Waarop beroemen Jehovah's Getuigen de uitspraak dat de beleidvolle slaaf enkel onder hen te vinden is ?

Sommige vertalingen geven de woorden "beleidvolle slaaf "weer met: "betrouwbare en verstandige dienaar".

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+24%3A45-47&id42=1&id18=1&id47=1&id37=1&id16=1&id35=1&l=nl&set=10

Weet jij het antwoord?

/2500

Ze beroepen zich op niets anders dan hun uitleg van het verhaal uit de bijbel. Dat hele verhaal is slechts een verhaal, opgeschreven door mensen (alleen mannen!) en is dus waard wat het waard is. Maar iedereen is vrij om te vinden en te geloven wat ie wil. Als ze anderen maar met rust laten.

45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? De uitleg die hieraan wordt gegeven door de getuigen, is dat het ‘eten geven’ gaat over geestelijk voedsel. Omdat JG’s geloven dat zij het enige ware geloof hebben, de "waarheid", moet het geestelijk voedsel dus komen van deze getrouwe en beleidvolle slaaf, die het geestelijk voedsel ‘bereidt’ voor de getuigen. Volgens de definitie bestaat deze slaaf uit 144.000 personen, waarvan naar zeggen nog rond de 9000 mensen in leven zijn. In de praktijk echter wordt het geestelijk voedsel enkel en alleen bereid door zo'n 10 mannen, die het Besturende Lichaam worden genoemd. Dit deel van 'de slaaf' (in Brooklyn) probeert de volgelingen wijs te maken dat deze groep van mannen in Brooklyn direct door God worden geinspireerd en dat zij het over het algemeen ‘unaniem’ eens zijn over het ‘licht’ (= inzicht in betekenins van de bijbel). Echter, in de praktijk wordt er democratisch gestemd als iemand een nieuwe uitleg bedenkt. Merkwaardig, want democratie wordt (misschien niet met zoveel woorden) afgekeurd door de Getuigen, aangezien zij theocratie nastreven. Toegevoegd na 14 uur: Naar aanleiding van de reacties: De 10 mannen zijn er 7. Sinds 1992 is dit besturende lichaam officieel versterkt met een aantal comités. Uiteraard staan deze 7 leden nog steeds aan de top.

TOEN Jezus over het samengestelde teken van de laatste dagen sprak, stelde hij de vraag: „Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd ,hun voedsel te geven?” Vervolgens zei hij dat die slaaf voor zijn getrouwheid beloond zou worden met een aanstelling over alle bezittingen van de Meester (Matth. 24:45-47). Enkele maanden daarvoor had Jezus een soortgelijke vraag gesteld. (Lees Lukas 12:42-44.) Hij noemde de slaaf een „beheerder” en sprak over de „huisknechten” als zijn „lichaam van bedienden”. Een beheerder is een huismeester of -bestuurder die over dienstknechten is aangesteld. Maar de beheerder is zelf ook een dienstknecht. Wie is die slaaf, of die beheerder, en hoe verstrekt hij ’voedsel te rechter tijd’? Het is voor ons allemaal van essentieel belang het kanaal te erkennen dat wordt gebruikt om geestelijk voedsel uit te delen. Bijbel Commentatoren de christenheid brengen deze woorden van Jezus vaak van toepassing op personen die een verantwoordelijke positie onder belijdende christenen bekleden. Maar Jezus, de „meester” in deze illustratie, zei niet dat er heel veel slaven zouden zijn, verspreid over de verschillende sekten van de christenheid. Nee, hij zei duidelijk dat er maar één „beheerder”, één „slaaf”, zou zijn, die hij over al zijn bezittingen zou aanstellen. moet de beheerder dus de „kleine kudde” van gezalfde discipelen als collectief lichaam, als groep, voorstellen. In de context van Lukas’ evangelie had Jezus net over hen gesproken (Luk. 12:32). De uitdrukking „lichaam van bedienden” of „huisknechten” heeft betrekking op deze zelfde groep, maar legt de nadruk op hun rol als afzonderlijke personen. Bedenk ook dat het verwarrend zou zijn als God verschillende religies zou gebruiken die het nu al niet met elkaar eens zijn Net als in oude tijden gebruikt hij een kanaal vroeger had je de ark des verbonds later werd Jeruzalem het centrale punt van aanbidding tegenwoordig is dat de getrouw en beleidvolle slaaf Maar net als vroeger men Jezus niet erkende als de zoon van god zullen ook in deze tijd velen dat kanaal niet erkennen Breed en wijd is de weg die naar de vernietiging leid smal de weg die naar het leven leid maar er zouden er weinig zijn die hem zouden vinden ( Matth 7:13) Hoe zou god anders dat licht steeds helderder laten schijnen

Wat is de getrouwe en beleidvolle slaaf? Jezus noemde dit in Mt 24:45. Het zou een "knecht" zijn die bij de terugkomst van Jezus bezig zou zijn met de belangen van het koninkrijk. Jezus wederkomst was geen letterlijke, maar in het hele hfdst 24 sprak hij over de tekenen die zouden bewijzen dat hij wedergekomen was. Volgens Openb. 12:12 zou het gepaard gaan met het oprichten van het koninkrijk in de hemel (Mt 6:9), het verwijderen van Satan uit de hemel, en wee voor de aarde. 1914 is daar een gekenmerkt jaar in met het uitbreken, van "wee" op de aarde. Dat jaar kwam Christus in als koning terug. (niet letterlijk als persoon) Op aarde was een kleine groep onder Russell begonnen zich af te scheiden van religie op dat moment. Paulus had voorzegd dat er afval van het ware geloof zou komen1 Tim 4:1-5. Hij besefte dat veel leerstellingen niet strookten met de gedachte in de Bijbel, soms letterlijk er niet door werden ondersteund. Hij begon een campagne om mensen daarvoor te waarschuwen en was daar in 1914 er hard mee bezig. Er is veel gedaan hun tegen te houden, daar ze dingen vertelden die niet gelijk waren aan de algeheel aanvaardde leringen. Het werk werd desondanks gezegend, zoals Jezus had beloofd. Het werk groeide en zelfs wereldwijd. Er moest een corporatie komen die het werk leidde en aan wettelijke regels voldeed. Zo ontstond het WT, Bijbel Gen. Er werd veel werk verzet in het "geestelijk voeden" van mensen. Dit door middel van het drukken van lectuur. Er moest natuurlijk ook beslissingen worden genomen. Daarom werd een Bes. Lich. in het leven geroepen. Hebben ze altijd perfecte beslissingen genomen? Neen! Hebben ze foutloos gehandeld? Neen! Maar hun streven was gericht de dingen volgens de Bijbel te laten geschieden. Ook in Jeruzalem was er een Besturend Lichaam. Hebben de apostelen van Jezus foutloos gehandeld? Neen! Ze waren zelfs soms dom bezig. Was Petrus volmaakt bezig? Neen! Maar toch heeft Jezus hem de sleutels van het koninkrijk toevertrouwd. Zo veel mensen, zoveel meningen. Niet iedereen is het eens met beslissingen. Maar het BL zien als HET middel dat Christus gebruikt kan later veel voordelen opleveren. Jezus zei dat het tarwe met het onkruid zou opgroeien om later gescheiden te worden. Om meerdere redenen kunnen JG zich beroemen op het feit dat de Slaaf dus hun werk leidt. En dat er oude mannen het werk leidt is niet juist. Vele jongeren bevinden zich in de comités die uit meerdere personen bestaan, en niet eens tot de 144.00 behoren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100