Spanje) is het een wettelijke feestdag. Het ontstaan van dit hoogfeest hangt nauw samen met de opgang van de Mariaverering die het gevolg was van het Concilie van Efeze in 431. Tijdens dat concilie kreeg Maria de titel "moeder van God" toebedeeld. Maria, en haar moeder Anna, zijn altijd erg populair geweest onder het gewone volk. Maria wordt door veel gelovigen als meer toegankelijk beschouwd dan Jezus. Dit verklaart het grote aantal Mariafeesten dat er bestaat. (RJ)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenheme...
http://www.klap.net/religies/christendom/M...

De hemelvaart van Maria komt inderdaad niet in de Bijbel voor. Hoewel het feest al langer bestond is het pas in 1950 "officieel" geworden. In 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenheme...

Er staat nergens in de bijbel dat Maria naar de hemel is opgestegen. Volgens het Bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 1 vers 14) was Maria, de moeder van Jezus en de apostelen samen toen zij terug gingen naar Jeruzalem. Tevens staat in dat vers dat de broers van Jezus ook daar aanwezig waren. Ja, Maria had meerdere kinderen met Jozef na Jezus, de oudste zoon. Zie daarvoor Mattheus hoofdstuk 13 vers 55 en 56. Daar worden zelfs de namen van de broers genoemd. Ook word over zijn zusters gesproken. Dit waren geen geestelijke broers daar het Griekse woord in de oorspronkelijke tekst op vleselijke broers van toepassing is. Tevens word in vers 57 door Jezus gesproken over zijn eigen huis en gebied. Zij is is dus niet de eeuwige maagd gebleven zoals velen geloven. Vandaar dat er ook geen bijzondere aandacht verder word besteed aan haar. Zij had wel het grote voorrecht draagmoeder van Jezus te zijn. Jozef kon onmogelijk de verwekker zijn, anders was Jezus ook onvolmaakt en zou het doel om volmaakt leven af te kopen als losprijs door Jezus niet kunnen plaatsvinden.

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen. De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard. Ik ben Christelijk, maar dus niet katholiek, en wij doen er niets mee.

Bronnen:
http://www.mariatenhemelopneming.nl/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100