God zou ons de keus laten om te geloven. Als je niet gelooft kom je in de hel. Dan geloof je ook in gods bestaan. Kan iemand helpen met deze paradox?

Als ik aan een christen vraag waarom god zich niet openbaart en me naar de hemel stuurt, zegt hij dat dat is omdat god de vrije wil intact wil laten. Dus ook de keus om te geloven of niet. Als ik echter besluit niet te geloven, beland ik in de hel, ivm de zonde van de geboorte (er vanuit gaande dat ik verder niet gezondigd heb). Daar wordt ik me alsnog van het bestaan gods bewust, en schiet ik er niets mee op, behalve dat ik nu in de hel zit ipv hemel...

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik geloof in God, maar een ander geloofd in Alla, weer een ander bid aan de totempaal en ga zo maar door. Wie je ook maar vraagt, de meesten denken wel dat er íets' is. Hemel en hel zijn moeilijke begrippen. Wij willen alles kunnen begrijpen en verklaren en hebben er moeite mee om het de antwoorden soms schuldig te blijven. Als je geloofd wat in de bijbel staat dan kom je in de hemel of in de hel, maar het is niet aan ons om daar over te oordelen. Wel om er na te leven en hier op aarde het zo acceptabel voor jezelf en voor een ander te maken. Geloven kan het leven wel gemakkelijker maken.

Moeilijke vraag! God vraagt je te geloven. Je kunt vinden wie en hoe hij is, in de bijbel. Als je gelooft, kom je in de hemel. Als je niet wilt geloven, niet. Dat is niet omdat je door erfzonde besmet bent, maar omdat je niet wilt. Door zonden die je doet. We hebben inderdaad een wil hierin. We zijn geen geprogrammeerde poppetjes die doen wat ze opgedragen is. Het is echt een moeilijk leerstuk in de kerk hoor, dit. Want het roept ook weer vragen op. Wat dan met baby's die sterven, of mensen die nooit van God gehoord hebben. Ik weet dat ook niet zo precies. Ik weet wel dat God oneindig veel liefde heeft tot de mensen, en dat er blijdschap is in de hemel over elk mens dat tot geloof komt.

Er is geen paradox; Hij bestaat of hij bestaat niet. Als hij niet bestaat, dan gaat niemand naar de hemel noch hel. Als hij wel bestaat, dan kunnen gelovigen in de hemel komen. Als je niet gelooft kom je in principe in de hel; Dat is dan gewoon een feit, en is geen paradox; Zodra je in de hel belandt, kom je tot geloof

God bestaat niet, maar als hij zou bestaan, dan is niet geloven beter, want dan heb je meer kans in de hel te komen dan in de hemel. In de hemel is het maar niks, voortdurend de ballen een wrede en autoritaire heerser (type Jabba de Hut) moeten likken is geen pretje, De hel is dan een betere plaats om je tijd door te brengen. Het gaat er dus om of je kiest voor geloven of niet geloven in een vrij naïef en onrealistische verhaaltje. De geestelijken geloven er zelf ook niet in, anders zouden niet zoveel geestelijken zich vergrijpen aan kinderen. Ook in de protestantse gemeenschappen. Als je van incest hoort, dan vindt dat meestal plaats in gesloten gelovige gemeenschappen. Als je ervan overtuigd bent, dat je voor kindermisbruik in de hel komt, dan je of bovenstaande mening over hel en hemel aanhangen of je moet gewoon niet geloven. Ik heb een keer met een hoge geestelijke de kestdag doorgebracht liggend en zuipend voor de open haard. Zijn mening was, dat je geloof niet serieus moest nemen, omdat het slechts een moraaltheorie was, vergelijkbaar met communisme. Nee de naïeve burger wordt hiermee bang gemaakt.

Ik heb persoonlijk nog nooit met GOD gesproken. Er zijn mensen die met Jesus gesproken hebben toen hij op aarde was. De Kerk heeft allerlei wetten uitgevaardigd en waarheden verkondigd, maar ik neem niet alles aan wat er geschreven staat. God is barmhartig en menslievender dan wij ooit kunnen zijn. Mensen van goede wil, gelovig of niet, zullen nooit naar de hel gaan, als de hel bestaat. Mocht ik eerder dan jij aan de hemelpoort komen, dan zal ik het vast voor je vragen.

Jezus zegt ook dat iemand die als een christen leeft ondanks dat hij geen christen is wel een plek in de hemel kan krijgen, maar iemand die christen is en niet als een leeft geen plek in de hemel zal krijgen. Het is dus niet zozeer het geloof dan wel de levenswijze. En ik denk dat die in alle geloven en levensovertuigingen dezelfde basis heeft/hebben enkel omgeven met andere symboliek en rituelen.

Ik vraag me weleens af met wie ik het liefste in het hiernamaals zou willen vertoeven: met een aantal saaie, moralistische calvinisten, getuigen van Jehova of andere moralisten of met mensen die geleerd hebben waar het werkelijk om gaat en altijd opengestaan hebben voor al hun medemensen en geen ander mens buitengesloten hebben. Eigenlijk weet ik het antwoord wel. Maar, vertel, ligt het nu echt zo zwart-wit dat je met een fractie van de meter die doorslaat naar goed of slecht in de hemel of de hel terecht komt? Of is dat onderscheid tussen hemel en hel een simplificatie die ons het leven al eeuwenlang onnodig moeilijk probeert te maken?

in het oude testament was de hemelen de hel een erg zwart wit iets als je dood ging ging je ook niet naar de hemel of de hel maar moest je wachten op de dag des oordeels waarbij je beoordeeld werd voor je daden. de joden wachten nog steeds op die dag dat hun verlosser komt en de christenen hebben de dood van jezus als dag dat alle doden hun ticket naar hemel of hel kregen. jezus heeft de voorwaarden ook erg afgezwakt en het belangrijker gemaakt om een goed leven te leiden dan alleen het geloof in god en het strikt naleven van de 10 geboden. misschien wou hij eigenlijk duidelijk maken dat er geen hemel of hel is maar een maatschappij die in een hemel en hel gelooft kan je dat niet in een keer duidelijk maken dus kan je dat geloof alleen maar veranderen en niet opeens verwijderen. de wetten en regels in het oude testament waren gemaakt voor het menselijk besef in die tijd. en de wetten en regels die jezus maakte en aanpaste waren voor de mensen 2000 jaar geleden ik denk dat als jezus nog een keer langs zal komen hij nog meer regels zal afschaffen of nuanceren omdat we in deze tijd niet al die regels meer nodig hebben. En ook zal verklappen dat er geen hemel en hel is.

Het gaat erom wat jij zelf wilt geloven. Geloof kun je niet afdwingen. Je kunt niet zeggen: en nu geloof ik in God. Wel kun je erover lezen en dan bedoel ik niet alleen de bijbel, maar alle boeken. Verdiep je ook eens in andere religies. Lees ook de boeken van neal donald walsh. Praat ook met mensen die wel of niet geloven. Als je dat allemaal gedaan hebt dan weet je vast wel hoe jijzelf er tegenover staat. Veel sterkte bij je zoektocht. Mijn persoonlijke mening is dat de hel niet bestaat, maar dat de mensen die verzonnen hebben om elkaar angst aan te jagen en om elkaar te dwingen om te geloven en daar ben ik het dus niet mee eens omdat je geloof niet kunt afdwingen, niet met angst, maar ook niet met liefde.

Het concept van de vrije wil is een menselijk verzinsel om buiten God om, invloed op zijn leven en lot te hebben. Het stelt: als ik het goede doe, dan kom ik [automatisch en onafdwingbaar] in de hemel. Dat is immers de afspraak! Het is het idee van voorwaardelijkheid: als ik dit doe, doet God (gegarandeerd) dat. Dit is een begrijpelijke misvatting, omdat het alternatief is dat je niets kunt doen en de loop van jouw leven volledig buiten jezelf ligt. Ook verklaart het de aanwezigheid van wat wij slecht noemen. Immers, als God louter goedheid is, móét het slechte wel van de mens komen. In het boek Job komt dit ook aan bod: Job moet wel gezondigd hebben, anders zou het niet zo slecht met hem gaan. Uit het vervolg van het boek Job blijkt dat dit echter een grootse misvatting is. God geeft geen verklaring voor Jobs ongeluk. Hij stelt slechts dat alles Zijn schepping is. En dat het niet aan de mens is om hierover te oordelen of verantwoording te eisen. Jezus zegt hierover: "Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Ook hier blijkt dat er geen daden van God zijn af te dwingen met 'goed' gedrag, met geloven, of met wat dan ook. God bepaalt wat de mens doet. De mens bepaalt niet wat God doet. De schepping kent dan ook geen voorwaarden: niemand kan zijn plaatsje in de hemel claimen op grond van zijn gedragingen of zijn geloof. Evenzo valt van niemand te zeggen dat hij/zij in de hel zal komen. Gelovig of ongelovig. Dit heeft als gevolg dat er geen enkele vorm van zekerheid is over de toekomst, noch op aarde, noch na de aarde. Deze onmacht dragen is niet licht. Ik ken slechts één oplossing voor deze totale machteloosheid: God kennen zoals Hij waarlijk is. In het boek Job staat dit mooi verwoord: "Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd" (Job 42:5) Geloven is slechts over Hem horen, kennen is Hem met eigen 'oog zien'. Dan kun je inzien dat alles wat gebeurt Gods schepping is - en daarmee het beste. Hoeveel pijn het ons ook kan doen. Feitelijk is er maar één hel: God niet kennen. En die hel is niet straks, maar die is nu... Toegevoegd na 18 uur: "onafdwingbaar" moet onafwendbaar zijn (2e zin). Excuus.

Heb je het ook wel eens aan een moslim gevraagd, je zou je nog eens verbazen! Dan hoor je ineens hele logische dingen. Een mens wordt zondevrij geboren. Zondes worden vanaf het begin van de vruchtbare periode (meestal 12 jaar en ouder) opgespaard. Deze kunnen gewist worden met goede daden met de volgende logica: 1 goede daad (zoals glimlachen naar iemand, een wees over zijn bol strijken, een aalmoes geven, etc.) wist 10 zondes. Aan iets slechts denken, is geen zonde. Aan iets slechts denken en vervolgens niet doen: 2 goede daden verricht: 20 zondes vergeven. Twee boeken: goede en slechte dadenboek. Hiernamaals: weegschaal, welke het zwaarst is, bepaalt waar je terechtkomt. Het is dus heel moeilijk in de hel te geraken, je zou extreem zondig moeten zijn. We kunnen dus niet zondig zijn als onze ouders zondig zijn geweest, ook hoeven wij Jezus (vzmh) niet op te offeren voor onze eigen zondes. We hoeven alleen vergiffenis te vragen. Als jij besluit om niet te geloven, waardeer je eigenlijk niet de gratis zuurstof, je ogen, je orden, je armen, je benen, je vingers, je neus en de regen en de zonneschijn en al het andere: een moeder, een vader, kinderen, je huisdier en ga zo maar door, terwijl je dit toch zomaar gekregen hebt en niet zonder kunt leven. Het enige wat Allah ons vraagt is een dankwoord in de vorm van een gebed, is dat teveel gevraagd? Inderdaad voor veel mensen is dat teveel gevraagd. Hij geeft ons 24 goudstukken in de vorm van 24 uur en vraagt er 1 goudstuk voor terug. Voor die ondankbaarheid geeft hij de hel, maar de keus geeft hij aan de mens.

Als ik geloof in een God, dan kom ik meestal in de hemel (of ik reïncarneer of misschien wat anders dat hangt af van het geloof). Meestal hoort bij dat geloof dat je andere geloven afwijst en om één of andere reden geloof je dat alle anderen die niet geloven in de hel belanden. Echter er zijn ook mensen die in 'iets' geloven. Of zoals mij die niks geloven. Ik leef, als een beetje meezit, nog 60 jaar wordt dan onder de grond gestopt en dan is het einde oefening voor sgrijvvaud. Na 10 jaar ben ik weggerot opgegeten door de ratten en wat over is zijn enkel wat botten net als miljoenen die wel geloofden in een god. Het is maar net waar je voor kiest, wat je zelf prettig vindt. Maar voor alles geldt, het is slechts een geloof niemand kan zeggen hoe het echt zit.

Ik denk dat we allemaal een stukje god in ons hebben, maw iedereen is in staat om het goede bij zichzelf naar boven te halen, en daarnaar te leven, willen we dit is de brandende vraag? We worden geboren met een zuivere ziel, om het leven zo leerzaam mogelijk te leven krijgen we allemaal "huiswerk mee"...de rugzak wordt steeds zwaarder en we kunnen het soms niet alleen dragen, we zijn tenslotte mens. Dan komt het moment dat men iets gaat zoeken en vaak komt men dan terecht bij een hogere macht, die dan jou innerlijk komt verrijken. Dus "vrije keus" het is geheel aan jou wat je wil, niet wat je kan.

Er zijn vele stadia"s. Je kunt niet zeggen er is een hemel en een hel. Je leven hier op aarde is bepalend. Als je altijd als een egoïst geleefd hebt, kom je ook op een plaats waar egoïsten zullen zijn, het is een blauwdruk van jouw leven. Heb je gemoord en verkracht in je leven, dan zal je in dat verblijfsniveau terecht komen. In een hemel zul je je niet op je gemak voelen. Ben je een goed mens geweest, en is liefde jouw deel geweest, dan zul je naar zo'n plek gaan waar deze mensen zijn. Denk niet dat de hemel saai zal zijn, velen zullen de oprdracht krijgen om anderen te helpen de oversteek te maken. Ben je verder, dan zul je helpen om vele zielen gerust te stellen en te helpen groeien. Zie het als een spel met vele levels. Vroeger speelde ik super mario samen met mijn zoontje. Op een gegeven moment hadden we het spel zo onder de knie, dat we alle levels hadden gehad. Wat een plezier gaf dat spel, en wat soms ook frustraties. Zo is het echte leven ook, en ook de plaats waar je naar toe gaat na je lichamelijke dood.

"Als ik echter besluit niet te geloven, beland ik in de hel, ivm de zonde van de geboorte" Volgens mij doe je daarmee aan selectief geloven. Ik geloof dat als er echt een God bestaat (en dan een opperwezen en niet een door mensen geconstrueerd iets) dan is hij oneindig goed en vol liefde. In ieder geval geen God van angst. Dan stuurt hij niemand naar de verdoemenis dan alleen degenen die willens en wetens het slechte na blijven streven.

De crux zit 'm in het feit dat alles om God draait en niet om de mens. Zo lang je pas wilt geloven wanneer God zich aan jou openbaart, dan draait het om jou in plaats van om God. Zo lang je geloven koppelt aan het gaan naar de hemel, dan draait het ook alleen maar jou en niet om God. Je gelooft in God omdat Hij de oorsprong, het doel en de zin van alles is. Niet omdat Hij zich aan je heeft geopenbaard of omdat je na dit leven in de hemel komt. Je stelt dan alles in een andere proportie. Het hoopje klei instrueert dan niet de pottenbakker over zijn eigen vormgeving, maar andersom. Klei heeft geen keus. Jij wel. Als je ervoor kiest om hier niet in te geloven, dan kies je voor jezelf.

Als God zou bestaan, en ik zeg met nadruk ''ALS'' dan gaat een niet gelovige NIET naar de hel. Als God dan zo onvoorstelbaar wijs is, dan heeft hij alle begrip dat ik hem, kijkend naar de situatie in de wereld, dat ik niet in hem geloof;) Ik zeg wel eens, ik spreek Aards, geen Hemels;)

De vraag kan ik persoonlijk alleen maar beantwoorden vanuit een Christelijk religieus standpunt. Dat komt omdat er maar een paar religiën zijn, die het bestaan van een hemel en een hel veronderstellen. Vanuit die context is het echter een misverstand om te denken, dat de mens vanaf zijn geboorte in een soort neutraal keuze-gebied zit. De bijbel, en dat is hetgeen waar ik me als christen op baseer, geeft echter aan, dat 'een ieder die niet gelooft in de naam van Jezus Christus reeds veroordeeld is'. Concreet betekent dit, dat iedereen die Jezus niet aanneemt in de hel terecht komt. Als je me in deze redenatie kunt volgen, dan begrijp je, dat onze bestemming in feite vanaf de geboorte al vastligt: de hel. Daar kun je niets aan doen, als zodanig, want iedereen zondigt en het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is natuurlijk een probleem. Vandaar dat God, ondanks het feit dat niemand van nature de hemel waard is, zijn zoon Jezus Christus in deze wereld heeft gezonden. Als de enige (en dus ook laatste) strohalm. En iedereen die Hem aanneemt als het van God gezonden antwoord op alle ellende in het bestaan van de mensheid en zijn of haar vertrouwen in Hem stelt, is behouden. Nu moeten we het begrip hel menselijker wijs enigszins relativeren. Omdat we als ongelovige mensen geen flauw idee hebben wat het betekent om in (de aanwezigheid van) God ons leven te leiden, 'weten' we ook niet wat het betekent om in de hel te zijn. Bijbels gezien is de hel de plek die het verst van God verwijderd is. En in zekere zin ervaren we die hel op sommige momenten al in dit leven. Omdat echter God op alle mogelijke manieren ons tegemoet komt en een uitweg biedt, is onze ervaring van 'hel' niet zo heftig. We leven een beetje op geleend kapitaal, zogezegd. Als een mens doodgaat en hij heeft tot het einde toe geen keuze gemaakt voor Jezus Christus, betekent het niet dat deze mens per definitie naar de hel gaat. Op enig moment (leg me er niet op vast wanneer) verschijnt deze mens voor de troon van God en zal God als enige en absoluut rechtvaardige rechter een oordeel uitspreken op basis van wat er in het hart van de mens aanwezig is. En dan spreekt God recht. Voor de één zal dat verwijdering zijn (naar de hel) en voor de ander zal dat aanneming zijn (naar de hemel). En nogmaals: hoe dit alles plaatsvindt en welke criteria God hiervoor aanlegt; ik weet het niet. God heeft mij niet om raad gevraagd in deze. Maar dat Hij rechtvaardig zal oordelen, daar ben ik van overtuigd.

De hel, dat zijn de anderen.

Wat ik nooit hoor of lees is dat wanneer er een God bestaat, hij eigenlijk de ontwerper van een computerspel is. Hij laat alles gaan, we hebben een vrije wil en we moeten ontdekken wat we moeten doen volgens die God. Hijzelf is almachtig en weet dus al precies wat er gaat gebeuren. Hij wist van het begin al van de komende oorlogen, kindermisbruik, genocide, etc. En uiteraard wist hij ook dat het grootste deel van de wereld nooit iets vernam van Jezus. En hoe de combinatie tussen vrije wil en bidden eigenlijk werkt moeten we ook zelf uitzoeken. Waarom dat ook de vergelijking maakt met een computerspel: Hij had het allemaal net zo goed niet kunnen doen. Als het doel is dat wij elkaar moeten liefhebben, geloven in God en in een leven hierna kunnen komen, dan is dat toch niets 'heiligs' of anders dan een spel? God had net zo goed allen kunnen blijven. Of verveelde hij zich zodat hij maar engelen ging maken, etc? Net als een spelontwerper?

Ik zal proberen zo goed mogelijk uit te leggen hoe ik het zie. Voor mij is God goedheid. Als je gelooft, wil je graag bij God zijn, en geloof je dat God je, door je slechte dingen te vergeven, klaar maakt om bij Hem in de buurt te kunnen zijn = de hemel, en en fijne plek omdat je in de aanwezigheid van pure goedheid bent.. Als je niet gelooft/wilt geloven, geeft je in feite aan dat je niet bij God in de buurt wil zijn. Zodra je alles wat goed is niet in je leven wilt hebben, blijft helaas alleen het minder goede over. In de bijbel wordt dan ook niet gesproken over de hemel en de hel, maar over de aanwezigheid en de afwezigheid van God. Daarom zal ik niet snel zeggen dat mensen die niet/anders geloven naar de hel gaan. Daar ga ik niet over, en ik weet niet in hoeverre mensen niet toch in Gods aanwezigheid willen zijn als ze er zeker van zijn dat Hij in een bepaalde vorm bestaat. Wel denk ik dat mensen die bijvoorbeeld echt fel atheïst zijn (en dan bedoel ik zo erg dat ze gewoonweg niets met God te maken willen hebben) niet gedwongen zullen worden in Zijn aanwezigheid te zijn als ze dat niet willen. Als je dan twee keuzes hebt, aanwezigheid of afwezigheid, wordt het dus het laatste. Ik vrees dat het toch een beetje een vaag antwoord is geworden, maar beter kan ik het niet uitleggen.

Kijk , je begint met het pad om in God te geloven maar de vraag is hoe ga je in God geloven. Zeer simpel. Het is voor elk individu anders. Veel mensen geloven in God maar elk van die mens die écht geloven in God is anders. Je hebt nou eenmaal mensen die in God twijfelen. Om de twijfel te doen verdwijnen moet je het bestaan van God exploreren. Je moet eerst de wereld begrijpen dan het universum dan de big bang en dan de zwarte materie en de zwarte energie. Deze ontwikkeling was andersom. Eerst God dan de zwarte energie met de zwarte materie(God liet deze 2 eigenschappen bijeenkomen van zijn eigen oneindige kracht). Door de hevige en alsmaar groeiende zwarte energie en materie ontstond er een big bang! De big bang was er hevig veel licht ontstaan. Deze licht bevatte de materie en de energie en dijde zich uit. Daaruit ontstonden sterrenstelsels. Door de zovele sterrenstelsels ontstonden er melkwegstelsel. Er ontstaat dit en dat en dit en dat. Dan werd de Aarde gevormd en andere talloze planeten :p . Alle planeten ,manen,zonnen ,enz, zijn zeer uniek. De voor ons "langzame" evolutie zorgde ervoor dat er leven was op Aarde en dat er vele soorten dieren zich ontwikkelden. Hoe dan ook de mens begon groot. Hoe weten we dat : dankzij de wetenschap. Wij hebben namelijk een medeplaneet: de maan die voor eb en vloed zorgt op onze mooie oceanen en zeeën. De Aarde wordt aangetrokken door de gravitatie van de zon,maar dankzij de maan ,houdt het de aarde in balans met andere woorden het vertraagt de aangetrokken kracht. Tevens door de gravitatie van de Aarde zelf behoudt het onze mooi witte volgevulde kratersmaan. De volgende dat de maan verstoort is Saturnus. Saturnus heeft de grootste massa van onze sterrenstelsel naast de zon. Wat doet Saturnus? Het trekt onze maan naar zich. Waardoor de maan telkens een jaar 1 kilometer verder verschuift. Nu ,de kern van de aarde reageert door nog meer energie te verspillen. Het wilt de maan behouden wat gebeurt er?? De maan draait rond en rond ,gaat verder weg van de aarde , de massa groeit door de reactie van de kern, de aarde gaat dan trager en trager draaien, door de druk worden de inwoners van de aarde kleiner en kleiner net zoals de dieren en de mens. Is er dus een mogelijkheid dat de mens ooit groot begonnen was ? Ja ? Wie ? Adam en Eva. Nu deze processen is voor God niet van belang ,want God is in alles Schepper. Er zijn nog talloze dinges dat ik u kan vertellen van waarom dat ik in God geloof. Maartypenkannietmer

Dit is een heikel punt natuurlijk. Er zijn zoveel mensen met verschillende overtuigingen.. Mijns inziens kan je er niet voor worden gestraft als je niet gelooft. Je bent immers zo gemaakt. Dat je in de hel belandt als je niet gelooft is volgens mij bangmakerij. Het kan toch niet zo zijn dat je 'besluit' te geloven overigens? Je gelooft iets of je gelooft iets niet. Dat is een gevoel dat van binnen zit. Als je besluit om iets te geloven kies je ervoor, ondanks dat je er in eerste instantie blijkbaar niet echt in geloofde. Luister dus eerlijk naar jezelf, meer kan je volgens mij niet doen. Als je als mens zo goed mogelijk voor anderen probeert te zijn en niet gelooft, maak je volgens mij meer kans dan gelovigen die dat niet doen. Maar dat is mijn opvatting natuurlijk, jij zal daar je eigen ideeën over hebben.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100