Waarom wordt er vaak slecht gesproken over buitenechtelijke kinderen?

Als ik zo om me heen hoor hoe men erover spreekt, bijvoorbeeld op m'n werk. Het lijkt bijna taboe.

Ik ben zelf katholiek opgevoed, maar eigenlijk zie ik uit eigen onderzoek zelf dat heel veel dingen daarvan niet kloppen. Ik volg nu ook een masteropleiding religie en cultuur, hierin kom ik ook met dit soort dingen te maken, maar vooralsnog geen duidelijkheid waarom dit nou zo taboe is.

Als ik delen van mijn eigen onderzoeken ga gebruiken om mijn eigen vraag te beantwoorden, brengt dit me alleen maar meer tot onduidelijkheid. Als ik terugga naar bronnen van vele jaren voor Chr, en dingen met elkaar ga vergelijken lijkt het huwelijk mij onzin. Ik ben in de loop der tijd zelf atheist geworden, omdat ik gewoon heel veel dingen zie die niet kloppen in het geloof. Het'verplichte' huwelijk voor de voortplanting, zo heeft de natuur het wat mij betreft nooit bedoelt, de mens behoort ook gewoon tot de dieren, en de dieren doen het wel zoals de natuur het bedoelt heeft, een door de confessionelen bedacht huwelijk komt daar in de voortplanting niet voor. Waarom worden buitenechtelijke negeslachten deze tijd, de 21e eeuw, dan nog steeds als negatief beschouwd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het gaat er meer om als de man naast zijn relatie/huwelijk nog een geheim leven heeft waar kinderen zijn verwekt. Dan zal er zeker met boze tongen worden gesproken en lijkt deze o zo keurig gezin helemaal niet zo voorbeeldig te zijn.

Stereotypes die door de eeuwen heen in een cultuur zijn gesleten zijn niet zomaar weg te werken. Ik denk wel dat er een kentering plaatsvindt, dus wellicht dat we op het einde van de 21ste eeuw er anders over denken. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw trouwden mensen als ze zwanger waren geworden, eigenlijk dus tot een tiental jaar na de ontzuiling. Dat veranderde zo'n beetje in de jaren 80. We zijn nu goed en wel anderhalve generatie verder. Nu beginnen we er aan te wennen dat mensen kinderen krijgen zonder huwelijk. Dat wordt dan weer opgelost door juridische samenlevingscontracten, maar het is wel het begin van die kentering in denken.

Volgens mij ook afhankelijk in welk milieu, omgeving de 'buitenechtelijke' jongen/meisje opgroeid. In de Randstad is een éénouder gezin toch onderhand wel geaccepteerd.

Omdat buitenechtelijke kinderen een beschadiging zijn van het wederzijds vertrouwen tussen man en vrouw. Het is een belediging, de man heeft een andere vrouw nodig om aan zijn trekken te komen.(ook andersom) En kinderen zijn daar al helemaal het bewijs van.

Ik dacht dat het tegenwoordig heel normaal was als kinderen werden geboren uit een relatie die geen huwelijk is. Ik merk er niets van dat men daar tegenwoordig nog negatief over is. Maar als je bedoelt: kinderen uit een geheime relatie die iemand naast de officiële relatie heeft, dus letterlijk "buitenechtelijk", ja, dat is toch ook negatief? Althans: die geheime relatie is negatief. De kinderen die eruit geboren worden kunnen er niets aan doen. Ik begrijp uit je uitleg, dat je het huwelijk eigenlijk zinloos vindt. Vanuit de gedachte van de evolutietheorie is dat ook zo. Voor de voortplanting is het niet nodig. Een officieel huwelijk is alleen zinvol als je gelooft dat er een God is die het huwelijk tussen een man en een vrouw heeft ingesteld (dus niet de kerk, maar de Schepper zelf).

Je moet wel onderscheid maken tussen 'relatie' en 'huwelijk'. Dit laatste is een juridische figuur, en in feite een driepartijenovereenkomst tussen man (m/v), vrouw(m/v) en de staat. (ja ja: de staat zit er financieel in!) Dat twee mensen een juridische band aangaan, gepaard gaande met feestgedruis, is om de beslissing om samen verder te gaan, een stevige gestalte te geven. Ik moet zeggen, dat dit in Nederland weinig meer voorstelt: je mag gescheiden wonen, het hebben van geslachtsgemeenschap met elkaar is niet voorgeschreven, en met een ander is niet verboden. Het gaat eigenlijk alleen maar om geld, en de macht over de kinderen. Het huwelijk is dus een juridische figuur, en bedoeld voor bezit. Daarom trouwden alleen de rijken vroeger, om de eigendom van landerijen veilig te stellen. In de middeleeuwen trouwde de gewone man niet, dus was bijna iedereen buitenechtelijk.