Is seks op een openbare wc strafbaar?

Ik denk dat de vraag al duidelijk genoeg is, en nee we zijn niet te jong

Weet jij het antwoord?

/2500

Het hebben van seks in een openbaar toilet kan strafbaar zijn onder noemers als 'naaktlopen', 'naaktrecreatie', 'ongepast gedrag in het openbaar', hoewel de politie er meestal te laat bij is om overtreders daadwerkelijk te beboeten en het gedrag op bepaalde locaties oogluikend getolereerd wordt. Aan de andere kant wordt wel harder opgetreden wanneer de seks plaatsvindt op een veelbezochte locatie waar men er aanstoot aan kan nemen. Boetes van enkele honderden euro's zijn dan geen uitzondering. Ons wetboek van Strafrecht verbiedt in beginsel geen seksuele handelingen in het openbaar. Echter, bestaat er natuurlijk wel artikel 239 Sr dat in het algemeen de schennis van de eerbaarheid verbiedt en art 430a Sr dat naaktrecreatie verbiedt buiten de daartoe bestemde plekken. In beide gevallen lijkt de rechter hier –wanneer zaken al voor de rechter verschijnen- behoorlijk ruimdenkend mee om te gaan. Probleem bij de toepassing van artikel 239 Sr is dat het moet gaan om het willens en wetens verrichten van een handeling die bij een´normaal mens´zou leiden tot schaamtegevoel. Denk daarbij aan exhibitionisme (potloodventen). In zo’n situatie is er een duidelijke opzet in het spel, maar ook een duidelijk slachtoffer aan wie de handeling ongevraagd is gericht. Dat alles valt wat lastig vast te stellen bij seks op een openbare plek en zal dus doorgaans niet leiden tot strafbaarheid. Probleem bij de toepassing van artikel 430a Sr is dat de wetgever bewust een open norm in het leven heeft geroepen en de rechter alleen zal overgaan tot het opleggen van een straf wanneer naaktlopen gebeurt op een plek die evident niet bedoeld is voor naaktrecreatie. In dat geval wordt dus niet een seksuele handeling bestraft, maar hooguit het ontbreken van kleren bij deze handeling en dan alleen op een plek waarbij een gemiddeld persoon zou denken dat het niet zo’n strak plan is om je kleren uit te doen.

Toegevoegd op 05 november 2018 09:32: bron
Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_seks
https://www.hetrechtenstudentje.nl/columns...