Is het juridisch mogelijk om een meerderjarig iemand te adopteren als je broer of zus?

Geen bloedverwant, geen stiefbroer of -zus

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee. Volwassene adoptie is tot op zekere zin wel mogelijk in 'bijzondere omstandigheden', maar dat gaat dan altijd over een ouder en een kind. https://nl.wikipedia.org/wiki/Adoptie Adoptie is de aanname van een persoon als KIND. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieOUDERS en dit KIND, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Bronnen:
https://appelman.nl/juridische-diensten/pe...