waarom duurt de vastentijd 40 dagen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Waarom 40 dagen? 40 is een belangrijk en betekenis getal in de Joods-Christelijke geschriften: In het bijbelboek Genesis regent het 40 dagen en nachten: de aarde wordt vernietigd door de grote watermassa. Het Hebreeuwse volk dat weggetrokken was uit Egypte was 40 jaar in de woestijn voor ze het door God beloofde land introkken. Mozes vaste 40 dagen voor hij de Tien Geboden ontving op de berg Sinai. Jesus vaste 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn taak. Vooral het laatste wordt door de meeste Christenen gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor Pasen.

Bronnen:
http://www.langedijkkerkplein.nl/sow/lent.shtml

omdat de bijbel een dik boek is komen getallen meer dan 1x voor, dat betekend niet dat 40 een heilig getal is. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Tijdens de Eucharistieviering op deze dag wordt de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as. Deze as is een teken van boetvaardigheid. Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren (‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.) Deze woorden, afkomstig uit het boek Genesis, benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven, de vorm van het kruis daarentegen wijst op eeuwig leven. Vanaf het begin van de veertigdagentijd tot de paaswake wordt het alleluja niet gezegd. De zondagen van deze periode worden 1e, 2e, 3e, 4e en 5e zondag van de veertigdagentijd genoemd. De 6e zondag, waarop de Goede Week begint, heet Palm- en Passiezondag.

Bronnen:
Bijbel