Waarom liet Jezus zich dopen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In 1 Petrus 2:22 kun je lezen dat Jezus geen zonde had begaan. Voor hem was het dus niet nodig zich te laten dopen vanwege ‘berouw om zijn zonden’. Toch was dat het in het algemeen het doel van de doop door Johannes de Doper. Johannes wou Jezus daarom eigenlijk niet dopen. Jezus zei toen echter: “Laat het deze keer zo zijn, want aldus past het ons alles wat rechtvaardig is te volbrengen.” (Mattheüs 3:15). Door zijn doop bood Jezus zich aan zijn hemelse Vader aan, gaf hij aan dat hij bereid was zich te ‘offeren’. Toen hij na zijn onderdompeling in de Jordaan weer omhoog kwam uit het water werd Jezus door God met heilige geest gezalfd (die kwam in de vorm van een duif op hem) en liet vanuit de hemel horen: “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; ik heb u goedgekeurd”. (dit staat in de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas beschreven).

Bronnen:
de Heilige Schrift (de Bijbel)

In het Oude Testament komt het begrip doop niet zozeer voor, maar het Nieuwe Testament begint bij Johannes de Doper, die de doop van bekering en vergeving van zonden predikt. Het water wast symbolisch de zondern weg. Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper. Ook hij predikt dat vergeving van zonden mogelijk is. Toegevoegd na 3 minuten: In feite waren het tijdgenoten met gemeenschappelijke visies. Johannes vond volgens de overlevering dat hij Jezus eigenlijk helemaal niet kon dopen, maar dat dit andersom moest gebeuren. Voor Jezus was het kennelijk een belangrijk statement (dat vaker terugkomt in de bijbel) dat hij ook een mens is en niet hoger in rang/stand dan zijn medediscipelen. Toegevoegd na 14 minuten: Een stukje theologie samengevat: Voor Jezus en Johannes werden mensen ook gedoopt. De mensen die bij Israël hoorden geloofden dat God een plan met hen had. De mensen die niet in Israël woonden werden heidenen genoemd, wat in de tijd een scheldwoord was. Ze hoorden er niet bij. Buitenlanders die ook erbij wilden horen waren volgens de Joden onrein en moesten eerst gereinigd worden. Door de doop liet iemand zien onrein te zijn geweest. De Joden hoefden niet gedoopt te worden. Die waren schoon van zichzelf. Toen Johannes en Jezus beweerden dat alle mensen onrein zijn (foute dingen doen) en dus allemaal gedoopt zouden moeten worden was dit letterlijk vloeken in de kerk. De mensen vonden het maar raar. Omdat Jezus werd beschouwd als iemand die zonder zonde leefde gaf hij het voorbeeld door zelf ook via de doop te laten zien een schone start te maken. Zo is de Christelijke doop ontstaan.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_(sacrament)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper

Johannes wist dat Jezus geen zonden te belijden had en daarom zei hij: „Ik moet door u gedoopt worden, en gij komt tot mij?” Maar Jezus’ doop zou iets anders symboliseren. Jezus antwoordde dan ook: „Laat het deze keer zo zijn, want aldus past het ons alles wat rechtvaardig is te volbrengen” (Mattheüs 3:13-15). Omdat Jezus geen zonden had, was zijn doop geen symbool van berouw over zonde; ook hoefde hij zich niet aan God op te dragen, want hij maakte deel uit van een natie die al aan Jehovah opgedragen was. Zijn doop op dertigjarige leeftijd was uniek en symboliseerde dat hij zich aan zijn hemelse Vader aanbood om voortaan diens wil te doen.

Misschien omdat hij een voorbeeldfiguur was en als hij zich zou laten dopen er ook veel van zijn volgelingen net als hij zich zouden laten dopen.

-Jezus liet zich dopen door Johannes de Doper uit respect voor zijn werk en het vertrouwen dat hij in deze man had. -Notabene 75 n.C. schrijft een tollenaar die zich tot Christus bekeerde (Matheus in zijn evangelie) dat Johannes zei dat het eigenlijk andersom had moeten zijn. Dat was geen feit maar een wens van Matheus omdat hij Christus als de messias zag en niet Johannes. -Het vertrouwen en respect voor Johannes is begrijpelijk. -Johannes was een Joodse profeet die in Palestina predikte. Enige zoon van priester Zacharias (een afstammeling van een oud priestergeslacht). Zijn moeder (die eigenlijk geen kinderen kon krijgen; ook daar kwam de engel Gabriël aan te pas. Zat in de familie) was een tante van Maria, de moeder van Jezus. -Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden, mocht je die hebben begaan. -Door de doop werd je in ieder geval gereinigd. -Johannes was een goed mens en een geweldig redenaar. Had heel veel volgelingen die zich achter hem schaarden en lieten zich door hem dopen. -Op een dezer doopsessies kwam Jezus naar hem toe (ze kenden elkaar)en liet zich door hem dopen. Jezus had zijn redenen en niet meer dan dat. -Waarom nog speculeren over het waarom? Ja, dan kun je van alles gaan verzinnen zoals: Alweer een duif die op zijn hoofd kwam zitten en als H. Geest kon spreken. -Geloof niets van wat je hoort en geloof de helft van wat je ziet!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100