jezus predikte van dorp tot dorp doen de kerken dit ook?

Weet jij het antwoord?

/2500

nee. alleen als het een evangelisatie gemeente/kerk is.

Kerken zijn gewoon gebouwen, met een besloten clubje mensen, die het heel prettig met elkaar hebben, en ze zijn het ware geloof vergeten. Het geloof is ingeruild voor traditie en gebruiken. Dus het antwoord is nee.

Anders zoals veel van de bekrompen mensen denken die hier maar wat neer typen zonder ook maar ergens een klein beetje verstand van te hebben zal wel frustratie zijn. Kerken waarmee niet het gebouw wordt bedoeld. Zijn over het algemeen actief bezig met evangeliseren en zending dit gebeurt niet van deur tot deur.

Jezus predikte inderdaad van dorp tot dorp, en betrok zijn toenmalige discipelen ook bij datzelfde werk. Bovendien gaf hij hen duidelijke instructies, nl: zij moesten bekendmaken dat Gods koninkrijk was nabijgekomen. Heden ten dage beweren vele kerken in Gods naam en in Jezus' naam te prediken, maar hun boodschap is veranderd: zijzelf beweren ofwel dat Koninkijk te zijn, ofwel brengen ze dat van toepassing op een of ander politiek systeem dat hen betaalt of hun goedkeuring heeft. Zo zei ooit een vooraanstaande geestelijke, vertegenwoordiger van (zogenaamd) christelijke kerken: 'de Volkenbond is de politieke uitdrukking van Gods koninkrijk op aarde.' Mocht de Christus nog in zijn graf liggen, hij zou zich omdraaien'... In zijn tijd sloeg hij Satans aanbod af, toen die hem alle koninkrijken aanbood... tegen één eenvoudige daad van aanbidding. Anderzijds blijkt uit de feiten welke eenieder in het licht van de bijbel kan waarnemen, dat Gods Koninkrijk thans is opgericht, maar nog steeds geen deel van de huidige politieke wereld is. Raad maar zelf wie de enigen zijn die die boodschap van huis tot huis, in Jezus' naam bekendmaken... Toegevoegd na 2 uur: Kerken mogen in onze tijd van dorp tot dorp prediken, maar stel u de vraag: voldoet hun boodschap aan hetgeen de Christus voor onze tijd voorzei, toen hij aankondigde: 'Dit goede nieuws van het ( niet het toekomstige, maar het opgerichte) koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis, en dan ...'(Mattheüs 24:14)?

De kerk is in haar eigenlijke betekenis niet direct een gebouw, maar meer een gemeenschap waar mensen samenkomen om hun geloofsovertuiging met elkaar te delen. Dat in de huidige tijd daarvoor specifieke gebouwen zijn doet daar niets aan af. Sommigen zullen zeggen dat "de kerk" predikt vanuit Rome en andere stromingen binnen het Christelijke geloof zullen dat willen bestrijden. In mijn optiek gaat het bij het uitdragen van je geloof (predikken) er niet zozeer om dat dit vanuit een kerkelijke organisatie gebeurd, maar vanuit jou eigen overtuiging. De opdracht die Jezus gaf aan al zijn volgelingen is daarvan het bewijs. Daarbij hebben we wel houvast aan de bijbel en moeten we onszelf steeds weer kritisch durven bekijken. Dat lukt vaak goed met geloofsgenoten.