Welk geloof houdt zich nog het meest aan de bijbel?

D.w.z. viert bijvoorbeeld de feesten zoals die in de bijbel beschreven staan zoals het Loofhuttenfeest. Is dat alleen het Jodendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Loofhuttenfeest is idd een feest wat gevierd wordt door Joden. Maar dit betekend niet automatisch dat Joden zich het meest aan de bijbel houden. Het probleem is dat de bijbel op zoveel verschillende manieren wordt uitgelegd, waardoor elk geloof van zichzelf zal zeggen, wat wij doen is de juiste uitleg.

ik geloof 7de dag adventisten en er zijn ook messias belijdende joden die deze feesten nog vieren

Als we het hebben over de ganse bijbel dan merken we inderdaad ,dat de bovengenoemde feesten een afschaduwing waren van dingen die moesten komen. (Hebreeën 10:1) . . .Want aangezien de Wet een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen, . . . Met de komst van christus werd de wet dus vervuld. Christus heeft ons wel een model nagelaten om na te volgen: (1 Petrus 2:21) . . .GIJ werdt trouwens tot deze [loopbaan] geroepen, want ook Christus heeft voor U geleden, U een model nalatend opdat GIJ nauwkeurig in zijn voetstappen zoudt treden.  Wat zijn nu enkele navolgenswaardige hoofdpunten uit Christus leven? 1. Jezus Christus zei in gebed tot Jehovah: ’Ik heb uw naam bekendgemaakt’ (Johannes 17:26). Ware christenen doen dat nog steeds.  2. Jezus predikte over Jehovah’s koninkrijk en instrueerde zijn discipelen om huis aan huis hetzelfde te doen. Hij zei: „Welke stad of welk dorp gij ook binnengaat, onderzoekt wie daarin het waard is.” Later zei hij tegen zijn volgelingen: „Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën” (Mattheüs 10:7, 11; 28:19). U kunt ware christenen in deze tijd makkelijk herkennen omdat ze nog steeds hetzelfde werk doen.  3. Jezus weigerde partij te kiezen in politieke kwesties. Hij zei dan ook over zijn volgelingen: ’Zij zijn geen deel van de wereld, evenals ik geen deel van de wereld ben’ (Johannes 17:14). Ware gelovigen moeten bekendstaan om hun politieke neutraliteit.  4. Jezus cijferde zichzelf weg in zijn liefde voor anderen. Hij zei: „Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35). Ware christenen geven om elkaar en doen niet mee aan oorlogen.

Waarschijnlijk houdt geen enkele christelijke stroming zich aan de bijbel, allemaal omdat ze hun stroming privatiseren: hun geloof boven dat van een ander zetten; "mijn geloof is beter dan het jouwe". Dat is altijd al zo geweest. De schrijvers van de bijbel probeerden juist compassie in onze wereld te schrijven, maar bereikten het tegenovergestelde, van heksenverbrandingen tot kernoorlogen. Toch zijn de (Europese, en dus niet de Amerikaanse) protestanten al een aardig eind in de buurt gekomen met het werk van Erasmus. Joden hielden zich in het verleden nog het meest aan de essentie van godsdienst ('wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet' en 'respecteer de ander' , 'wees eerlijk en oprecht' etc). Maar sinds dat gedoe met Palestina zijn zij de juiste weg ook uit het oog verloren. Waarschijnlijk houden de gematigde moslims zich nog het meest aan zowel de bijbel én de koran, maar velen weigeren dit te zien en/of te erkennen. Wat ik bedoel is dat in de bijbel, net als in de Koran, staat: 'maak geen afgodsbeelden', 'en vrouw die haar haren niet bedekt kan zich beter kaal scheren' , 'geen tattoos' , 'eer je (voor)ouders'. Om dit moment zijn de meest onopvallende moslims het dichtste bij de letterlijke uitvoer van de heilige geschriften, al is de interpretatie in sommige opzichten anders (waar christenen wetenschap proberen uit te bannen, proberen moslims rede en religie juist te verenigen).

Bronnen:
Compassion - Karen Armstrong
Rede en Religie - Michiel Leezenberg
Universiteit Tilburg;...
www.bijbelenkoran.nl

Ik houd het op de Jehova Getuigen. Volgens mij zijn die behoorlijk bijbelvast en nemen ze zelfs een aantal zaken erg letterlijk.

Het unieke van de bijbel is dat ondanks wat mensen doen de bijbel zichzelf niet tegenspreekt. 2 Tim 3:16,17 zegt:De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk Daaruit blijkt dus dat we de bijbel moeten bekijken om te zien, wat zijn de echtheidskenmerken van het ware geloof Jezus is ons grote voorbeeld daarin Hij gebruikte de bijbel (hij zei regelmatig Er staat geschreven...) het gebruik van de bijbel moet dus een belangrijke plaats in nemen Hij leerde zijn volgelingen het goede nieuws van het koninkrijk bekendmaken en voor hij naar de hemel opsteeg gaf hij hun nogmaals die opdracht (Mattheus 28:19,20 Mattheus 24:14 Hij zegt zelf dat hij gods naam bekend maakte deze is erg belangrijk omdat hij ons leerde bidden "UW NAAM WORDEN GEHEILIGD" (Mattheus 6:9) in Romeinen 10:13 staat dat een ieder die die naam aanroept gered zal worden die naam komt meer dan 7000 maal voor in de bijbel en iemand die zo vaak zijn naam in een brief zet wil toch graag dat die gebruikt wordt (psalm 83:18) Gebruik de bijbel en het belangrijkste is dat je in je zoektocht de schepper zelf vraagt om hulp om de juiste keuzes hierin te maken succes

Volgens mijn moeder de Zevendedagsadventisten, en zij kan het weten: - zelfde regels t.a.v. (bereiden van) eten als in de bijbel - vieren van de sabbath ipv de zondag - doop door onderdompeling van volwassenen ipv babydoop enz. Toegevoegd na 21 uur: En niet te vergeten het afdragen van 1/10 van je inkomen aan de kerk.

Mja; heel technisch eigenlijk per definitie de Room Katholieken. Mattheüs 16:19 "En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." Jezus geeft hiermee aan Petrus het mandaat van de paus als de autoriteit namens Hem op Aarde. De besluiten van Petrus (en daarmee zijn opvolgers) zijn daarmee gelijk als zijnde het Jezus zelf was die het besluit genomen had. (Het pauselijk mandaat hangt voor zo ver ik weet voor het grootste deel aan Mattheüs 16.) Met de beslissingen van de paus als gelijkwaardig aan het woord van Jezus zelf betekend dat ook dat Rooms-Katholieken die zich aan de woorden van de paus (en zijn vertegenwoordigers van de kerk: de bisschoppen en priesters) houden zich ook het meest aan de Bijbel en de intenties daarachter houden (de film Dogma steekt hier overigens leuk de draak mee). Ongeacht wat de paus zegt; het is automatisch volgens de wetten van Jezus (vandaar ook de uitdrukking 'Roomser dan de paus' als een uitdrukking voor overdreven vroom, het namelijk per definitie onmogelijk). Alle op de Bijbel gebaseerde geloven beweren echter dat zij zich er het beste aan houden. Ze hebben daar ook ieder zo hun eigen Bijbel teksten voor om dat te legitimeren (en historisch in genoeg gevallen: om anderen in puin te slaan).

Het gaat om onze persoonlijke relatie met de Here Jezus, die God met ons wil aangaan, net zoals met de eerste Christenen. We zullen eerste wederom geboren moeten worden ( Joh 3 vs 3 ) door de Here Jezus in ons hart aan te nemen ( Joh 1 vs 12 ) en dan komt de Heilige Geest in ons wonen en gaan we die ervaren door ons geweten. De perfecte leer bestaat niet, wel gaat het erom of die leer ons dichter naar God toebrengt of juist niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100