Waarom werd voor de vis gekozen bij het Ichtusteken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Velen interpreteren dit als een symbool voor de Griekse uitdrukking Ièsous CHristos THeou HUios Sotèr, wat betekent „Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser”. Is de vis werkelijk een christelijk symbool? Volgens The Interpreter’s Dictionary of the Bible, komt de vis herhaaldelijk in oude heidense symboliek voor, vaak zonder dat er water bij wordt afgebeeld. „In zulke gevallen”, merkt dit naslagwerk op, „schijnt het dat de vis een symbolische betekenis heeft, waarschijnlijk om godheid, macht, vruchtbaarheid, etc., voor te stellen.” Dezelfde publikatie merkt verder op dat bepaalde joden het gebruik van het vissymbool van heidense religies hebben overgenomen, en voegt daaraan toe: „Het is waarschijnlijk dat aan de overwegingen die [in dit verband] zijn genoemd, ook gedeeltelijk de verschijning moet worden toegeschreven van de vis in de kunstvoorstellingen van de oudste christelijke catacomben. NB:De bijbel vermeldt echter geen enkel zichtbaar symbool voor het christendom.

Ichthus (Gr. ἰχθύς) betekent Vis. is van oorsprong een Oudgrieks woord dat in het christendom een symbolische waarde heeft gekregen. In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de bijbelse boodschap. De letters van het woord hebben in de loop der tijd tot verschillende symbolen geleid. De vis staat in verband met de doop in het water, maar het visje gaat ook over de verhalen over de wonderbare visvangst. Ichtus is bovendien een voor christenen belangrijke afkorting.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthus_(symbool)

Het woord ichthus is het oud-Griekse woord voor vis. Het is een letterwoord, dat wil zeggen dat de afzonderlijke (Griekse) letters iets betekenen: I=Iesus CH=Christus TH=Theos (God) U=hUios (Zoon) S=Soter (Verlosser). In de tijd van de vervolgingen herkenden Christenen elkaar aan het teken van de vis.

Bronnen:
http://www.woorden-boek.nl/woord/ichtus

Ichtus is grieks voor vis. De eerste christenen werden vervolgd en moesten ook wel een beetje in geheimtaal praten. De vissen staan voor veel zaken symbool, o.a. wordt van Jezus gezegd dat hij visser is van mensen. Zijn dicipelen waren ook vissers. Maar ook de letters van het woord zijn een geheime boodschap.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthus_(symbool)
Mattheüs 4: 18-22

In religies wordt vaak leentjebuur gespeeld en veel symbolen zoals het kruis werden in oudere religies ook al gebruikt. Ik vermoed dat die vis geleend is van Kostunrix.

Omdat het een van de zovele misleidingen is van zogenaamde christelijke kerken. Christenen in apostolische tijd hebben nooit symbolen zoals de Ichtus, of het kruisteken etc, gebruikt. Pas later na de dood van de apostelen zijn al deze tekenen overgenomen van eerdere oude gebruiken en verchristelijkt of gekerstend. ;-)

Bronnen:
http://www.bijbelengeloof.com/index.php?op...