hoe word je (vroeger) van adel? en kan dat nog steeds als je bijv iets goeds doet voor de koning?

Ik vraag me al jaren af hoe iemand baron, graaf... En weet ik wel niet allemaal... Word. Iedereen zegt, "zo word je geboren." Maar ja, daar word k niet veel wijzer van. Want wat heb je allemaal onder als je van adel bent dan behalve graaf en baron? En hoe zijn die mensen vanuit vroeger van adel geworden?
En k word ook niet veel wijzer van Wikipedia. Heeft iemand van jullie misschien hier wat meer verstand van?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

@Siri, ik heb er toevallig een beetje verstand van en zal proberen het uit te leggen. Adeldom werd meestal door de heersende vorsten verleend aan heersende grootgrondbezitters om hen zo tijdens het voeren van oorlogen aan zich te binden. Legerleiders werden om diezelfde reden in de adelstand verheven. Zij behoorden dan automatisch tot dezelfde gesloten gemeenschap waartoe de vorst behoorde.Het merendeel van de Nederlandse adel is door koning Willem I benoemd. In de Grondwet van 1814 werd bepaald dat de Alleenheersende Vorst (na 1815: de Koning) personen in de adelstand mocht verheffen, inlijven of erkennen. Zo ontstond de oeradel, de oude adel en nieuwe adel, briefadel, ambtsadel en landadel, Empireadel, hoge en lage adel.De Empireadel waren personen of families die al door Keizer Napoleon I in de adelstand waren verheven in de periode 1804-1814 en door Koning Willem I werden erkend. Er is getitelde en ongetitelde adel. Getitelde adel: prins, hertog, markies, graaf, burggraaf, baron, ridder. Met de titel baron heb je maar één titel onder je namelijk: ridder, die heeft het ridderschap (niet verwarren met de ridderorde, honderden Nederlanders bezitten die). Degenen die nu nog een adellijke titel mogen voeren hebben deze gekregen door vererving langs de mannelijke lijn. De zogeheten Salische lijn (Lex Salica). Dat wil zeggen dat de oudste mannelijke afstammeling van de eerste drager van de titel zich bv baron mag noemen als de vader de titel baron mocht dragen. De rest is dan dus titelloos, de zgn. ongetitelde adel die zich jonkheer, jonkvrouwe mogen noemen. Erven “op allen” is mogelijk, daar gelden andere voorwaarden. Die geslachten zijn niet in de adelstand verheven maar ooit ingelijfd of erkend. Dan heb je nog freule of jonker. Het is geen adellijke titel en ook geen adellijk predicaat. Jonker is ook de aanspreektitel van adelborsten en cadetten. Doe je iets goeds voor de gemeenschap kun je worden voorgedragen voor een lintje. Doe je iets goeds voor de Koning, bv zijn leven redden, krijg je misschien wel de Huisorde van Oranje.Verheffing tot de adel en het mogen voeren van een adellijke titel zit er niet in. De adel is een sociaal en juridisch afgebakend gebied. Als je niet tot het Koninklijk Huis behoort (niet verwarren met de Koninklijke familie) heb je geen enkele kans op een adellijke titel. De wet biedt nog mogelijkheden op een adellijke titel, maar in de praktijk betekent het meer “onmogelijkheden". Het zijn zgn. dode wetsartikelen. Toegevoegd na 4 minuten: https://nl.wiki

Bronnen:
http://lintjes.nl/onderscheidingen/andere-...
http://www.hogeraadvanadel.nl/adeldom-weto...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/k...

Om op je hoofdvraag antwoord te geven, nee je kan niet meer tot de adelstand worden verheven als je iets goed doet. Sinds 1848 is de adel staatsrechtelijk afgeschaft. Als uitzondering geldt dat heden ten dage adeldom alleen aan een Nederlander verleend worden kan door erkenning, verheffing, inlijving of bij naamwijziging. Dat houdt kort gezegd in dat je dat alleen nog kan worden als je eigenlijk al bent maar dat dat nooit tot een officiele vermelding is gekomen. De huidige adelstand is eigenlijk te verdelen in oude en nieuwe adel. De oude adel stamt van voor de 18e eeuw, maar na de 18 eeuw begon Napoleon met het benoemen van nieuwe adel. Door al deze benoemingen zijn er in Nederland behoorlijk wat mensen die van de ongetitelde adel behoren. Dat zijn mensen die worden aangesproken met Jonkheer/vrouw. Dat zijn dus mensen die door verdienste die titel vroeger kregen maar die geen speciale titel hadden zoals graaf of baron. Van deze laatste zijn er in Nederland ook nog wel wat en die staan in zekere zin onder een graaf zoals een graaf onder hertog stond. Wel moet worden opgemerkt dat hoewel er wel een hiërarchie was de graven baronnen en hertogen etc behoorlijk autonoom waren in hun uitoefening. De laatste die in Nederland tot de adelstand is verheven is Koningin Maxima. Dat kan omdat alleen nog familie leden die behoren tot ons koninklijk huis nog in de adelstand kan worden verheven. Echter niet door verdienste. Wel kennen wij ordes die je krijgt voor verdiensten maar als je daar lid van bent geworden wil dat niet zeggen dat je tot de adelstand behoort. De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving. De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden en werd op 29 september 1815 door koning Willem I ingesteld: "strekkende ter vereerende onderscheiding van alle Nederlanders die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerpligten of buitengewone bekwaamheid in wetenschappen en kunsten. Deze orde zal in bijzondere gevallen ook aan vreemdelingen kunnen gegeven worden."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100