Aan welke pakket van wet- en regelgeving moet een ontwerp voldoen om uiteindelijk een bouwvergunning te krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Woningwet kent twee soorten bouwvergunningen: de reguliere en de lichte bouwvergunning. Voor beide soorten van bouwvergunningen geldt dat, indien een bouwvergunning wordt aangevraagd, door de gemeente eerst wordt gekeken of deze ontvankelijk is. Dit houdt in dat bekeken wordt of de aanvraag compleet is. Als een aanvraag compleet is wordt deze getoetst aan drie aspecten. Dit zijn: * Het bestemmingsplan * bouwtechnische eisen * welstand (het uiterlijk) Als een gevraagde bouwvergunning in overeenstemming is met deze drie aspecten dan moet de vergunning worden verleend. Is de aanvraag niet in overeenstemming met een van deze drie aspecten dan moet de vergunning worden geweigerd. Dit is het limitatief-imperatieve karakter van de Woningwet. Onderstaand een korte toelichting op elk van deze drie aspecten 1. Het bestemmingsplan Het bestemmingsplan geeft aan gronden een bestemming met bepaalde gebruiks- en bouwvoorschriften. Zo wordt een ruimtelijk kader gemaakt voor de omgeving waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Als er iets wordt gebouwd moet het passen in het bestemmingsplan (zowel het gebruik van het gebouw als de bouwmassa). 2. Bouwtechnische aspecten De bouwtechnische aspecten worden geregeld in het Bouwbesluit en in de Bouwverordening. Het Bouwbesluit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen. De (ver)bouwer is hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente toetst de tekeningen, constructies e.d. aan het Bouwbesluit. In de gemeentelijke bouwverordening wordt, onder andere, geregeld: de wijze van aanvragen van vergunningen en meldingen, waaraan voldaan moet worden bij sloopwerkzaamheden, waaraan voldaan moet worden tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het brandveilig gebruik van bouwwerken, het verbod tot het bouwen op verontreinigde grond. 3. Welstand Gemeenten hebben een welstandsnota waarin welstandscriteria zijn opgenomen. Zo kunt u zich vóórdat u begint met plannen maken (en kosten maken aan architecten en bouwkundigen) al op de hoogte stellen van de welstandscriteria die voor uw bouwplan van belang zijn. Bouwvergunningaanvragen worden aan deze criteria getoetst door een onafhankelijke welstandscommissie. Deze commissie geeft een advies aan de gemeente. Er wordt gekeken naar de vorm van de bouwwerkzaamheden, vlakindeling en materiaalgebruik. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in de omgeving moet passen.

Let ook op de indieningsvereisten uit het Biab: Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning. De Bouwverordening en het Bouwbesluit zijn het toetsingskader daarvan. Verder is er een Wro, een Wm, een Mw en nog veel meer. Maar als je die allemaal gaat lezen ben je zestien jaar bezig en heb je gegarandeerd binnen het kwartier terminale koppijn. Gewoon een mooi plan maken en er mee naar de gemeente stappen. Die vertellen je wel wat er kan, niet kan, mag en moet. Graag zelfs, want dan weten ze zeker dat ze in één keer een goeie aanvraag binnen krijgen. En beter nog: drie dagen wachten, dan treedt de Wabo in werking en wordt er een boel vergunningvrij. Te testen op http://inr.omgevingsloket.nl en na 1-10 op www.omgevingsloket.nl.

Vanaf 1 oktober worden er inderdaad meer bouwplannen vergunningsvrij door de Wabo, maar het aanvragen van een bouwvergunning wordt sowieso makkelijker. Er komt ook minder papieren rompslomp, dus het pakket van wet- en regelgeving zou minder en duidelijker moeten worden als je een bouwaanvraag indient met de nieuwe Wabo-wet. Hier staat ook nog wat meer uitgelegd erover: http://huis-tuin.todio.nl/verbouwen/wat-is-de-wabowet-1369.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100