Zijn er in het christendom ook religieuze spijswetten?

Zoals de moslims alleen Halal mogen eten en de Joden Kosher?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus zelf zegt daar nauwelijks iets over. Wanneer Hij aangesproken wordt op het feit dat zijn leerlingen koren met de handen vermalen op de sabbat - wat werken zou zijn en verboden bij de wet - geeft Jezus een wet doorbrekend antwoord. Wanneer Hij aangesproken wordt op het feit dat zijn leerlingen niet vasten - wat volgens de oude wet wel zou moeten - geeft hij opnieuw een wet doorbrekend antwoord. Jezus sprak vaak op zo'n manier dat de oude (starre uitvoering van de) wet doorbroken werd. Zelfs de enorm sterke familiewaarden uit die tijd/cultuur werden door Hem op de helling gezet toen hij zei: "Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn." En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Steeds wijst Jezus op het belang van het herkennen van het Koninkrijk der Hemelen. Wel of geen bloedworst eten, voegt daar niets aan toe en doet daar niets aan af. Dat Paulus en andere kerkleiders wel allerlei regels zijn gaan maken, heeft op mij geen invloed. Ik wens te weten en herkennen wat Jezus zei, verder niet.

nu niet meer,vroeger wel dan mocht je bv op vrijdag geen vlees eten

Er zijn zeker regels, al houden veel christenen zich er meestal niet meer aan. Zo hoor je bijv. de 40 dagen voor pasen te 'vasten' en dan ook geen vlees te eten. Zo zijn er wel meer, maar de meeste mensen houden zich er niet aan.

Binnen sommige christelijke groeperingen zeker wel. Jehova getuigen mogen niet roken en bv geen bloedworst eten. Zevende dags Adventisten volgen op hoofdlijnen de Joodse spijswetten (m.u.v. scheiden melk/vlees) en drinken daarbij ook nog eens geen alcohol. Toegevoegd na 2 uur: Jehova getuigen mogen dan weer wel alcohol drinken, maar niet dronken worden. Toegevoegd na 2 uur: Jehova getuigen mogen dan weer wel alcohol drinken, maar niet dronken worden.

Er is een gebruik ontstaan ergens in de vroege middeleeuwen om op vrijdag vis te eten. En te vasten veertig dagen voor Pasen. In het Protestante deel van de Christenheid zijn deze gebruiken weggegooid. In het RK deel van de Christenheid in Nederland zijn de gebruiken weggeebd. Het staat nergens dat het een niet mag en het ander moet. Het zijn dus geen voorschriften die uit het Nieuwe Testament stammen. Het zijn gegroeide gewoontes, die hun verdienste hebben of hebben gehad. Wij zouden ook af en toe wel met een beetje minder toekunnen.

In het oude testament heeft God aan de natie Israel Wetten gegeven aangaande moraal, reinheid en gezondheid voor deze natie. Een van deze wetten over eten was bv dat zij alleen viervoeters mochten eten met gespleten hoeven maar die ook herkauwen. Een varken heeft wel gespleten hoeven maar is geen herkauwer en was dus uit den boze. Een konijn is wel een herkauwer maar heeft dan weer geen gespleten hoeven etc. Er zijn christenen in deze tijd die menen dat deze wetten voor hen nog geldig zijn, andere christenen daarentegen niet. Ook zijn er christen die totaal geen vlees eten omdat zij van mening zijn dat het gezonder is. God gaf immers maar pas na de vloed toestemming aan de mensheid om vlees te eten. De meningen hieromtrent zij dus verdeeld. ;-)

Christenen dienen zich door de volgende beginselen te laten leiden: (Handelingen 15:29) . . .U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed en van al wat verstikt is en van hoererij. Indien GIJ U nauwlettend voor deze dingen wacht, zal het U goed gaan. Wij wensen U een goede gezondheid toe!” (2 Korinthiërs 7:1) . . .laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken.

zoals amadeus aangeeft in zijn antwoord, staan de Joodse spijswetten beschreven in het Oude Testament. Vermits het OT ook geldig is voor Christenen zouden voor hen dezelfde wetten moeten gelden. Bij mijn weten wordt dit verderop in de Bijbel niet herroepen. Toegevoegd na 1 minuut: Misschien een interessante vraag als er nog eens Getuigen van Jehova aan de deur komen?

Het christendom,is grotendeels gebaseerd op geloof. Niet meer op wetten.. Toegevoegd na 9 uur: Ik merk dat de discussie aan het veranderen is,dat is eigenlijk niet leuk voor de vragen steller. Maar er werd gezegt dat wij als christenen de wetten niet meer houden. Dat is gedeeltelijk waar: Maar als we in romeinen lezen hoofdstuk 3 vers 9 tot 20 lees je dat de wet, naar het vlees is en niet haalbaar voor ons is,en dat de wet zonde doet kennen,maar kan ons niet redden. Lees die versen maar eens: Maar als je naar het leven van Jezus kijkt,heeft de Heer hem totaal vervuld,wie een der deze wetten overtreed is vervloekt,dat geld voor mij en de hele wereld. Maar het leven wat Jezus heeft geleefd is het leven voor de gelovigen die in hem geloven voor hen heeft ie het vervuld. Dus niet alleen het sterven maar ook het leven wat ie leed,is voor ons,en zijn opstanding. De wet deed de zonde toenemen,en deed ons zonde kennen,en zorgde er voor dat er rekening van werd bij gehouden. Dat zie je ook bij de wat zwaardere broeders bv oud gereformeerde,de jongeren die een bepaalde leeftijd bereiken die dan helemaal los gaan,om dat ze opgesloten waren in de wet en vrijheid wilden voelen en dat dan zoeken in alle facetten van het leven. Tot slot: Door dat je weet dat je vrij bent en niet meer moet presteren,en niet meer onderdruk sta,van de wet na te leven. En nu de heiligen geest wel kan wonen in je hart, om dat het betaald is, en je overtuigt van volkomen vrijheid neemt de zonde af, en dan ben je tot wet, zonder dat je het door hebt dat je er moeite voor doet.De wet die in je hart geschreven staat. De reden dat de heligen geest wel kan wonen in je hart is omdat Jezus onze zonde heeft gedragen en ons reinigt met zijn bloed,waar de zonde van ons aan kleeft,zijn we rein en zijn we schoon,door geloof. God zijn geest zou zichzelf verlogenen en de zonde goed keuren,als ie in een zondag hart zou leven,dat kan ie niet wat heeft licht met duisternis te maken,dat kan niet samen.. joh 3 vers 16 FOR GOD SO LOVES THE WORLD THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON THAT WHOEVER BELIEVES IN HIM SHOULD NOT PERISH BUT HAVE EVERLASTING LIVE

Het christendom gelooft ook in het oude testament, net als de joden, dus moeten ze ook de spijswetten die vermeld staan in deuteronomium 14/3-21 handhaven, maar ze hebben zelf andere maatregelen genomen.