Wat is de grondslag in de bijbel om bepaalde nieuwe ontdekkingen wel, of juist niet, te mogen gebruiken?

Hier in het gereformeerde dorp waar we wonen (en ook op GoeieVraag) wordt veel gesproken over zaken die niet mogen van hun god. Zoals televisie (de doos van de duivel), games spelen (slechte invloed), inenten tegen ernstige ziektes enz enz.

Ik heb de bijbel een paar keer van voor naar achter gelezen en er ook op school regelmatig stukken van moeten doorworstelen. Ik kan nergens verboden/geboden vinden die gaan over deze zaken. Logisch, want die bestonden toen de bijbel werd geschreven nog niet en de schrijvers konden natuurlijk niet weten wat er in de toekomst allemaal stond te gebeuren.

Maar andere moderne ontwikkelingen zoals de auto, computer mét internet, smartphones enz enz worden hier volop gebruikt. Dat kan schijnbaar geen kwaad.

Is dat nu een persoonlijke afweging van gelovigen, wordt dit opgelegd door de groep waarin je woont/naar de kerk gaat, of is er echt een basis binnen het geloof of in de bijbel waaruit duidelijk wordt wat nu wel mag en wat niet, en natuurlijk waarom.

Toegevoegd na 1 dag:
SAMENVATTING NAV DE ANTWOORDEN:
Er is geen grondslag in de bijbel voor afwijzing. Niet de technologie wordt afgewezen, maar misbruik ervan. Er zijn 2 groepen christenen:
1. Zij die ook technologie zien als werk van god en er dankbaar gebruik van maken;
2. Zij die technologie afwijzen en vinden dat de mens zwak is en geen weerstand kan bieden aan de vele verlokkingen van tv, internet enz.

Bij welke groep je hoort is een persoonlijke afweging, versterkt door groepsdruk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus zei dit over de stromingen in zijn tijd: (Mattheüs 15:7-9) . . .Huichelaars, treffend heeft Jesa̱ja over U geprofeteerd, toen hij zei: 8 ’Dit volk eert mij met [hun] lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd. 9 Tevergeefs blijven zij mij aanbidden, omdat zij mensengeboden als leerstellingen onderwijzen.’” Vaak worden er verboden en geboden gemaakt om het volk in toom te houden. Was het vroeger zo dat katholieken geen Bijbel in huis mochten hebben, hebben anderen de komst van de auto en televisie gezien als een manier om mensen te beteugelen. Geen auto op zondag zou betekenen dat men die zondag niet als ontspanning zou gaan gebruiken, maar naar de kerk zou gaan. In feite kan alles verkeerd worden gebruikt. Een mes kan in de keuken voor het snijden van het vlees of brood gebruikt worden, maar ook als moordwapen. De televisie kan gebruikt worden als educatief middel en nieuws-vergaring, maar ook om de geest te verderven met misdadige films en immoraliteit. Ook alcohol wordt in de Bijbel niet verboden. Jezus heeft zelfs te Kana water in de beste wijn veranderd. Maar dronkenschap wordt WEL verboden in de Bijbel. Hier komt zelfbeheersing wat in de Bijbel wordt genoemd, om de hoek kijken. (beginsel) Maakt het iemand slecht om dan alcohol te gebruiken? Neen! Heb je problemen met zelfbeheersing, dan zou je het moeten mijden. Mag je een ander veroordelen hierover? Neen, want Jezus zegt in Mattheus: (Mattheüs 7:1-2) 7 Houdt op met oordelen, opdat GIJ niet wordt geoordeeld; 2 want met het oordeel waarmee GIJ oordeelt, zult GIJ geoordeeld worden; en met de maat waarmee GIJ meet, zal men U meten. Is het hebben van een televisie dan slecht? Neen! Maar wat doe je er mee en hoeveel tijd besteed je eraan? Is het hebben van een mes verkeerd? Neen, maar wat doe je ermee? God heeft de mens een vrije wil en ruimte genoeg gegeven om hem te dienen en beknot ons niet, zolang we binnen het raamwerk blijven van de maatstaven en beginselen die in de Bijbel staan.

Groepen gelovigen, kerken, destilleren zo hun eigen ge- en verboden uit de bijbel. Je vindt in de bijbel altijd wel een zin of passage die je kunt gebruiken voor jouw idee van hoe het zou moeten zijn. Mensen plukken altijd uit de bijbel wat hen van pas komt, wat niet te pas komt wordt genegeerd.

Het nieuwe medium zelf is niet slecht, je kunt het verkeerd gebruiken. Ik geef toe dat de definitie 'verkeerd' vaak wordt bepaald door een menselijke interpretatie van de Bijbel. Helaas zullen gelovigen door dat verschil van interpretatie weinig eenheid kunnen uitstralen...

'(...) en de schrijvers konden natuurlijk niet weten wat er in de toekomst allemaal stond te gebeuren' Grappig, er is bijna geen boek dat zoveel over de toekomst zegt als de bijbel! In het oude testament worden dingen voorspelt waarvan een groot deel in het nieuwe testament uit komt (onderandere de komst van Jezus), en in het nieuwe testament worden ook weer voorspellingen voor de toekomst gedaan. Maar ik snap wat je bedoelt hoor ^_^ Maar er staat nergens in de bijbel dat je dit soort nieuwe dingen niet mag gebruiken. Echter komt er op tv en internet veel geweld en zo langs en er staat wél in de bijbel dat dat niet mag. Vandaar dat sommige vinden (vooral vroeger vonden) dat het niet goed was want het zette aan tot geweld. Het niet laten inenten staat ook niet in de bijbel, sterker nog daar komt het gebruik van medicijnen al voor! Lucas, 1 van Jezus Zijn discipelen was zelfs arts. Jezus geneest zieken en gewonden, en draagt Zijn discipelen op nadat Hij naar de hemel is gegaan, het zelfde te doen. Mijnsinziens is het dus vreemd dat je niet zou mogen inenten en ik geloof ook niet in een constant straffende God maar ik probeer het toch uit te leggen vanuit hun standpunt: God regeert boven alles. Hij heeft de macht al het kwaad te verdrijven en de mens die niet leeft volgens Zijn wil te straffen. Je moet blij en dankbaar zijn voor al het goede dat je van God ontvangt, en als er je iets slechts overkomt komt dat door je eigen zonden. Inenten is ingrijpen in 'de Voorzienigheid Gods', je probeert door menselijk handelen een eind te maken aan een ziekte die God je op legt. Met deze ziekte stelt de Heer je op de proef, ook in zware tijden als het je niet goed gaat moet je vertrouwen op God en Hem dienen, niet alleen als je leven op rolletjes loopt. Ziekte hoort bij het leven hier op aarde, dus mag je daar niet door menselijke kennis bij ingrijpen. Je gaat niet inenten. Als je ind dan ziek wordt, of jij zelf, dan is dat Gods wil. Toegevoegd na 54 seconden: ind = kind

Allereerst; nee, nergens in de bijbel staat dat tv of gamen niet mag. Het gaat allemaal om interpretatie van verschillende teksten. Even kort zeggen waarom bepaalde groepen tot een bepaalde conclusie komen is lastig maar oa de volgende teksten liggen aan het verbieden van een tv ter grondslag; 1 Kor 10:31: “Hetzij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, doe het al tot eer van God ( en hoe is tv kijken tot eer van God met al de ranzigheid die er vaak op is ) romeinen: 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. ( oude vertaling: wordt deze wereld niet gelijkvormig.....dus toen een tv in huis kwam, keken deze groepen kritisch hiernaar ) Tenslotte, je bidt , leidt ons niet in verzoeking: waarom dan zelf de tv aandoen waar heel veel zaken op zijn die je wel in verzoeking kunnen brengen. Tv op internet wel of niet, tsja, daar zijn ook weer verschillende visies op, ( je kiest meer zelf wat je aanzet bijv. ) maar over het algemeen wordt het als hypocriet gezien, ook door de eigen gemeente, om dat wel te kijken. Dat het gebeurt is een andere zaak. Vervolgens schrijf jij over inentingen, dit is iets heel anders als tv kijken. Hierbij is de vraag, vertrouw je bij ziektes op Gods voorzienigheid, of zie je in de uitvinding van inentingen ook van God ( maar in principe spuit je in een gezond lichaam, ) Weer met andere bijbelteksten ten grondslag. In het heel kort, dit zijn de redenen waarom ze bepaalde zaken afwijzen. Het is een persoonlijke afweging, het wordt natuurlijk niet maar toch tegelijk ook weer wel opgelegd aan de groep ( dat wil zeggen; het is je eigen keuze maar toch lig je eruit als je wat anders kiest ) en of er echt een basis is in de bijbel is aan jezelf hoe je deze leest.( zie bovenstaande teksten )

ik heb zelf ook op een klein gereformeerd dorp gewoond en om het maar eens kort door de bocht te zeggen een bestuur van de kerk heeft het voor het zeggen en toen de tv kwam in de jaren 50 werd het gezien als ledig vermaak en zoals de gereformeerden(zwarte kousenkerk) en wij zijn in zonden geboren dus moeten we als een soort van zondaren over de wereld gaan en ons bewust zijn van ons zondig zijn en daar hoort geen ledig vermaak bij dat wordt gezien als van de duivel die ons op die manier van god af wil trekken en zoals ik weet is er toch wel stiekem de tv bij veel mensen binnen geslopen maar dat mag de dominee beslist niet weten want anders worden ze als lid van de kerk geschrapt en dat kan beslist niet ,velen willen gewoon met de massa meedoen om erbij te horen dus veel wordt in het geniep gedaan en stel je voor dat ze in de kerk besluiten dat er wel tv mag!! grote kans dat ze hun macht kwijtraken over de gelovigen en hoe moeten ze het verantwoorden dat tv nu wel kan dat er nieuw licht is verschenen !!! en wat dat inenten betreft daar wordt de volgende tekst voor gebruikt; wie gezond is heeft de medicijn meester niet nodig wordt dus erg letterlijk opgenomen als je geen hoofdpijn heb dan neem je toch ook geen aspirine dus ook geen inenten op een gezond kind zo zie je hoe mensen klein worden gehouden want wat de dominee zegt is nog altijd DE WAARHEID

alkonobe; eigenlijk denk ik dat je helemaal niet op mijn antwoord zit te wachten, want ik heb al eerder gemerkt dat jij je mening allang klaar hebt en de antwoorden alleen maar gebruikt om lekker om je heen te meppen. MAAR.....ik kan het toch niet laten en ik waag me er toch maar weer aan. Nergens zul je in de bijbel letterlijk vinden dat je geen auto mag hebben, geen games mag spelen, enz. Dit bestond in de tijd van de bijbel nog niet. We moeten dus, door de bijbel te lezen en proberen te begrijpen, bepaalde keuzes maken, waardoor we beslissen om iets wel of niet te doen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om ieder daarbij in zijn/ haar waarde te laten. Dat de ene christen besluit wél te laten inenten en de ander niet en dat de één wél besluit een televisie in huis te halen en de ander niet, is niet per definitie goed- of af te keuren. Als iemand vindt dat de televisie verleiding of geweld in de huiskamer brengt, vind ik dat een goede reden om er geen te nemen. Als je als christen bewust televisie kijkt en weet waar de aan/uitknop zit, ook prima. Dus ik denk dat het antwoord op je vraag is dat het idd een persoonlijke afweging is, nadat je de bijbel hebt bestudeerd en dat het ook deels bepaald wordt door de gemeenschap waar je je in bevindt. Als niemand in je kerkgemeenschap een televisie heeft, zul jij er misschien ook minder behoefte aan hebben, of je wilt eensgezind zijn met je kerkleden.

Alknobe, ik vind het een legitieme en filosofische vraag. Wat ik van de bijbel weet, is dat het een verzameling verhalen is. Sommige dateren van zo'n drieduizend jaar geleden of ouder toen in het epos van Gilgamesj wijsheid verzameld was. Plus allerlei verhalen van latere datum. Plus: de kerkvaders hebben een selectie van verhalen gemaakt, die enigszins op elkaar aansluiten, en deze bundel is dan de bijbel. De bijbel is dus een verhalenboek. Het is geen verzameling wetten. Het is geen wetenschappelijke beschrijving van de natuur, noch van de structuur der dingen, noch van sociale vaardigheden, noch van omgangswetten, noch een beschrijving van een ultieme cultuur. Maar mensen gaan deze verhalen interpreteren. En daar zie je een psychologisch fenomeen. Namelijk het aanvullen van informatie tot een compleet geheel. Onze hersenen doen dat automatisch, en dit proces is onbewust. Dat is handig, want zo gaat dit proces het snelst. En snelheid is geboden bij het overleven. Immers, in een gevaarlijke situatie is het geboden zo snel mogelijk een manier te vinden om met dat gevaar om te gaan. Het aanvullen van gefragmenteerde informatie met reeds bekende informatie uit ons geheugen is dus zo belangrijk, dat dit onbewust gaat. Het gevolg is ruis, op het niveau van kennisreconstructie, de mentale kaart. Vandaar, dat binnen elke cultuur de lezing van de bijbel anders wordt geïnterpreteerd. Zaken objectief bekijken, is voor mensen vreselijk moeilijk. In de wetenschappelijke methode wordt dat geprobeerd, maar steeds lopen wij als mens tegen deze beperking aan. Toen historici op een wetenschappelijke manier alle verhalen van het geloof gingen onderzoeken, ontdekten zij, dat het geloof een soort tuin is, waar verhalen ontstaan, tot bloei komen en weer verwelken. Jouw vraag is ook een rechtsfilosofische vraag: Kunnen uit de werkelijkheid ook normen worden afgeleid? Of nog preciezer: welke logica is nodig om uit de werkelijkheid normen af te leiden? Op deze laatste vraag heb ik helaas geen antwoord.

Als christen probeer ik bijbelse beginselen in mijn leven toe te passen, alhoewel het niet altijd even makkelijk is. ;-) Wat TV kijken betreft probeer ik programma's te vermijden met veel geweld, immoraliteit enzovoort. Ditzelfde is ook voor computergebruik,men kan de pc voor opbouwende dingen gebruiken, op forum's elkaar steunen en helpen, maar het kan ook anders. Als christen probeer ik zulke zaken zelf in de hand te houden en probeer ik dingen te mijden die mij en mijn gezin geestelijk zouden schaden. De tv kan een doos van de duivel genoemd worden, maar gisteren was er een mmooie tekenfilm van cars op die ""doos"en we hebben er met met het hele gezin heerlijk van genoten. Voor mij persoonlijk niets verkeerds mee dus. We hoeven niet alles als zoete koek aan te nemen wat geestelijken of christelijke organisaties ons voorschotelen. Ik ben pro technologie, mensen hebben de gave om deze te ontwikkelen, christenen kunnen zich laten leiden door de beginselen uit Gods woord hoe ze er zelf mee omgaan. Gods Woord dient voor een christen prioriteit te zijn, niet een gedachte van bepaalde mensen. Maar dit is hoe ik het persoonlijk zelf ervaar/bezie. ;-)

Wanner het om technologische of medische ontdekkingen gaat, kun je feitelijk twee kanten op, omdat de bijbel er in concreto natuurlijk niets over zegt ; de schrijvers konden in de verste verte niet vermoeden wat er allemaal nog uitgevonden zou gaan worden in de verre toekomst. Dat is dus allemaal puur een kwestie van interpretatie. De een stroom Christenen zal proberen zo ongeveer alles te verbieden omdat ze in veel ontwikkelingen / vooruitgang het werk van de duivel zien. De andere stroom gaat er van uit dat als God het niet goed vond, hij het ons ook niet had laten uitvinden, en maakt dus gretig gebruik van alle denkbare (en vaak ook zeker etisch discutabele) zegeningen van de wetenschap. In de praktijk zie je dat de 'nee'-groep vaak, maar niet altijd, met name onder de meer fundamentalistische stromingen te vinden is, wat vooralsnog / inmiddels een minderheid is onder de christenen. Wat mensen / gelovigen persoonlijk vinden hangt voornamelijk af van de kerk die ze bezoeken en de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. ...en soms ook gewoon wat in hun straatje past ;-)

Er zijn al veel antwoorden op deze vraag. Ik kan er niet veel nieuws aan toevoegen. Toch wil ik er even mijn mening over geven. Ik begrijp dat jouw vraag te maken heeft met jouw leefomgeving. En niet alleen deze vraag, je hele houding t.a.v. de Bijbel en van Christenen. Ik vind het jammer dat jij je mening zo laat beïnvloeden door die mensen. Ik woon in een omgeving waar ook zulke 'zwarte-kousen-kerken' voorkomen. Omdat ik weleens persoonlijk met die mensen over de Bijbel tracht te praten merk ik hoeveel macht de kerk in die dorpen heeft. Het gaat daar niet om wat er werkelijk in de Bijbel staat, maar om wat de dominee heeft gezegd. En er is veel onderlinge 'controle'. Dus het antwoord op je vraag is: het wordt opgelegd door de groep (het dorp, de kerk). In de Bijbel staan beginselen, die je ook vandaag de dag kunt toepassen. Al waren er geen TVs, auto's', mobieltjes, enz. toen de Bijbel geschreven werd, beginselen (principes) zijn altijd en overal geldig. Je kunt die beginselen leren begrijpen en toepassen, maar dan moet je de Bijbel niet 'doorworstelen'. Er zijn bepaalde dingen die jou interesseren, die jij graag wilt weten: ga aan de slag om de antwoorden op jouw vragen te vinden in de Bijbel. Ik raad je aan om een Bijbel met een uitgebreide index te gebruiken, anders is het heel moeilijk om te vinden wat je zoekt.