Waarom gebruikt men 'v. Christus' terwijl men niet in Christus geloofd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat het nu eenmaal het gebruik is. Het is de gangbare term voor de jaartelling en sluit aan op de standaard in de westerse wereld. Het al dan niet geloven in christus is niet relevant voor het gebruik van deze term. Ook mensen die niet in Sinterklaas geloven noemen de dag Sinterklaas. En niet-christenen noemen hemelvaartsdag ook gewoon hemelvaartsdag, ondanks dat ze niet geloven dat er echt iemand naar de hemel is gevaren of dat de hemel uberhaupt bestaat. En christenen noemen vrijdag ook gewoon vrijdag (vernoemd naar de niet-christelijke godin Freija). Hun geloof (of ongeloof) met betrekking tot Freija staat daar los van.

Er zijn genoeg "men's" die wel in Christus geloven, maar dat daargelaten. "Internationaal wordt de christelijke jaartelling als standaard gehanteerd. Deze geeft aan hoeveel jaren er zijn verstreken sinds het moment waarop Jezus Christus verondersteld wordt te zijn geboren. Het begin van het jaar 1 geldt als het ijkpunt. Het ijkpunt is dus niet een jaar, maar een tijdstip. Dat verklaart ook waarom er geen jaar nul is. Het jaar -1 (1 v.Chr.) wordt dus gevolgd door het jaar 1 (1 n.Chr.)." http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaartelling#Christelijke_jaartelling

Mensen die echt niet in Christus geloven gebruiken die tijdsaanduiding niet. Zij noemen het - zoveel jaar G.T. Die letters staan voor Gewone Telling (de telling die sinds Gregorius gebruikt wordt). Toegevoegd na 1 minuut: correctie: niet telling maar tijdrekening.

Goeie vraag!!+ De hele geschiedenis is een tijdslijn. Met ergens een start en nooit een einde.

Omdat we anders de hele tijd moeten uitleggen wat we bedoelen met 'voor de gebruikelijke jaartelling'.

Het dus dus wel degelijk vóòr de 'tijdrekening', en niet vòòr Christus. Want men wou januari koste wat het kost behouden, in plaats bv de eerste maand van de joodse kalender, ttz de maand nisan/april Wat nog niet wil zeggen dat men niet dichter bij Jezus' werkelijke geboortedag had kunnen komen. Zo geeft Mattheüs aan dat hij bij zijn doop ongeveer 30 jaar oud was, en deze vond plaats in 29gt, en over de duur van zijn bediening geeft de profeet Daniël aan dat die 3 en 1/2 jaar heeft geduurd. Hij is vermoord op 15 Nisan, op de leeftijd van 33 1/2 jaar, zodat hij geboren is rond begin oktober -2. I.v.m de problematiek rond het 'tot een wereldwijde consensus komen' verwijs ik jullie naar het boek 'geloven in de lage landen' van Peter Nisan, waarin aan de hand van de middeleeuwse manier van tijdsbepaling een beeld wordt geschetst van de problemen die een niet algemeen geldende chronologie stelt om feiten en personages in de tijd te situeren.

omdat het een naam is die gegeven is aan een bepaalde periode. omdat het een benaming is kan je het ook gebruiken als je niet regelmatig in de kerkbanken zit. dan kan je zeggen '... jaar voor de jaartelling'

Omdat we wel de christelijke jaartelling gebruiken!

Zoals gezegd is in de Europese context de Christelijke jaartelling door de loop van de geschiedenis in gebruik geraakt. Tegenwoordig zie je steeds vaker in bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties dat er een seculiere variant wordt gebruikt. In het Nederlands: v.Chr > v.o.j. (voor onze jaartelling) n.Chr > n.o.j. (na onze jaartelling) Het Engelse alternatief is gangbaarder: B.C. (before Christ) > BCE (before common era) A.D. (Anno Domini) > CE (common era)