Waarom heeft een hindoe meerdere levens nodig om verlossing te bereiken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Om de verlossing(moksha)te bereiken moet een hindoe meerdere levens leven.Als hijeen leven niet goed genoeg geleefd heeft wordt hij als lager wezen hergeboren. Hoe beter hij z'n levens leeft,hoe dichter hij bij moksha zal komen.

In gesprekken welke ik beroepshalve had met de Pandit (hindoestaanse dominee) heb ik begrepen dat Hindoestanen in reincarnatie geloven. Denk 'ook gezien je eerdere vraag' dat je beter contact met een pandit kan opnemen om een bevredigend antwoord te krijgen.

Bronnen:
http://www.pandit.nl/index.php?option=com_...

Dag gast 20019 Waarom zou dat alleen voor een Hindoe gelden, wij dus ook christenen moeten een leven leiden wat naar de Hemel voert. ( de hindoe heeft het over chackra's) In de christelijke wereld zijn dat eigenschappen waar je aan moet werken: Liefde, wijsheid, wil, orde, ernst, geduld en barmhartigheid. Maar de leer is er uitgehaald anders was hij nu nog bekend. Onze kerkvaders geloofden ook in reïncarnatie, alleen die leer is hier omstreeks 538 er uit gehaald. Origenus hing de leer van de herbelichaming van de ziel aan, even als Tertullianes,Ruffinus,Clemens van Alexandrie, Nemesius, Synesius,Hilarius en Gregorius van Nyssa, De laaste schreef : voor de ziel is het van nature noodzakelijk, dat zij zich door ettelijke levens reinigt. Ruffinus verzekert in een brief aan Anastasius,dat het geloof aan herhaaldelijke levens gemeengoed van de kerkvaders is en aan de ingewijden van oudsher als oude traditie werd overgeleverd . De Kerkleraar Augustinus vraagt: 'Heb ik niet reeds in een ander lichaam geleefd voordat ik in het lichaam van mijn moeder onstond ? De Kerkleraar Hieronymus schreef in een brief aan Demetrius, dat de reincarnatieleer onder de eerste Christenen als geheime overlevering aan de uitverkorenen werd doorgegeven. Volgens de navorsingen van Osthagen beschouwden de leiders van de oerchristelijke gemeenten de leer van de reincarnatie als vanzelf sprekend; daar kwam rond 540 verandering in . Op het door de Keizer Justinianes bijeengeroepen en geleide concilie te Constantinopel werd deze leer in 538 op bevel van de Keizer veroordeeld . De Kerk stond volledig onder Justinianes' invloed;deze Christelijke Keizer liet de paus in een kerker werpen. In 543 bevestigde paus Vigilius-vermoedelijk onder pressie- de ban welke de keizer tegen Origenes, die deze leer had verdedigd, had uitgesproken . Justinianes was op zijn beurt om politieke redenen gezwicht voor de druk van de machtige monnikenorden, omdat hun welgezindheid hem wellicht nog van nut zou kunnen zijn. Ondanks deze maatregel, waarbij de waarheid geen rol speelde, bleef deze leer tot in de middeleeuwen bekend.

Omdat 1 leven veel en veel te kort is om tot het ultieme wijsheid te komen. Daar zijn vele levens nodig en in vele gedaanten. Zelfs de Dalai Lama heeft nog geen verlossing bereikt (hij is er nog steeds). Hij gaat toch al zeker met 14 levens mee.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100