Waarom schiep God ook een duivel?

Als God almachtig is, laat die hem toch gewoon verdwijnen? Als ik me niet aan de 10 geboden houd o.a., zoals eerbied voor mijn ouders moet ik maar voor altijd branden in de hel. Kan God niet een sanctie bedenken die niet voor eeuwig geldt? Iets meer humaan, want God houd toch van alle mensen? Een God die naar zijn eigen evenbeeld de mens creëert en er volgens een potje van maakt, is geen 'slimme God'. Als wij zijn evenbeeld zijn, heeft God dus ook duistere kanten.

Als Lucifer al een afvallige Engel was. God stond toch aan de begin status? Voor God waren er toch geen Engelen?

Ik zie weer veel reacties van gelovigen die zeggen dat ik het maar niet te letterlijk moet nemen. Dus de bijbel is fictie en non-fictie door elkaar heen? Of het is allemaal symbolisch bedoelt? Jezus liep dus niet over water en genas geen blinde en veranderde water niet in wijn? Of dat toch maar weer wel. Ik snap jullie geloof niet.

Die verhalen van jullie over vrije wil, wat een onzin. Als je dus iemand schept en geeft hem vrije wil, dan ook maar de vrije wil op te doden te verkrachten te stelen etc. Wat ben je dan een slechte schepper in mijn ogen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens de Bijbel schiep God de Duivel niet. Satan de Duivel, is de naam die hij kreeg. Satan (52 X in de Bijbel) de Duivel (33X) betekent volgens het oorspronkelijke grieks (diabolos): Tegenstrever Lasteraar.. Als je de eerste hoofdstukken van Job leest, staat er dat er een vergadering in de hemel was en ook Satan zich daarbij aansloot. Het is een heel verhaal, maar daarin merk je dat Satan het leven van Job niet mocht ontnemen. In het boek Hebreeen (2:14) staat dat Satan het middel heeft om iemands dood te veroorzaken. Deze 2 versen zijn met elakaar in overeenstemming. Ook kunnen we door deze wetenschap niet beweren dat iemands dood altijd door God word veroorzaakt. Satan is oorspronkelijk als "zoon" van God geschapen, maar daar al zijn schepselen een vrije wil hebben, word in het Bijbelboek Ezechiel 48 op symbolische wijze gezegd dat hij hoogmoedig is geworden en zich LATER tegen God heeft gekeerd. Als iemand een kind baart (of ter wereld brengt), die later een moordenaar word of iets verschrikkelijks doet, hebben de ouders niet altijd de schuld van het gedrag van dat kind. Zo is God niet verantwoordelijk voor datgene wat Satan doet. Wel heeft hij volgens Openbaring 12:12 geen toegang meer tot de hemel en zal binnenkort vernietigd worden samen zijn handlangers, de demonen.

Een paar mogelijkheden. Er zin er vast meer. - Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. - God wil ons een keuze geven. Hij houdt zoveel van ons, dat hij ons de vrijheid geeft voor het Kwaad te kiezen. - De Duivel heeft God overwonnen. De Hemel bestaat niet, we komen allemaal in de Hel. Het enige dat God nog voor ons heeft kunnen doen, is ons een tijdelijk bestaan op Aarde geven dat nog enigermate draaglijk is. - God bestaat niet.

Om een oneindig goede kracht te kunnen begrijpen, moet er ook een oneindig slechte kracht zijn.

Dat heeft ie helemaal niet gedaan.

Voor zover ik het scheppingsverhaal ken is Lucifer een afvallige engel. En dit is dus de duivel geworden. Alleen wel typisch dat Lucifer een God voor de Romeinen was. Lucifer is de tweelingbroer van de Maan Godin Diana... En een God die almachtig is heeft zonder enige aarzeling een duistere kant... Ik geloof alleen niet dat er maar één almachtige God is geweest die de aarde etc. schiep...

Alles heeft twee kanten, goed en slecht, warm en koud, groot en klein. Zonder duivel bestaat er geen god want alles bestaat dankzij het tegendeel. Niemand heeft iets geschapen, zo werkt het gewoon.

Het gaat om de eeuwenoude vraag waar het kwaad in de wereld (het slechte) vandaan komt en waarom God hier niets aan doet. Hiervoor zijn door diverse schrijvers van de bijbel twee oplossingen voor bedacht: God is goed en kwaad in één en de andere oplossing: Er zijn twee machten. De goede is God en de duivel is het kwaad. Ik ben zelf gelovig en hecht veel waarde aan het idee dat dat de boeken die wij o.a. in onze kerk gebruiken (zoals de bijbel) duizenden jaren geleden geschreven zijn door verschillende schrijvers en in verschillende tijden. Deze schrijvers geven in hun verhalen hun visie en inspiratie uit hun religie en zijn ook voor ons nog steeds een bron voor inspiratie. Die bron heeft wel enige toelichting nodig of zo je wilt interpretatie. Die interpretatie is in diverse geloofgemeenschappen heel verschillend en wordt vaak door een predikant, theoloog, priester gedaan. Vergelijk maar eens de overdenking over een bepaald bijbelstuk in bron 1 en bron 2! Die zijn heel verschillend in visie. Je kunt zelfs de duivel zien als een symbool voor onze slechtheid (zie bron 3). We komen daar nooit uit. Het zijn onze eigen projecties op de wereld en onze religie. Je kunt elkaar hoogstens respecteren om ieders eigen opvatting. Ik denk dat alleen in een duaal godsbeeld (God vs Duivel) er plaats is voor een antwoord op jouw vraag. Mijn antwoord zou namelijk zijn dat we zelf de duivel hebben geschapen (en dat zie ik niet letterlijk). Toegevoegd op 06-06-2009 23:50:10 NB. Als iemand aanstoot neemt aan de afbeelding haal ik deze weg!

Bronnen:
http://samenleving-en-ontwikkeling.infoyo....
http://www.pkn-vriescheloo.nl/preken/070225/
http://www.pknbob.nl/news/default.aspx?lid...

De duivel staat symbool voor het kwade, en god voor het goede. Dat moet je niet allemaal te letterlijk nemen. Als we namelijk zo gaan redeneren, waar zijn dan al die goden en godinnen gebleven die er voor het monotheïsme waren? In de WW?

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_god...

Goed en kwaad zijn zo oud als de mensheid, daarom hadden de Soemeriërs een goede en een kwade god (Ormoezd en Ahrriman). De Joden prefereerden een enkele god die almachtig en goed was en dan heb je een probleem; waar blijf je met het kwaad? De oplossing was de gevallen engel (Beëlzebub, Satan of Lucifer geheten). Zelfs bij een almachtige God geeft licht altijd een schaduw. Elk voordeel heb nou eenmaal zijn nadeel.

Volgens mij schiep "God" niet de duivel, maar de mens zelf. We wiggen en wegen in goed en kwaad, vandaar. God is goed, duivel is kwaad. Staat synoniem aan de geest, goed versus kwaad. Toegevoegd op 07-06-2009 00:22:31 Hieruit volgt, ik denk, dat de mens zelf god zowel als duivel heeft geschapen. Toegevoegd op 07-06-2009 00:39:08 Mag ik nog even toevoegen. Volgens mij hebben we God verzonnen als omweg naar in onszelf te geloven. Toegevoegd op 07-06-2009 08:39:26 God en duivel bestaan in die zin wél, maar dan in de mens zelf. Wie gelooft er nou niet in "het goede"?

god = fabel duivel = fabel ( leven = zwart wit ) = fabel

Het geloof moet toch een excuus kunnen verzinnen waarom iets wel eens fout gaat. En dan is de duivel natuurlijk een prachtige uitvinding om daar alle kwaad maar op af te schuiven Probleem opgelost.

Ik zie de duivel persoonlijk als een stemmetje in het hoofd van mensen. Waarna je zelf de keus hebt om ernaar te luisteren of niet, met jouw eigen besef van goed en kwaad.

God schiep geen duivel ; de mens schiep zich een God, en bedacht er voor het contrast een duivel bij. Geen goed zonder kwaad natuurlijk ; wij houden wel van een beetje dualisme.

Een kind leert dat hij dingen moet accepteren die hij niet begrijpt. En moet vertrouwen dat zijn ouders het beste met hem voor hebben. Misschien moeten we dit als volwassen niet helemaal overboord gooien. Er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen begrijpen. En dus gaan we van alles verzinnen om dat uit de wereld te kletsen. Ik geloof zowel in God als in het bestaan van de duivel. Hoe het precies zit begrijp ik niet allemaal. Dat je iets anders gelooft is prima, maar laat 'het wel of niet begrijpen' niet je drijfveer zijn. Waarom God een duivel laat bestaan? Ik denk inderdaad om ons een 'eerlijke' keuze te geven. Anders zouden we een soort robots zijn. Waarom laten wij onze kinderen soms de fout in gaan.... Je laat ze los als ze leren fietsen, terwijl je weet dat ze zich gaan bezeren. enz. Waarom zetten we kinderen op de wereld als we zelf chronisch migraine, astma of een andere erfelijke ziekte hebben? Doen wij eigenlijk niet dagelijks hetzelfde?

God is de duivel... Hij is alles en dus ook de duivel... Als je god niet kunt zien in de duivel, dan doet het jouw pijn...

God heeft de mensen geschapen en ook de engelen. Beide hebben een eigen vrij wil. Lucifer was, samen met Michaël, Gabriël, Uriël en Raphaël één van de hoogste engelen. Zijn taak was het leiden van de aanbidding van God. Er kwam hoogmoed in zijn hart en hij bedacht dat hij zelf ook aanbeden wilde worden. Hij wilde ook een troon en wilde die boven die van God plaatsen. Toen God hierachter kwam heeft Hij Lucifer uit de hemel geschopt. Lucifer wist ongeveer 1/3 deel van de engelen te overtuigen om aan zijn kant te komen staan. Lucifer is veranderd in de duivel, de gevallen engelen zijn veranderd in demonen. Beiden zijn zeer reeel en oefenen hun invloed uit op de mensen in het dagelijks leven. De duivel is niet de baas in de hel. De hel, of ook wel poel van vuur, is een plaats die voor hem is voorbereid en waar hij en de demonen uiteindelijk terecht zullen komen. De hel is op dit moment nog leeg.

In de eerste plaats dient voorop gesteld te worden dat God geen Veroorzaker of Auteur van de zonde zijn kan. Maar God is ook niet de machteloze passieve toeschouwer van de zonde, Die er niets aan doen kan dat het kwade in de wereld, Zijn goede schepping is binnengedrongen. Dan zou dat betekenen dat het kwaad sterker zou zijn dan God. We geloven in een almachtig God met een wil die door niemand is te weerstaan. Daarom kunnen we niet anders, al doorgronden we het niet, concluderen dat de zonde een plaats heeft in het plan van God met deze wereld, en dat Hij die de zonde niet wil, haar toch met een actieve toelating (permissio activa) in deze wereld geduld heeft. Zie Rom. 9: 6-21; 11:33-36 [Bronnen 3 en 4]. Het 'hoe..?' blijft een onbeantwoorde vraag voor ons mensen. Hoe dan ook, blijft de zonde als een antithetische macht onderworpen aan Gods macht en moet mee dienen aan de verheerlijking van Gods Naam en deugden. Wat de engelen [de satan is een gevallen engel] betreft, in de mogelijkheid van hun val, blijkt dat zij net als de mens tot veranderlijkheid geschapen zijn. Dus eerst hadden de engelen een vrije wil [net als de mens voor de zondeval] en na Lucifers val met de zijnen raakten zij die kwijt en werden het 'gedienstige geesten', zoals de Bijbel stelt. De hemel is ook voor eens en voor altijd gesloten; de kwade engelen zijn als het ware verbannen naar de hel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100